<link rel="stylesheet" href="/cs/chat/stylesheets/lahitapiola-chat.css"/>
Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Underhåll av brandsläckare

För oss innebär ansvar också praktiska handlingar, som att främja din säkerhet. Därför erbjuder vi LähiTapiola Savos ägarkunder gratis handbrandsläckarunderhåll på en brandsläckarunderhållstur. Nästa turné är våren 2024.

Vi organiserar årligt underhåll av brandsläckare

Handbrandsläckaren ska besiktigas minst en gång per år om brandsläckaren förvaras utsatt för fukt, vibrationer, temperatursvängningar eller frost. I övriga fall räcker det att handbrandsläckaren besiktigas minst vartannat år.

För LähiTapiola Savo kunder är underhåll av handbrandsläckare kostnadsfritt. Vi anordnar en årlig underhållsrundtur för brandsläckare, och turnédatumen har sparats för i år. Turnén kommer tillbaka igen under våren och vi kommer att informera om våra kommande dagar här.