<link rel="stylesheet" href="/cs/chat/stylesheets/lahitapiola-chat.css"/>
Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Dispositionfonds­donationer 2024

LokalTapiola Österbotten vill främja österbottningarnas välmående och livskraft genom att stöda lokala föreningars och samfunds verksamhet. För oss är det viktigt att återinvestera i regionen där vi själva verkar och därför donerar vi 500.000 euro till allmännyttiga ändamål under år 2024.

Föreningar och samfund har nu möjligheten att ansöka om bidrag genom att fylla i vårt ansökningsformulär senast den 3.3.2024.

En förutsättning för att kunna få en donation från LokalTapiolas dispositionsfond är att mottagaren är en allmännyttig, icke-vinstdrivande förening eller samfund, som är verksam inom LokalTapiola Österbottens verksamhetsområde (från Karleby norr till Kristinestad i söder).

År 2024 kommer donationerna i första hand att gå till följande ändamål

1. Räddningsverksamhet och trygghet i vardagen

  • Projekt som strävar efter att förbättra säkerheten i lokalsamhällen och glesbygd (brand- vatten- och trafiksäkerhet)

  • Frivilliga brandkårers verksamhet. frivillig sjöräddningsverksamhet, projekt tillhörande frivilligarbete inom räddningsverksamhet

  • Projekt som främjar trygghet och trivsel t.ex. i närheten av skolor och platser för hobbyverksamhet

2. En hållbar och livskraftig närmiljö

  • Donationer till högskolor och läroanstalter

  • Bya- och stadsdelsföreningars projekt

  • Underhållsprojekt i närmiljö och naturområden

3. Främjande av mentalt välmående och psykisk hälsa

  • Förebyggande arbete och verksamhet för att främja mental hälsa

  • Projekt och forskning som främjar psykisk hälsa

  • Projekt som strävar efter att minska ensamheten och stärka gemenskapen i olika skeden av livet

  • Understöd av frivilligarbete med syfte att öka den sociala interaktionen bland äldre