<link rel="stylesheet" href="/cs/chat/stylesheets/lahitapiola-chat.css"/>
Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Lotteriregler

Ikraftvarande lotterier i LokalTapiola Nyland.

1. Arrangör av utlottningen: LokalTapiola Nyland Ömsesidigt Försäkringsbolag, Biskopsgatan 30, 06100 BORGÅ, FO-nummer 0224469-0


2. Start- och slutdatum för utlottningen: 11.9-31.12.2023. Anmälningar som mottagits efter att tävlingstiden löpt ut beaktas inte.


3. Deltagande i utlottningen: Utlottningen sker bland alla som svarat på kundresponsförfrågan. Endast myndiga privatpersoner som stadigvarande bor i Finland kan delta i tävlingen med undantag av tävlingsarrangörens anställda och deras familjemedlemmar. Tävlingsarrangören förbehåller sig rätten att bekräfta deltagarnas behörighet att delta. Genom att delta i utlottningen godkänner du dessa regler.


4. Lottdragning och meddelande till vinnarna: Vinnaren meddelas personligen. LokalTapiola betalar lotteriskatten. Om vinnaren inte nås inom en vecka efter utlottningen utlottas den oinlösta vinsten på nytt.


5. Vinst: Ett (1) 50 euros presentkort till S-gruppen. Vinsten kan inte bytas mot pengar.


6. Offentlighet: Arrangören av utlottningen har inte rätt att publicera namnet på vinnaren på sina webbsidor utan vinnaren meddelas personligen om vinsten.


7. Behandling av personuppgifter: Deltagarnas personuppgifter behandlas enligt dataskyddslagstiftningen.


8. Allmän information om reglerna: Tävlingsarrangören förbehåller sig rätten att avbryta eller ändra kampanjen eller fortsätta dess giltighetstid på grund av särskilda omständigheter vilka inte beror på tävlingsarrangören och som påverkar arrangörens förmåga att slutföra kampanjen.