Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Kundförmån för livförsäkring

LokalTapiola har 100 års erfarenhet livförsäkring. I rollen av ett bolag som ägs av kunderna är det särskilt viktigt för oss att våra ägarkunder har nytta av vår framgång. Därför har vi förbättrat kunderförmånerna för nuvarande och nya kunder.

Den nya kundförmånen i samband med livförsäkring gynnar dig

Som vår livförsäkringskund får du de bästa möjliga kundförmånerna. Som kund hos oss kan du i samband med livförsäkring, det vill säga dödsfallsskydd, och i samband med försäkring för bestående arbetsoförmåga få en ny kundförmån som bekräftas årligen. Förmånen får du som en premierabatt eller höjning av försäkringsbeloppet.

  • För våra nuvarande livförsäkringskunder höjde vi försäkringsbeloppet för i år med 25 %.
  • Vi önskar även alla nya kunder hjärtligt välkomna! I samband med en ny försäkring ges förmånen som en premierabatt som år 2022 är 20 %.

LokalTapiola fastställer årligen förmånen och dess storlek kan vara samma som tidigare, den kan variera eller så kan det hända att förmånen inte ges. Vi strävar dock efter kontinuitet i förmånsbeloppet och utdelar överskottet till kunderna enligt skälighetsprincipen i försäkringsbolagslagen. Mer information om skälighetsprincipen får du på vår webbplats.

Räkna priset för en livförsäkring

Be om anbud

FAQ om kundförmån för livförsäkring

Du kan få kundförmånen i samband med livförsäkring, det vill säga dödsfallsförsäkring, och försäkring för bestående arbetsoförmåga.
Kundförmånen kan du få som en premierabatt i samband med en ny försäkring som en del av försäkringarna Bastrygghet, Parskydd, Företagsskydd, LokalTapiola Livskydd och LokalTapiolas Parskydd.

Du kan få kundförmånen som en höjning av försäkringsbeloppet i försäkringar som börjat före 9.4.2022. Det finns dock begränsningar för att få förmånen. Förmånen i samband med försäkringen påverkas till exempel av typen av avtal, försäkringens begynnelsetidpunkt och eventuell annan förmån som kan likställas med kundförmånen.
Om du inte är säker över en kundförmån i samband med din försäkring kan du kontrollera förmånen genom att kontakta LokalTapiola.


Egenförmånsrabatten fås inte på livförsäkring eller försäkring för bestående arbetsoförmåga. Dessa försäkringar inverkar dock på fastställandet av helkundsnivån, varvid du kan uppnå en högre egenförmånsrabatt på dina övriga försäkringar.

Du behöver inte koncentrera dina försäkringar till LokalTapiola för att få kundförmånen i samband med livförsäkring.

Ja, du får S-gruppens Bonus för premierna för livförsäkringen och försäkringen för bestående arbetsoförmåga.

Kundförmånen är en kundåterbäring som LokalTapiola Livbolaget fastställer årligen och som grundar sig på utdelningen av överskottet. Kundåterbäringen fastställs årligen för följande kalenderår.

Återbäringsbeloppet påverkas bl.a. av LokalTapiolas solvens och överskottet som kan delas ut. Storleken på kundförmånen kan variera eller så kan det hända att den inte ges. Vi strävar efter kontinuitet i kundåterbäringsbeloppet och delar ut överskottet till kunderna enligt skälighetsprincipen i försäkringsbolagslagen. Mer information om skälighetsprincipen får du på webbplatsen www.lahitapiola.fi.

Beloppet för den kommande kundförmånen berättas före den nya försäkringsperioden börjar, varvid försäkringstagaren vet återbäringsbeloppet på förhand.


Förmånen fastställs årligen, dvs. dess storlek kan variera eller så kan det hända att den inte ges. Vi strävar dock efter kontinuitet i förmånsbeloppet.

I samband med försäkringar som börjat 9.4.2022 och senare kan förmånen fås som en premierabatt. Vad gäller försäkringar beviljade före det så kan förmånen fås som en höjning av försäkringsbeloppet. Typen av förmån i försäkringen kan inte ändras. Förmånen har begränsningar, till exempel typen av avtal, försäkringens begynnelsetidpunkt och eventuell annan förmån som kan likställas med kundförmånen.

Livförsäkringsskyddet beviljas av LokalTapiola Ömsesidigt Livförsäkringsbolag.
Smart livförsäkring kombinerar livförsäkringen och MåBraHjälpen. MåBraHjälpen är en avgiftsfri tilläggstjänst som erbjuds våra kunder och den blir inte en del av försäkringsavtalet. LokalTapiola har rätt att ändra innehållet i tjänsterna eller förmånerna. Den elektroniska hälsokontrollen och självträningarna produceras av Kustannus Oy Duodecim. FirstBeat Livsstilsanalysen produceras av FirstBeat Technologies Oy. Våra samarbetspartners producerar välmåendeinnehåll till tjänsten. Välmåendetjänsterna som våra samarbetspartners producerar kan även fås direkt av tjänsteleverantören enligt villkoren för tjänsten.

Upp till 5 % S-gruppens Bonus för försäkringspremier

Utöver kundförmånen kan du få upp till 5 % S-gruppens Bonus för premierna. När du koncentrerar dina försäkringsärenden till LokalTapiola gynnas du inte endast av förmånliga premier utan sparar även pengar.

Smart livförsäkring stöder goda levnadsvanor

Smart livförsäkring är Finlands första helhet som kombinerar försäkring och välmåendetjänster. När du har en livförsäkring, ett skydd vid allvarlig sjukdom och ett skydd vid arbetsoförmåga i LokalTapiola, har du möjlighet att ta i bruk avgiftsfria välmåendetjänster. LokalTapiolas Smart livförsäkring kombinerar ekonomiskt skydd och MåBraHjälpen, som du hittar i applikationen HälsoHjälpen.

MåBraHjälpen erbjuder praktiska råd och tips om vila, motion, kost och stresshantering. Du kan ställa upp mål, följa dina framsteg och delta i välgörenhetsutmaningar. Du har dessutom tillgång till våra samarbetspartners välbefinnandetjänster. Läs mer om Smart livförsäkring.