Gå rakt till innehållGå rakt till sidfoten

Villkor

Försäkringsvillkoren är basen för ditt kontrakt. De berättar vad försäkringen ersätter samt vad som begränsas. Från försäkringsvillkoren och försäkringskortet ser du hurdan försäkring du tagit. Du kan spara villkoren som pdf-format på din egen dator.

Dina försäkringsvillkor

Uppgifter om vilka villkor som tillämpas på din försäkring ser du i försäkringsbrevet eller offerten. Försäkringsbrevet hittar du i nättjänsten när du har loggat in.

Försäkringsvillkor för tillgängliga försäkringar

Försäkringsvillkor för gamla försäkringsavtal (som inte längre säljs)

Hushållets försäkringsvillkor (pdf) (omfattar båtförsäkring) 1.1.2021

Båtförsäkring (pdf) 1.1.2020

Allmänna avtalsvillkor (pdf) 1.1.2019

Betalningsavtalets villkor (pdf) 24.9.2007

Försäkringen är alltid i kraft i en försäkringsperiod åt gången. Villkoren kan endast ändras då försäkringsperioden byts. En uppsättning villkor tillämpas under hela nästa försäkringsperiod. Om du här ser villkor som trätt i kraft efter din försäkringsperiod, gäller de din försäkring först när nästa försäkringsperiod börjar.