Siirry suoraan sisältöön Siirry suoraan alatunnisteeseen

Henkilövahinko

Tutustu alla oleviin toimintaohjeisiin ja toimi sen mukaisesti. Jos haluat hoitaa toisen henkilön korvausasioita, tarvitset valtakirjan. Avaa valtakirja (pdf) tästä.

Jos sinulla on yrityksen ottama vapaaehtoinen tapaturmavakuutus ja olet maksanut kulut itse, hae korvaus verkkopalvelussamme.

Jos sinulla on yrityksen ottama sairauskuluvakuutus ja olet maksanut kulut itse, korvauksenhakulomakkeen löydät täältä.

Sairauden tai tapaturman perusteella korvattavia kuluja ovat mm:

 • lääkärinpalkkiot
 • lääkärin määräämät lääkkeet
 • tutkimukset
 • poliklinikkamaksut
 • sairaalan hoitopäivämaksut
 • terveyskeskusmaksut

Lähetä korvaushakemus postitse osoitteeseen:

LähiTapiola

Lasten ja yritysten sairaskulu

PL55, 02010 LähiTapiola


Tee vahinkoilmoitus verkkopalvelussa, vaikka tapaturma ei ole vielä edellyttänyt käyntiä lääkärissä.

Kun vahinkoilmoitus on tehty, voit hakea myöhemmin aiheutuvista kuluista korvauksen verkkopalvelussa.


Vahingon aiheuttaneen ajoneuvon liikennevakuutus korvaa molempien osapuolten henkilövahingot. Jos olit vahingon sattuessa työssä tai työmatkalla eli matkalla asunnolta työpaikalle tai työpaikalta asunnolle, henkilövahinkosi käsitellään ensisijaisesti työnantajasi lakisääteisen tapaturmavakuutuksen perusteella. Pyydä tässä tapauksessa työnantajaasi tekemään tapaturmailmoitus tapaturmayhtiöön ja tiedustele tutkimus- ja hoitokulujen sekä mahdollisen ansionmenetyksen korvauksia sieltä.

Jos vahinko ei ole sattunut työssä tai työmatkalla, voit hakea korvauksen liikennevahinkovammoista aiheutuneista tutkimus- ja hoitokuluista sekä ansionmenetyksestä (ellei työnantajasi maksa sinulle sairausajanpalkkaa) suoraan LähiTapiolasta, näistä ei tarvitse hakea Kela-korvausta.

Voit lisäksi hakea korvausta mm. tilapäisestä ja pysyvästä haitasta, jos liikennevahingossa saadut vammat eivät ole vähäisiä ja niistä on jäänyt toiminnallista haittaa. Korvausten käsittelyä varten tarvitsemme lääkärinlausunnon.

Jos liikennevahinkoon osallinen on vahingon seurauksena menehtynyt, korvataan menehtyneen kohtuulliset hautaus- ja hautajaiskulut liikennevakuutuksesta. Lisäksi maksetaan korvausta elatuksen menetyksestä mm. leskelle, alaikäisille tai opiskeleville lapsille ja ottolapsille.


Korvauksen hakeminen vapaaehtoisesta yksityistapaturmavakuutuksesta:

 • Tee vahinkoilmoitus verkkopalvelussa, jos et ole vielä tehnyt ilmoitusta tai hakenut korvausta tapaturmasta.
 • Päiväraha: lähetä korvauskäsittelyyn lääkärintodistus ja sivutuloverokortti tai muutosverokortti etuutta varten.
 • Haittakorvaus: lähetä korvauskäsittelyyn hoitavalta lääkäriltä lausunto, jossa on vamman tilankuvaus.

Korvauksen hakeminen henkivakuutuksesta:

 • Täytä ja lähetä pdf-hakemus LähiTapiolaan.
 • Toimita hakemuksen liitteenä lääkärinlausunto (esim. B-lausunto) työkyvyttömyyspäivärahan, työkyvyttömyyseläkkeen, maksuvapautuksen tai invaliditeettikorvauksen käsittelyä varten.
 • Työkyvyttömyyspäiväraha ja -eläke ovat veronalaista ansiotuloa. Liitä tämän vuoksi hakemuksen mukaan sivutuloverokorttisi tai kopio siitä.

