Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Kundförmån för livförsäkring

Som vår livförsäkringskund får du de bästa möjliga kundförmånerna. Med den årligen fastställda kundförmånen kan du få rabatt på en ny livförsäkring och försäkring för bestående arbetsoförmåga. Rabatten som du får som kundförmån år 2022 är 20 procent.

Kundförmånen ger rabatt på försäkringspremier

LokalTapiola är ett av kunderna ägt bolag och som vår försäkringstagare dvs. som vår ägarkund gynnas du av bolagets framgång.

Som kund hos oss kan du få kundförmån för en ny livförsäkring, dvs. för skydd vid dödsfall och försäkring för bestående arbetsoförmåga, vilken minskar premien för din försäkring. Rabatten som du får år 2022 är 20 procent.

LokalTapiola fastställer årligen förmånen och dess storlek kan vara samma som tidigare, den kan variera eller så kan det hända att förmånen inte ges. Vi strävar dock efter kontinuitet i förmånsbeloppet och utdelar överskottet till kunderna enligt skälighetsprincipen i försäkringsbolagslagen. Mer information om skälighetsprincipen får du på vår webbplats.

Räkna priset för en livförsäkring

Be om anbud

FAQ om kundförmån för livförsäkring

Du kan få kundförmånen för livförsäkringen, dvs. för skydd vid dödsfall och försäkringen för bestående arbetsoförmåga som en del av försäkringarna Bastrygghet, Parskydd, Företagsskydd, LokalTapiola Livskydd och LokalTapiola Parskydd.

Kundförmånen får du tillsvidare bara för en ny försäkring. Även våra nuvarande kunder kommer att gynnas av ägarkundrelationen och vi kommer senare i år att berätta mera om kundförmånen som de får.

Egenförmånsrabatten fås inte på livförsäkring eller försäkring för bestående arbetsoförmåga. Dessa försäkringar inverkar dock på fastställandet av helkundsnivån, varvid du kan uppnå en högre egenförmånsrabatt på dina övriga försäkringar.

Den rabatt som fås som kundförmån för livförsäkringen ges till alla våra kunder och att koncentrera försäkringarna till LokalTapiola är inte en förutsättning för att få den.

Ja, du får S-gruppens Bonus för premierna för livförsäkringen och försäkringen för bestående arbetsoförmåga.

Kundförmånen är en kundåterbäring som LokalTapiola Livbolaget fastställer årligen och som grundar sig på utdelningen av överskottet. Kundåterbäringen fastställs årligen för följande kalenderår.

Återbäringsbeloppet påverkas bl.a. av LokalTapiolas solvens och överskottet som kan delas ut. Storleken på kundförmånen kan variera eller så kan det hända att den inte ges. Vi strävar efter kontinuitet i kundåterbäringsbeloppet och delar ut överskottet till kunderna enligt skälighetsprincipen i försäkringsbolagslagen. Mer information om skälighetsprincipen får du på webbplatsen www.lahitapiola.fi.

Beloppet för den kommande kundförmånen berättas före den nya försäkringsperioden börjar, varvid försäkringstagaren vet återbäringsbeloppet på förhand.


Förmånen fastställs årligen, dvs. dess storlek kan variera eller så kan det hända att den inte ges. Vi strävar dock efter kontinuitet i förmånsbeloppet.

Livförsäkringsskyddet beviljas av LokalTapiola Ömsesidigt Livförsäkringsbolag.
Smart livförsäkring kombinerar livförsäkringen och MåBraHjälpen. MåBraHjälpen är en avgiftsfri tilläggstjänst som erbjuds våra kunder och den blir inte en del av försäkringsavtalet. LokalTapiola har rätt att ändra innehållet i tjänsterna eller förmånerna. Den elektroniska hälsokontrollen och självträningarna produceras av Kustannus Oy Duodecim. FirstBeat Livsstilsanalysen produceras av FirstBeat Technologies Oy. Våra samarbetspartners producerar välmåendeinnehåll till tjänsten. Välmåendetjänsterna som våra samarbetspartners producerar kan även fås direkt av tjänsteleverantören enligt villkoren för tjänsten.

Upp till 5 % S-gruppens Bonus för försäkringspremier

Utöver kundförmånen kan du få upp till 5 % S-gruppens Bonus för premierna. När du koncentrerar dina försäkringsärenden till LokalTapiola gynnas du inte endast av förmånliga premier utan sparar även pengar.

Smart livförsäkring stöder goda levnadsvanor

Smart livförsäkring är Finlands första helhet som kombinerar försäkring och välmåendetjänster. När du har en livförsäkring, ett skydd vid allvarlig sjukdom och ett skydd vid arbetsoförmåga i LokalTapiola, har du möjlighet att ta i bruk avgiftsfria välmåendetjänster. LokalTapiolas Smart livförsäkring kombinerar ekonomiskt skydd och MåBraHjälpen, som du hittar i applikationen HälsoHjälpen.

MåBraHjälpen erbjuder praktiska råd och tips om vila, motion, kost och stresshantering. Du kan ställa upp mål, följa dina framsteg och delta i välgörenhetsutmaningar. Du har dessutom tillgång till våra samarbetspartners välbefinnandetjänster. Läs mer om Smart livförsäkring.