Gå rakt till innehållGå rakt till sidfoten
Livstrygghet31.5.2023

Avställning

Alla fordon används inte året om. Behöver du inte använda fordonet, sparar du i försäkringspremier, när du avställer fordonet. Bekanta dig med avställning och hur den påverkar bilförsäkringen.

Vad innebär avställning

 • Om du inte har behov av att använda fordonet, kan du avställa det dvs. ta fordonet tillfälligt ur trafikbruk.

 • Fordonet får inte användas i trafik när det har tagits ur trafikbruk. Om fordonet körs i trafiken under avställningen, uppbärs tilläggsskatter som en eventuell sanktion. Vi debiterar därtill en höjd premie för trafikförsäkringen, om du åker fast för att köra fordonet. Enda undantaget är när fordonet körs till en på förhand bokad besiktning.

 • Registreringsskyltarna behöver inte returneras i samband med avställningen.

 • Med ett fordon som avställts får man köra ända till utgången av avställningsdagen förutsatt att registreringsskyltarna finns kvar på fordonet och försäkringen är i kraft. Därefter har fordonet användningsförbud och får inte köras.

 • Du kan avställa fordonet enkelt i vår nättjänst, då anmäler vi uppgifterna på dina vägnar till Traficom. Logga in i nättjänsten.

 • Ändringen kan också göras på vårt kontor, på ett besiktningsställe som utför registreringar eller direkt i Traficoms e-tjänster.

Hur påverkar avställningen försäkringen?

 • Stilleståndsförsäkring är ett talspråkligt uttryck för försäkringen under avställningen av fordonet och den ger skydd för ditt fordon trots avställningen. När fordonet har avställts och du har försäkrat ditt fordon med en kaskoförsäkring, är bilförsäkringen i kraft som en sk. stilleståndsförsäkring, eftersom vissa försäkringsskydd fortfarande är i kraft.

 • Av skydden i kaskoförsäkringen är älgskade-, brand-, stöld-, skadegörelse-, naturskade- och inlösningsförsäkringen i kraft under avställningen. Däremot är till exempel kollisionsförsäkringen, försäkringen för ersättande bil, avbrotts- och bilräddningsförsäkringen inte i kraft.

 • Vi rekommenderar att du alltid håller försäkringen i kraft även om fordonet skulle ha anmälts för avställning.

Försäkringspremier under avställningen

Premien för bilens trafikförsäkring och en del av kaskoförsäkringspremien krediteras för avställningstiden. Du behöver inte betala för de försäkringsskydd som inte är i kraft under avställningen såsom för kollisonsförsäkring, försäkring för ersättande bil, avbrotts- och bilräddningsförsäkring.Försäkringarna för snöskotrar, motorcyklar och mopeder är säsongsprissatta försäkringar, eftersom deras användning är säsongsbetonad. Du får gottgörelse för säsongsprissatta trafik- och kaskoförsäkringar, om avställningen oavbrutet varar minst 30 dygn. Försäkringspremien krediteras beroende på vilken tidpunkt på året avställningen hänför sig till.Avställning av andra fordon påverkar inte premien.

Vad är en säsongsprissatt försäkring?

Omfattande kaskoförsäkringar för motorcyklar och snöskotrar är säsongsprissatta. Detta innebär i Omfattande kasko för motorcyklar att när körtiden till största delen hänför sig till sommaren, är premieraterna högre på sommaren än på vintern. I Omfattande kasko för snöskotrar är betoningen tvärtom, då är premieraterna högre på vintern än på sommaren. Tack vare säsongsprissättningen behöver du inte avställa motorcykeln eller snöskotern när körperioden är förbi.Avställning kan dock löna sig, om du vet att du till exempel inte kommer att använda din motorcykel under kommande sommar.

Påställning

 • När det igen är dags att ta i bruk fordonet är det viktigt att komma ihåg att göra en anmälan om påställning före fordonet körs i trafiken.

 • Du kan anmäla påställning i vår nättjänst, på vårt kontor, på ett besiktningsställe som utför registreringar eller i Traficoms e-tjänst.

 • När du har anmält påställningen, träder din fordonsförsäkring normalt i kraft.

 • Om du helt har sagt upp din försäkring under avställningen, kom ihåg att teckna en ny fordonsförsäkring före påställningen.

Läs mer om bilförsäkring.