<link rel="stylesheet" href="/cs/chat/stylesheets/lahitapiola-chat.css"/>
Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Livförsäkringen ger trygghet åt barnfamiljer – ta detta i beaktande

En livförsäkring tryggar både dig själv och dina anhöriga mot de största personriskerna. Barnfamiljer i synnerhet ser livförsäkringen som ett viktigt sätt att trygga såväl familjemedlemmar som sig själv om något otrevligt skulle inträffa.

Ibland kan det inträffa otrevliga händelser i livet som har stor påverkan både på oss själva och våra närstående. Förändringar i hälsotillståndet, arbetsoförmåga och förlust av en familjemedlem är exempel på händelser som kan betydligt påverka familjens försörjning. För att förbereda sig för och klara sig igenom situationer som dessa, är det bra att ha en livförsäkring.

Fanny Fagerström, servicechef på LokalTapiola Österbotten, delar med sig av sin personliga erfarenhet.

- Att få barn och bli mamma förändrade min värld. I den nya och härliga livssituationen insåg jag dock att det inte längre endast handlar om mig och min trygghet. Jag vill såklart också se till, så att mitt barn och min partner är tryggade om något tråkigt skulle hända.

Då det kommer till livförsäkringar är det viktigt att notera att det inte finns någon standardlösning som passar alla, utan att försäkringen alltid bör skräddarsys utifrån den egna livssituationen. Exempelvis är skulder, inkomster, egendom, antalet minderåriga barn, socialskydd och eventuellt skydd från arbetsgivaren saker som bör beaktas. Dessutom är det viktigt att komma ihåg att uppdatera livförsäkringen om det sker förändringar i livssituationen.

Tänk på detta då du skall teckna en livförsäkring

 1. 1.

  Nära och kära: Vems försörjning behöver tryggas om du avlider eller blir arbetsoförmögen? Och tvärtom - vems död eller arbetsoförmåga skulle påverka din försörjning och bidra till att du och dina barn skulle ha svårt att klara er?

 2. 2.

  Skulder: Livförsäkringen påverkas av hur mycket personen har i skulder. Vid dödsfall, då den avlidna personens inkomster inte längre finns, bör de anhöriga klara av att hantera skulderna. Samma gäller vid arbetsoförmåga.

 3. 3.

  Inkomster: Din inkomstnivå påverkar behovet av en livförsäkring, dess storlek och därigenom även storleken på försäkringens premie.

 4. 4.

  Annat skydd: Exempelvis skydd som erbjuds av arbetsgivaren eller socialskydd bör tas i beaktande då du ska teckna en livförsäkring. Det löns att fundera på vilka risker du vill förbereda dig för, vilka risker andra förbereder sig för åt dig och vilka risker du själv bär.

 5. 5.

  Tidpunkt: Livförsäkringen är alltid aktuell och det är bra att se till att du är tryggad innan något olyckligt inträffar. Det är också viktigt att regelbundet granska och justera försäkringsskyddet, eftersom förändringar i livet påverkar behovet av en livförsäkring.

 6. 6.

  Glöm inte sparande: En bra tumregel är att försäkra sig mot stora risker och att bygga upp en buffert för mindre risker genom sparande. Långsiktigt sparande säkerställer försörjningen nu och i framtiden, och är bra ekonomisk planering.

Räkna pris på en livförsäkring

Livförsäkringen beviljas av LokalTapiola Ömsesidigt Livförsäkringsbolag.