<link rel="stylesheet" href="/cs/chat/stylesheets/lahitapiola-chat.css"/>
Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Donationer och stipendier

Genom LokalTapiola Österbottens donationer och stipendier vill vi främja välmåendet och livstryggheten i regionen.

Vi på LokalTapiola Österbotten satsar mycket på förebyggande åtgärder genom vilka man främjar både våra ägarkunder samt andra österbottningars välmående och livstrygghet. En betydande del av denna verksamhet är donationer och stipendier, som vi dela ut årligen. Nedan hittar du allmän information om dessa. Dessutom har vi tidvis även andra donationer. För varje ansökning skapar vi en egen sida när ansökningstiden närmar sig.

Årligen återkommande donationer och stipendier

Genom årliga dispositionsfondsdonationer stöder vi olika förebyggande åtgärder i vårt verksamhetsområde och under 2024 donerar vi 500 000 euro till allmännyttiga ändamål. Huvudteman för dispositionsfondsdonationerna år 2024 är:

 1. 1.

  Säkerhet i vardagen och räddningsverksamhet

 2. 2.

  En hållbar och livskraftig närmiljö

 3. 3.

  Främjande av mentalt välmående och psykisk hälsa

Föreningar och samfund har nu möjligheten att ansöka om bidrag via ansökningsformuläret . Sista ansökningsdagen är den 3.3.2024. En egen ansökan för miljöstipendiet, som doneras från dispositionsfonden, öppnas under hösten 2024.

Här kan du läsa mera om donationerna år 2023 .

Webbkursen Välbefinnande i idrott för barn och unga (Vibu), som MIELI rf producerat, är en kostnadsfri kurs på ca. 30 min som riktar sig till alla tränare, både nybörjare och mer erfarna. Utöver tränare rekommenderas kursen åt personer som på något sätt är involverade i idrottsföreningar med verksamhet för barn och unga. Det kan exempelvis handla om föreningens ledning och materialförvaltare. Genom kursen får man bekanta sig med metoder som tränaren kan använda sig av för att förstärka de ungas psykiska välbefinnande.

För att främja mentalt välbefinnande hos barn och unga i regionen, gör LokalTapiola Österbotten en donation åt samtliga lokala lag vars tränare, lagledare och andra representanter genomfört webbkursen ”Vibu”.

Donationens storlek bestäms utgående från lagets storlek enligt följande.

Barn/unga i laget:

 • ≥10 = 200 €

 • 11 – 20 = 400 €

 • 21 – 30 = 600 €

 • 31≤ = 800 €

För att erhålla donationen måste lagets tränare, lagledare och andra liknande representanter genomföra Vibu-kursen samt bifoga intyg som bilaga till ansökan. Ansök om stöd via vårt digitala formulär . Inkomna ansökningar behandlas fyra gånger per år, vecka 8, 19, 34 och 45.

Klimatförändringarna syns redan konkret här i Österbotten, till exempel genom stormar, skogsbränder och översvämningar. På LokalTapiola vill vi främja livskraften i Österbotten på ett så brett plan som möjligt - även ur en miljöaspekt. Därför instiftade vi år 2021 ett årligen återkommande miljöstipendie på 10.000 euro.

Miljöstipendiet kan sökas av icke-vinstdrivande föreningar som är verksamma inom LokalTapiola Österbottens verksamhetsområde. Vi tror att det finns föreningar som har en konkret idé, men saknar finansiering för sitt projekt och där vill vi hjälpa till. Stipendiet har hittills delats tre gånger, nästa gång hösten 2024.

Mer information om miljöstipendieansökan år 2024 kommer närmare ansökningstiden.

Våra ägarkunder och österbottningar överlag söker sig gärna till vattendrag för att spendera tid. För att främja tryggheten för de som rör sig vid vattendrag ha vi under flera års tid donerat livbojar till sådana platser där det finns ett verkligt behov för dem. Kampanjen inleds när sommaren närmar sig och då får vem som helst föreslå möjliga platser. Bland förslagen väljs det ut ett antal ställen som får livbojar.

Att öka barnens trygghet och synlighet i trafiken är en hjärtesak för oss. Därför donerar vi årligen reflexvästar till grupper i daghem, skolor och föreningar. För donationerna ber vi om förslag och vi öppnar en egen ansökan för detta i slutet av sommaren.