<link rel="stylesheet" href="/cs/chat/stylesheets/lahitapiola-chat.css"/>
Siirry suoraan sisältöön Siirry suoraan alatunnisteeseen

Vastuu­vakuutus

Vastuuvakuutuksilla yrityksesi voi varautua tilanteeseen, jossa yrityksesi joutuu korvausvastuuseen toiselle osapuolelle aiheuttamastaan vahingosta. Vastuuvakuutuksia on useita erilaisia. Kaikille yrityksille suositellaan toiminnan vastuuvakuutusta, joka korvaa yrityksen ulkopuolisille yritystoiminnassa aiheutettuja henkilö- ja esinevahinkoja.

Turvaa korvausvastuuta, joka yritykselle aiheutuu henkilö- ja esinevahingoista.

Turvaa myös asiantuntijatyössä aiheutettujen varallisuusvahinkojen varalle.

Apua vahingon selvittämisessä - onko yrityksesi vastuussa vahingossa.

Yritys- ja toimialakohtaiset tarpeet huomioon ottavat ratkaisut.