Korvauksen hakeminen henkivakuutuksen perusteella:

 • Täytä korvaushakemus
 • Tarkempia tietoja korvauksen hakemisesta saat numerosta 09 453 8000 ma-pe klo 8-18

Korvaus muun henkilövakuutuksen perusteella:

Korvauskäsittelyä varten toimittakaa LähiTapiolaan

 • kirjallinen vahinkoilmoitus
 • vakuutetun virkatodistukset jokaisesta seurakunnasta, jossa hän on ollut kirjoilla 15 vuotiaasta lähtien
 • kuolinsyytodistus ja/tai ruumiinavauspöytäkirja
 • poliisitutkintapöytäkirja
 • kaikkien edunsaajien henkilö-, ja osoite- ja tilitiedot

Sähköisessä korvauspalvelussa voi hakea hoitokulukorvauksia seuraavista sairaus-, tapaturma- ja matkustajavakuutuksista. Suluissa on merkitty näiden vakuutusten vakuutusnumeroiden alkuosa.

 • Startti- ja Omastarttivakuutukset (390-)
 • Omavara-vakuutus (390-50)
 • Sairauskuluvakuutukset (391-, 491-)
 • Lapsivakuutus (353-)
 • Yksityistapaturmavakuutus (353-, 319-, 390-)
 • Matkustajavakuutus (353-, 319-, 390-)

Palveluun pääset omilla pankkitunnuksillasi.

Palvelun kautta ei voi hakea korvausta työkyvyttömyydestä, haitasta, kuolemantapauksesta tai korvausta urheiluvakuutuksen perusteella. Voit tehdä vahinkoilmoituksen, vaikka tapaturmasta tai matkavahingosta ei vielä olisi aiheutunut kuluja.

Omavastuu

Jos vakuutuksessasi on hakukertakohtainen, euromääräinen omavastuu, sähköisessä korvauspalvelussa se vähennetään vain kerran kalenterivuodessa (1.1. - 31.12.). Korvausta voit hakea heti kun kulut ylittävät omavastuuosuuden.

Valtakirja
Valtakirjalla ei voi valtuuttaa toista täysi-ikäistä hakemaan korvausta sähköisessä korvauspalvelussa.
Vanhemmilla tai muilla huoltajilla on oikeus hoitaa lapsen vakuutusasioita ja saada niistä tietoja, kunnes lapsi täyttää 18 vuotta.
Milloin saan korvauksen?


Usein korvaus voidaan maksaa heti. Jos hakemuksen käsittelemiseksi tarvitaan lisätietoja, otamme sinuun yhteyttä seitsemän arkipäivän sisällä hakemuksen tekemisestä.

Ilmoitus huoltajuudesta Startti- ja Omastarttivakuutuksissa

Ilmoitus huoltajuudesta on tehtävä, jotta vanhempi voi katsoa verkkopalvelussa myös Startti- tai Omastarttivakuutuksen tietoja, sillä näissä lapsi itse on vakuutuksenottaja.

Jos lapsella on vain yksi huoltaja, ilmoituksen liitteeksi tarvitaan kopio lapsen virkatodistuksesta tai viranomaisen huoltajuuspäätöksestä.

Tositteiden toimittaminen

Sähköiseen korvauspalveluun liittyvät tositteet voit toimittaa osoitteeseen:
LähiTapiola-ryhmä
Henki/Skannaus
Tunnus 5007453
Info: net1
00003 VASTAUSLÄHETYS


Jos kelan korvausta ei ole vähennetty maksamistasi hoitokuluista, hae sairausvakuutuslain mukainen korvaus ensin Kelasta ja tämän jälkeen voit hakea korvausta LähiTapiolasta.