Siirry suoraan sisältöönSiirry suoraan alatunnisteeseen

Yrityksen kasko­vakuutus

Kaskolla turvaat yrityksesi autot ja muut ajoneuvot varusteineen niille sattuvien vahinkojen varalta. Kaskovakuutus voidaan räätälöidä juuri yrityksellesi ja ajoneuvollesi sopivaksi erilaisilla laajuuksilla, lisäturvilla ja omavastuilla.

Voit vakuuttaa kauttamme minkä tahansa yrityksesi käytössä olevan ajoneuvon.

Kasko eli autovakuutus täydentää lakisääteistä liikennevakuutusta.

Kasko korvaa yrityksesi autolle sattuneet vahingot ja varusteita.

Kaskovakuutuksen sisältö yrityksen tarpeiden mukaan.

Mitä kaskovakuutus kattaa

Yrityksesi kaskovakuutuksen turvan kattavuuden voit valita sen mukaan, millainen on vakuutettava ajoneuvo: uudelle kattavampi turva ja vanhalle suppeampi. Mitä suppeampi vakuutus, sitä edullisempi vakuutusmaksu – ja sitä enemmän jää omalle vastuulle.

Ajoneuvokauppaa harjoittaville yrityksille sekä korjaus- ja huoltotoimintaa harjoittaville yrityksille meillä on räätälöidyt vakuutuspaketit.

Korvaukset kaskosta riippuvat, minkä laajuisia kaskovakuutuksia ja osavakuutuksia yrityksesi ajoneuvoissa on.

Kolarointivakuutuksesta eli törmäysvakuutuksesta korvaamme vahingot, jos ajoneuvo törmää, suistuu tieltä, kaatuu tai putoaa.

Eläintörmäysvakuutuksesta korvaamme esinevahinkoja, jotka ovat välittömästi aiheutuneet muuhun eläimeen kuin hirvieläimeen törmäämisestä. Törmäämisellä tarkoitetaan eläimeen osumista.

Varkausvakuutuksesta korvaamme ajoneuvon, jos se varastetaan. Korvaamme myös ajoneuvon vauriot, jos se vahingoittuu varkauden, luvattoman käytön tai näiden yrityksen yhteydessä. Maksamme korvauksen, jos ajoneuvo on ollut lukittuna tai lukitussa tilassa. Varkaus pitää aina ilmoittaa poliisille.

Luonnonilmiövakuutus korvaa, jos myrsky kaataa puun ajoneuvon päälle, raesade vahingoittaa ajoneuvon ulkopintoja tai kun tulvaveden nousu tai myrskyn irrottama esine aiheuttaa vahinkoa pysähtyneelle ajoneuvolle.

Lasivakuutuksesta korvaamme vaurioita, jotka aiheutuvat suoraan ulkoapäin ikkunalasiin osuneesta iskusta. Esimerkiksi kivi sinkoutuu tuulilasiin ja rikkoo sen.

Keskeytysvakuutuksesta maksamme korvausta ajalta, jolloin ajoneuvoa korjataan kolarointi-, hirvivahinko-, luonnonilmiö-, palo-, ilkivalta- tai varkausvakuutuksesta korvattavan vahingon takia.

Ulkomaan vastuuvakuutus täydentää liikennevakuutusta. Jos ajoneuvon omistaja, haltija tai kuljettaja joutuu ulkomailla korvaamaan toiselle liikenteessä aiheuttamansa esine- tai henkilövahingon, korvausta voi hakea ulkomaan vastuuvakuutuksesta.

Lainaperävaunuvakuutuksesta korvaamme kuorma-auton vedettävänä olevan perävaunun vauriot, jos perävaunulla ei ole omaa vakuutusta.

Hirvivahinkovakuutus korvaa, jos ajoneuvo törmää hirven, poron, kauriin tai peuran kanssa. Väistämisestä aiheutuneet vahingot korvaamme kolarointivakuutuksesta.

Palovakuutuksesta korvaamme irti päässeen tulen tai ajoneuvoon suoraan osuneen salamaniskun aiheuttamat vahingot.

Ilkivaltavakuutuksesta korvaamme tahallisesta vahingonteosta aiheutuneita vahinkoja. Ilkivallasta on tehtävä rikosilmoitus. Toisella ajoneuvolla aiheutettua vahinkoa emme korvaa ilkivaltavakuutuksesta.

Lunastusetuvakuutuksesta maksamme lisäkorvausta ajoneuvon käyvän arvon lisäksi, kun korvauksen edellytykset täyttyvät.

Autopalveluvakuutuksesta korvaamme matkan keskeytymisestä aiheutuneita kuluja. Maksemme korvausta, jos ajoneuvoon tulee esimerkiksi tekninen vika. Korvattavia kuluja ovat muun muassa ajoneuvon nostaminen tielle ja kuljettaminen lähimpään korjaamoon sekä matkakustannukset kotiin.

Oikeusturvavakuutuksesta korvaamme asianajo- ja oikeudenkäyntikuluja ajoneuvon omistamiseen, kuljettamiseen ja hallintaan liittyvissä riita-, rikos- ja hakemusasioissa.

Rahoitusvakuutus liitetään kaskoon, jos ajoneuvon omistajana on rahoitusyhtiö tai autoliike tai ajoneuvo on leasingvuokrattu. Rahoitusvakuutuksesta voidaan korvata ajoneuvon menettäminen tai vaurioituminen ajoneuvon omistajalle, jos korvaus muuten evättäisiin tai sitä kohtuullistettaisiin.

