Siirry suoraan sisältöön Siirry suoraan alatunnisteeseen

Vastuu­vakuutus

Vastuuvakuutuksilla yrityksesi voi varautua tilanteeseen, jossa yrityksesi joutuu korvausvastuuseen toiselle osapuolelle aiheuttamastaan vahingosta. Vastuuvakuutuksia on useita erilaisia. Kaikille yrityksille suositellaan toiminnan vastuuvakuutusta, joka korvaa yrityksen ulkopuolisille yritystoiminnassa aiheutettuja henkilö- ja esinevahinkoja.

Turvaa korvausvastuuta, joka yritykselle aiheutuu henkilö- ja esinevahingoista.

Turvaa myös asiantuntijatyössä aiheutettujen varallisuusvahinkojen varalle.

Apua vahingon selvittämisessä - onko yrityksesi vastuussa vahingossa.

Yritys- ja toimialakohtaiset tarpeet huomioon ottavat ratkaisut.

Mitä vastuuvakuutus kattaa

Yrityksen toimiala vaikuttaa siihen, onko tarpeen laajentaa turvaa henkilö- ja esinevahinkoja korvaavasta toiminnan vastuuvakuutuksesta myös muihin muihin vastuuvakuutuksiin. Yritysten muita vastuuvakuutuksia ovat esimerkiksi tuotteen, konsultin, IT-toiminnan, varallisuuden ja hallinnon vastuuvakuutukset.

Vastuuvakuutus Valittavissa

Vakuutuksesta korvataan yrityksen valmistamien, maahantuomien tai myymien tuotteiden virheellisyydestä aiheutuneet henkilö- tai esinevahingot. Vakuutus kattaa ne tuotteet tai tuoteryhmät, jotka on vakuutusta tehtäessä sovittu kuuluvan vakuutukseen.

Tuotevastuuvakuutuksen lisäturvana on mahdollista vakuuttaa takaisinvetovakuutuksella myös tuotteen markkinoilta poistamisesta aiheutuvia kuluja, jos on olemassa vaara, että tuotteen virheellisyys aiheuttaa tuotevastuuvakuutuksesta korvattavia vahinkoja.

Sisältyy vakuutukseen

Konsultin vastuuvakuutuksesta korvataan suunnittelutyötä tekevän yrityksen korvausvastuuta siitä, että suunnitelmissa olleen virheen takia aiheutuu yrityksen ulkopuoliselle henkilö-, esine- tai varallisuusvahinko.

Sisältyy vakuutukseen

IT-toiminnan vastuuvakuutuksesta korvataan IT-alan palveluissa toiselle aiheutettu henkilö-, esine- ja varallisuusvahinko. Vahinko voi aiheutua esimerkiksi ohjelmistosta, suunnittelusta, testauksesta tai IT-konsultoinnista.

Sisältyy vakuutukseen

Vakuutuksesta korvataan varallisuusvahinkoja, jotka eivät liity henkilö- ja esinevahinkoihin. Sillä katetaan yrityksen ammatillista vastuuta toiselle aiheutetuista taloudellisista vahingoista. Varallisuusvastuuvakuutuksia tarjotaan esimerkiksi tilitoimistoille ja kiinteistönvälittäjille.

Sisältyy vakuutukseen

Hallinnon vastuuvakuutus on osakeyhtiöille, osuuskunnille, säätiöille ja yhdistyksille tarkoitettu vakuutus, josta korvataan varallisuusvahinko, jonka vakuutuksenottajana olevan yhteisön ylin johto on aiheuttanut yhteisölle tai kolmannelle osapuolelle, ja josta vahingon aiheuttaja, esimerkiksi toimitusjohtaja, on henkilökohtaisessa korvausvastuussa Suomessa voimassa olevan lain mukaan.

Sisältyy vakuutukseen

Usein kysyttyä

Toiminnan vastuuvakuutus korvaa tietyin rajoituksin myös työn kohteelle aiheutuneen vahingon 10 000 € saakka. Erikseen sopimalla työkohteelle aiheutetut vahingot voidaan vakuuttaa myös suuremmasta määrästä. Jos työn kohteena olevat esineet ovat esim. ajoneuvoja, on niitä varten aina otettava erillinen toiminnan vastuuvakuutuksen laajennus.

Jos valmistettavat tuotteet tulevat myyntiin vain kahvilanne asiakkaillenne, eikä niitä myydä muualla, ette tarvitse erillistä tuotevastuuvakuutusta. Yrityksen toiminnan vastuuvakuutukseen kuuluu laajennus, joka kattaa tuotteen aiheuttamat vahingot.

Yrityksellesi sopiva vakuutus on IT-toiminnan vastuuvakuutus. Se on tarkoitettu myös IT-alan konsulttiyrityksille.

Kyllä tarvitsette. Konsultin vastuuvakuutus kattaa vain suunnitelmissa, piirustuksissa, työselosteissa ja vastaavissa asiakirjoissa olleiden virheiden aiheuttamia vastuuvahinkoja. Toiminnan vastuuvakuutuksesta korvataan muista vahingoista aiheutunutta korvausvastuuta, esim. jos asiakas liukastuu toimitilan märällä lattialla.

Varallisuusvastuuvakuutuksista korvataan puhtaita varallisuusvahinkoja, jolla tarkoitetaan sellaista taloudellista vahinkoa, joka ei liity henkilö- tai esinevahinkoon. Henkilö- ja esinevahinkoon liittyvät taloudelliset menetykset korvataan samasta vakuutuksesta, josta korvataan henkilö- ja esinevahingon vastuuvahinko.

Hallinnon vastuuvakuutuksen ottaa yhteisö. Se ottaa vakuutuksen koko ylimmälle johdolleen.

Tarve riippuu siitä, kuinka suuri osa kiinteistöstä on yrityksen omassa käytössä. Jos suurin osa kiinteistöstä on omassa käytössä, erillistä vastuuvakuutusta ei tarvita, vaan mahdolliset vahingot korvataan yrityksen toiminnan vastuuvakuutuksesta. Jos taas suurempi osa kiinteistöstä on vuokrattuna muille, on yrityksen toiminnan vastuuvakuutukseen merkittävä vakuutetuksi toimialaksi myös kiinteistön omistaminen ja hallinta.

Tuotetiedot ja vakuutusehdot

Olemme koonneet vakuutusten tuotekortit ja -selosteet, avaintiedot, ehdot sekä suojeluohjeet yhdeksi kokonaisuudeksi. Tarkista vakuutustarjouksesta tai vakuutuskirjasta, mitä ehtoa vakuutukseen sovelletaan.

Tutustu vakuutuksen tuotetietoihin ja vakuutusehtoihin huolella ; niissä kerrotaan mm. mitä vakuutus korvaa ja mitä ei.

Ilmoita vahingosta tai hae korvausta

Katso toimintaohjeet sekä hoida vahinkoihin ja korvauksiin liittyviä asioita.