<link rel="stylesheet" href="/cs/chat/stylesheets/lahitapiola-chat.css"/>
Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Avgiftsfri släckargranskning för ägarkunder

Skadeförebyggande arbete med fokus på lokalt samhällsansvar är en viktig del av vår verksamhet. Vi vill bära ansvar för din trygghet och ditt välmående. Vår uppgift är att trygga våra ägarkunders vardag. Därför erbjuder vi en avgiftsfri släckargranskning till alla våra ägarkunder.

När har du senast granskat dina brandsläckare?


I maj kan du utnyttja LokalTapiola Nylands släckargranskningsförmån. Mera instruktioner och uppgifter uppdaterar vi på den här sidan under våren.

Handbrandsläckare bör granskas:

  • varje år om den är utsatt för värmeväxlingar, fukt eller darrningar.

  • vartannat år om handbrandsläckaren förvaras inne i jämn temperatur.

Över 10 år gamla släckare granskas ej.