Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Egenförmånen belönar för koncentrering

Genom att koncentrera dina ärenden till LokalTapiola kan du få 8 %, 13 % eller hela 17 % rabatt på premierna. Använd räknaren nedan för att räkna hur mycket du får eller skulle kunna få Egenförmånsrabatt och spara på premier. Utöver lägre premier ger LokalTapiolas försäkringar Utöver lägre premier ger LokalTapiolas försäkringar Bonus till S-gruppen, som mest upp till 5 %.

Egenförmånsräknare

Välj minst två försäkringar eller tjänster och ange i rullningslistan beloppet av de premier du betalat. Räknaren räknar rabattprocenten och den summa du sparat under året.


Hur mycket betalar du i premier per år om du inte räknar med trafikförsäkringspremien?

På skalan: 0 € - 5 000 €

Så här mycket sparar du per år i euro:

0 €

Välkommen som kund i LokalTapiola! Genom att koncentrera dina ärenden till LokalTapiola kan du få upp till 17 % rabatt på premierna.


Utöver Egenförmånsrabatten kan du få upp till 5 % S-gruppens Bonus för premierna.


Egenförmån belönar dig

Vi belönar dig utgående från i vilken utsträckning som du sköter dina ekonomiska ärenden i LokalTapiola. Grunden utgörs av LokalTapiolas serviceutbud som indelats i fyra delområden: Hem, Hälsa, Fordon och Framtidsskydd.

När du har ett gällande avtal med LokalTapiola har du uppnått förmånsnivå 1. När du har produkter eller tjänster från

  • två delområden har du uppnått förmånsnivå 2
  • tre delområden har du uppnått förmånsnivå 3
  • fyra delområden har du uppnått förmånsnivå 4.

Genom att koncentrera – får du nytta både i pengar och tjänster

När du koncentrerar dina ärenden till LokalTapiola kan du få upp till 17 % rabatt på försäkringspremierna. Förutom lägre premier kan du intjäna upp till 5 % Bonus hos S-gruppen.

Nedan hittar du exempel på hur mycket våra kunder kan dra nytta av Egenförmånen och S-gruppens Bonus.


Vanliga frågor om Egenförmån

Din rabattprocent framgår av försäkringsbrevet. Du kan även fråga kundtjänsten om Egenförmånen.


Egenförmånen är personlig. Det är viktigt att varje familjemedlem har ett täckande skydd. Ändå inverkar t.ex. hemförsäkringen på Egenförmånen för alla familjemedlemmar .


Ja. Egenförmån avdras från försäkringspremien. Du intjänar Bonus på försäkringspremierna du betalar.


Det tar ännu en tid att förenhetliga förmånerna. Försäkringar som beviljats av tidigare Lokalförsäkring har inte Egenförmån, men dessa har ofta någon annan rabatt som belönar för koncentrering.

Lokalförsäkring har haft andra sätt att belöna kunder för koncentrering. Belöningsprincipen har ändå varit samma. Förmånerna och priserna har bestämts utgående från koncentreringen av ärenden.

Priset för reseförsäkring med engångspremie är samma för alla, men vi rekommenderar att våra kunder tecknar en fortlöpande reseförsäkring. För den får du Egenförmån.


Försäkringarna förnyas årligen och ändringar görs alltid då. För dina försäkringar uppdateras Egenförmånsrabatten, då deras följande försäkringsperiod börjar.

Egenförmån regler

Ändringar i Egenförmåns regler 1.1.2023

  • Betalningen av tilläggsbesparing som betalas på grund av Egenförmån i Egenbesparing och Egenpension (Omavara) slutar. På den influtna tilläggsbesparingen betalas ränta enligt regler.
  • Seligson-fonder som anskaffats via LokalTapiola påverkar förmånsnivån.


Serviceutbudet som ger Egenförmån

Ju fler tjänster du använder inom gruppen, desto bättre blir din Egenförmån. I enlighet med din förmånsnivå får du Egenförmån för skadeförsäkringspremier, förvaltningsavgiften för sparförsäkringar samt teckningsavgifter för fonder. Du får även tilläggsbes

Hem

Hemförsäkring

Lantbruksförsäkring

Fordon

Trafikförsäkring

Kaskoförsäkring

Hälsa

Person- och reseförsäkring

Resenärförsäkring

Privat olycksfallsförsäkring

Barnförsäkring

Hälso/sjukkostnadsförsäring

Hälsoförsäkring

Djurförsäkring

Framtidsskydd

Livförsäkring

Spar- och placeringsförsäkring

LokalTapiola och Seligson-fonder (minst 1000 €)

Private Banking

Frivillig pensionsförsäkring

Se också

DjurHjälpen - Distansveterinären hjälper via din mobiltelefon

Ladda ner applikationen.