Usein kysyttyä

Kaskovakuutus on voimassa Euroopassa ja sen ulkopuolisissa vihreän kortin sopimusmaissa. Tietyissä maissa varkausvakuutuksen omavastuu on korotettu. Poikkeukset löydät kaskovakuutusehdoista.

Kaskovakuutuksella voidaan vakuuttaa yrityksen ajoneuvokalusto, kuten autot, kevyet ajoneuvot, traktorit, moottorityökoneet ja perävaunut.

Kaskoon kuuluvat kiinteästi asennetut ja ajoneuvon käyttöön liittyvät tavanomaiset lisälaitteet ja varusteet, kuten stereot, kattotelineet ja turvaistuimet. Irrotettavat laitteet ja varusteet, kuten talvi- tai kesärenkaat, on säilytyksessä ollessaan vakuutettu palon ja varkauden varalta. Jälkikäteen asennetut äänen- ja kuvantoistolaitteet ovat vakuutettuna 2 000 € asti.

Kaskovakuutukseen ei kuulu:

 • Autossa olevat tavarat, esimerkiksi vaatteet ja matkatavarat.

 • Ajoneuvossa irrallaan käytettävät puhelin sekä äänen- ja kuvantoistolaitteet.

 • Autokilpailuun tarkoitetut varusteet, kuten erikoismittarit.

 • Viranomaismääräysten vastaiset laitteet, kuten muutoskatsastamattomat renkaat ja vanteet.

 • Koriste- ja erikoismaalaukset kuten kameleonttimaalilla tehdyt maalaukset.

Kaskosta ei korvata esim. näitä vahinkoja:

 • Kuorman liikkumisesta johtuvia auton rakenteiden rikkoutumisia.

 • Veden aiheuttamaa vahinkoa silloin, kun ajoneuvolla ajetaan veden peittämällä tiellä. Esim. moottoriin joutuu vettä ja moottori vaurioituu.

 • Vesen aiheuttamaa vahinkoa ajoneuvon toimintojen ohjausyksikölle. Esimerkiksi ABS-jarrujen ohjausyksikköön pääsee vettä ja se menee epäkuntoon.

 • Öljyn, jäähdytysnesteen tai jäähdytysaineen puutteellinen kierto vahingoittaa moottoria, vaihteistoa, voimansiirtolaitteita, jäähdytysjärjestelmää tai ilmastointilaitteistoa.

 • Esimerkiksi törmäyksen johdosta moottorista valuu öljyä ja moottori vaurioituu.

 • Ajoneuvo vaurioituu vääränlaisen polttoaineen lisäämisestä tai käytöstä tai laittamisesta väärään paikkaan.

 • Lumen tai jään paino, pakkanen tai kuumuus aiheuttaa vahinkoja. Esimerkiksi lumen painosta auton katto painuu.

 • Henkilövahinkoja.

Kasko ei korvaa myöskään:

 • Hitaasti kehittyviä tapahtumia, kuten kuluminen, kostuminen, ruostuminen, homehtuminen, lahoaminen.

 • Vahinkoa, joka sattuu osallistuttaessa kilpailuun tai sen harjoitteluun.

 • Vahinkoa, joka on aiheutunut kun ajoneuvoa käytetään moottoriradalla tai ajo- tai nopeusharjoittelussa muulla alueella tai tieosuudella. Edellä mainittu rajoitus ei koske liikenneopettajan antamaa ajo-oikeuden saamiseen liittyvää ajokoulutusta tai muuta vakuutusyhtiön kanssa etukäteen sovittua koulutusta.

 • Ajoneuvon uppoamista veteen, suohon tai jäihin muualla kuin yleisesti käytettävällä, tieviranomaisen turvallisuusvaatimukset täyttävällä talvitiellä. Rajoitus ei koske moottorityökoneita.

 • Vahinkoa, joka aiheutuu petoksesta tai kavalluksesta.

 • Vahinkoa, joka on aiheutettu tahallisesti. Korvausta voidaan alentaa tai evätä se kokonaan, jos vahinko on aiheutettu törkeällä huolimattomuudella tai alkoholin tai muun huumaavan aineen vaikutuksenalaisena.

Työkoneille sattuneita vahinkoja korvataan valitun vakuutusturvan laajuuden mukaan. Vakuutus voi sisältää turvaa esimerkiksi palon, varkauden ja ilkivallan varalle. Myös työkoneille on saatavissa laajempaa turvaa, kuten kolarointivakuutus.

Tuotetiedot ja vakuutusehdot

Olemme koonneet vakuutusten tuotekortit ja -selosteet, avaintiedot, ehdot sekä suojeluohjeet yhdeksi kokonaisuudeksi. Tarkista vakuutustarjouksesta tai vakuutuskirjasta, mitä ehtoa vakuutukseen sovelletaan.

Tutustu vakuutuksen tuotetietoihin ja vakuutusehtoihin huolella; niissä kerrotaan mm. mitä vakuutus korvaa ja mitä ei.

Ilmoita vahingosta tai hae korvausta

Katso toimintaohjeet sekä hoida vahinkoihin ja korvauksiin liittyviä asioita.

Katso toimintaohjeet