<link rel="stylesheet" href="/cs/chat/stylesheets/lahitapiola-chat.css"/>
Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

LokalTapiola Nyland satsar på sitt verksamhetsområdes livskraft och invånare

Vi skapar ett stabilt och tryggt samhälle samt bygger en hållbar framtid som en ansvarsfull investerare. Som ett lokalt företag bygger vi ett välmående och livskraftigt Nyland.

Vi arbetar kontinuerligt för att främja säkerheten och välbefinnandet för våra ägarkunder och andra invånare på vårt verksamhetsområde. Genom att köpa lokala tjänster skapar vi livskraft i Nyland. En viktig del av detta är de årliga donationerna till ideella föreningar och samfund.

– LokalTapiola Nyland är ett försäkringsbolag som ägs av våra kunder. Vi är ett lokalt företag och vi vill arbeta ännu starkare för att gynna vår region. Med dessa donationer stöder vi lokal verksamhet som stärker livstryggheten och välbefinnandet för invånarna och kunderna i vårt verksamhetsområde", säger Erik Valros , verkställande direktör för LokalTapiola Nyland.

Temat för donationerna år 2023 var vardagssäkerhet och räddningsverksamhet samt en hållbar och trivsam närmiljö. Det totala donationsbeloppet vi donerade var 114 200 euro. Följande föreningar tog emot donationen:

 • Borgå Sjöräddare rf.

 • FRK Helsingfors och Nylands distrikt

 • Klaukkalan Metsäkylän VPK Nurmijärvi

 • Nylands räddningsförbund

 • Pitkäpää fiskelag

 • Porkala Sjöräddare Kyrkslätt

 • VRG Pelastuskoirat ry Ingå

Medlen i dispositionsfonden har överförts från LokalTapiola Nyland vinst och man granskar varje år möjligheten att göra donationer till allmännyttiga organisationer. Sedan 2019 har det donerats närmare 470 000 euro till förmån för lokala projekt och verksamhet.

 • Siskot ja Simot ry

 • Barnavårdsföreningen rf

 • Förbundet för mödra- och skyddshem

 • FRK Helsingfors och Nylands distrikt

 • MIELI ry

 • Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland SPEK

 • SEKASIN kollektivet

 • Östra Nylands Närståendevårdare och vänner rf

 • Defibrillatorer till olika orter på verksamhetsområdet