Siirry suoraan sisältöön Siirry suoraan alatunnisteeseen

Keskeytys­vakuutus

Yrityksen keskeytysvakuutus tuo turvaa yrityksesi liiketoiminnan jatkuvuudelle esinevahinkotilanteissa. Yrityksesi voi täydentää vakuutusta erilaisten häiriötilanteiden varalle lisävakuutuksin.

Turvaa liiketoiminnan keskeytymisen varalle.

Yrityksen tarpeiden mukaan joustava vakuutuspaketti.

Asiantuntijamme auttavat riskien tunnistamisessa.

Mitä keskeytysvakuutus kattaa

Yrityksen keskeytysvakuutuksilla turvataan yrityksen liiketoiminnan jatkumista esinevahinkotilanteissa. Yrityksen liiketoiminta voi häiriintyä myös esim. tavarantoimittajan tulipalosta (riippuvuuskeskeytys) tai elintarviketuottajan tiloissa havaitun salmonellan takia (epidemiakeskeytys).

Asiantuntijamme auttavat löytämään yrityksellesi sopivimman vakuutuspaketin. Pakettiin on valittavissa esim. nämä vakuutukset:

Yrityskeskeytysvakuutuksesta korvaamme esinevahingon vuoksi saamatta jäänyttä keskeytysvakuutuskatetta ja ylimääräisiä kustannuksia, joilla liiketoiminta pidetään käynnissä esinevahingon korjaamisen aikana, ja jolla pienennetään katteen menetystä.

Joskus riittää kuitenkin se, että vakuuttaa vain ylimääräisiä kuluja, jotka aiheutuvat liiketoiminnan ylläpitämisestä esinevahingon korjaamisen aikana.

Yrityskeskeytysvakuutus korvaa keskeytysvahingon silloin, kun se on seurausta Yritysvakuutussopimukseen liitetyn palo-, luonnonilmiö-, vuoto- tai omaisuusrikosvakuutuksen perusteella korvattavasta vahingosta.

Jos keskeytysvakuutus halutaan laajentaa koskemaan myös rikkoutumisen aiheuttamia keskeytysvahinkoja, on silloin otettava erillinen rikkokeskeytysvakuutus.

Epidemiavakuutuksesta korvaamme elintarviketeollisuuden ja ravintola-alan saamatta jäänyttä tuottoa tilojen puhdistuksen tilojen puhdistuksen ja desinfioinnin ajalta, silloin kun liiketoiminta joudutaan keskeyttämään yrityksen omissa liiketiloissa havaitun tartuntataudin takia ja viranomainen on määrännyt tilat tämän takia puhdistettavaksi. Vakuutus korvaa myös vaihto-omaisuutta, jotka on jouduttu tapauksen takia hävittämään.

Rikkokeskeytysvakuutuksesta korvaamme saamatta jäänyttä tuottoa, joka aiheutuu rikkovakuutuksesta korvattavan koneen rikkoutumisesta. Rikkokeskeytysvakuutuksella voidaan vakuuttaa esim. yksittäinen kone tai kaikki yrityksen koneet. Tärkeintä on vakuuttaa ne koneet, joiden rikkoutumisella on oleellinen merkitys yrityksen toiminnan jatkuvuuteen ja taloudelliseen tulokseen.

Henkilökeskeytysvakuutuksesta korvaamme saamatta jäänyttä tuottoa, joka on seurausta yrityksen johdon tai muun avainhenkilön työkyvyttömyydestä tai kuolemasta. Vakuutukseen nimetään ne henkilöt, joiden työpanos on vakuutettuna. Tapaturmien lisäksi on mahdollista valita myös sairaudet kattava laaja henkilökeskeytysvakuutus. Se myönnetään terveysselvityksen perusteella.

Vuokratuottokeskeytysvakuutuksesta korvaamme saamatta jäänyttä vuokratuloa siinä tapauksessa, että vuokratulon keskeytyminen on seurausta korvattavasta esinevahingosta.

Kauppapuutarhatoiminnalle suunniteltu keskeytysvakuutus korvaa saamatta jäänyttä tuottoa, joka on seurausta korvattavasta esinevahingosta. Lisäksi korvaamme keskeytysvahingon, joka on seurausta häiriöstä kasvihuoneen sähkönjakelun tai hälytyslaitteiston toiminnassa ja jonka vuoksi tapahtunut lämpötilan muutos aiheuttaa vahinkoa kasveille.

Usein kysyttyä

Keskeytyksen aiheuttanutta esinevahinkoa tarkastellaan vakuutuksenottajan oman esinevakuutuksen ehtojen mukaisesti, vaikka rakennuksen on vakuuttanut muu kuin vakuutuksenottaja itse. Jos siis rakennusta kohdannut vahinko olisi voitu korvata myös vakuutuksenottajan omasta vakuutuksesta olettaen, että rakennus olisi ollut vakuutuksenottajan oma, on aiheutunut keskeytysvahinko korvattava.

Korvaus maksetaan yritykselle.

Keskeytysvakuutuksessa käytetään yleensä omavastuuna vuorokausia. Jos keskeytysvahinko kestää esimerkiksi yli 7 työvuorokautta, on vahinko korvattava vakuutuksesta.

Hintaan vaikuttaa mm. yrityksen toimiala, yrityksen toimitilarakennuksen paloturvallisuus, vakuutettavan keskeytysvakuutuskatteen määrä, valittu omavastuu ja valittu vastuuaika.

Vastuuaika on pisin yhtenäinen ajanjakso, jolta keskeytysvahinko korvataan. Vastuuaika voi olla esimerkiksi vuoden tai puoli vuotta yritystoiminnan luonteesta riippuen.

Keskeytysvakuutuksen voi ottaa esinevahinkojen varalta, esimerkiksi palon ja vuotovahinkojen sekä rikkoutumisvahinkojen varalta, mutta myös työntekijän työkyvyttömyyden varalta.

Jos yritykselläsi on varsinaisen yrityksen keskeytysvakuutuksen lisäksi Riippuvuuskeskeytysvakuutus, korvaa se yrityksellesi liiketoiminnan häiriön, joka on seurausta osakomponenttitoimittajan tiloissa aiheutuneesta palovahingoista.

Tuotetiedot ja vakuutusehdot

Olemme koonneet vakuutusten tuotekortit ja -selosteet, avaintiedot, ehdot sekä suojeluohjeet yhdeksi kokonaisuudeksi. Tarkista vakuutustarjouksesta tai vakuutuskirjasta, mitä ehtoa vakuutukseen sovelletaan.

Tutustu vakuutuksen tuotetietoihin ja vakuutusehtoihin huolella ; niissä kerrotaan mm. mitä vakuutus korvaa ja mitä ei.

Ilmoita vahingosta tai hae korvausta

Katso toimintaohjeet sekä hoida vahinkoihin ja korvauksiin liittyviä asioita.