<link rel="stylesheet" href="/cs/chat/stylesheets/lahitapiola-chat.css"/>
Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Välbefinnande i idrott för barn och unga

För att främja mentalt välbefinnande hos barn och unga i regionen, gör LokalTapiola Österbotten en donation åt samtliga lokala lag vars tränare, lagledare och andra representanter genomfört webbkursen ”Vibu”.

Webbkursen Välbefinnande i idrott för barn och unga (Vibu), som MIELI rf producerat, är en kostnadsfri kurs på ca. 30 min som riktar sig till alla tränare, både nybörjare och mer erfarna. Utöver tränare rekommenderas kursen åt personer som på något sätt är involverade i idrottsföreningar med verksamhet för barn och unga. Det kan exempelvis handla om föreningens ledning och materialförvaltare. Genom kursen får man bekanta sig med metoder som tränaren kan använda sig av för att förstärka de ungas psykiska välbefinnande.

För att främja mentalt välbefinnande hos barn och unga i regionen, gör LokalTapiola Österbotten en donation åt samtliga lokala lag vars tränare, lagledare och andra representanter genomfört webbkursen ”Vibu”.

Donationens storlek bestäms utgående från lagets storlek enligt följande.

Barn/unga i laget:

  • ≥10 = 200 €

  • 11 – 20 = 400 €

  • 21 – 30 = 600 €

  • 31≤ = 800 €

För att erhålla donationen måste lagets tränare, lagledare och andra liknande representanter genomföra Vibu-kursen samt bifoga intyg som bilaga till ansökan. Inkomna ansökningar behandlas fyra gånger per år, vecka 8, 19, 34 och 45.

Ansök om stöd .