Siirry suoraan sisältöönSiirry suoraan alatunnisteeseen

Yrittäjän vapaa­ehtoinen eläke­vakuutus

Yrittäjänä voit täydentää eläketurvaasi yksilöllisellä eläkevakuutuksella. Se ei korvaa lakisääteistä eläkevakuutustasi, mutta sen avulla voit täydentää ja parantaa eläkeajan toimeentuloasi. Vapaaehtoinen lisäeläkevakuutus sopii omistajayrittäjälle, joka haluaa säästää pitkäjänteisesti ja näin ansaita eläkkeellä paremman toimeentulon.

Parempi toimeentulo eläkkeellä.

Maksamista voi suunnitella joustavasti.

Monipuoliset ja vastuulliset sijoituskohteet.

Tyypillisesti veroton etu.

Mitä vapaaehtoinen eläkevakuutus kattaa

Yrittäjän vapaaehtoinen eläkevakuutus ei korvaa lakisääteistä eläkevakuutustasi, mutta sen avulla voit täydentää ja parantaa eläkeajan toimeentuloasi. Yrittäjänä voit täydentää  lakisääteistä eläkettäsi yksilöllisellä eläkevakuutuksella tai olla vakuutettuna henkilöstöryhmän eläketurvaa täydentävässä ryhmäeläkevakuutuksessa.

Yrittäjän vapaaehtoinen eläkevakuutus Sisältää

Vanhuuseläkkeen suuruus määräytyy maksettujen vakuutusmaksujen ja sopimukseen liitettyjen sijoituskohteiden arvonkehityksen perusteella. Vakuutettu voi alkaa nostaa eläkettään, kun hän on saavuttanut tuloverolaissa annetun syntymävuodesta riippuvan eläkeiän.

Eläkeikä eri syntymävuosille:

  • syntymävuosi 1957 tai aiemmin; eläkeikä 68 vuotta
  • syntymävuosi 1958 – 1961; eläkeikä 69 vuotta
  • syntymävuosi 1962 tai myöhemmin; eläkeikä 70 vuotta.

Vakuutussopimusta tehtäessä laaditaan eläkeaikaa koskeva eläkesuunnitelma. Eläke voi olla joko määräaikainen tai elinikäinen.

Sisältyy vakuutukseen

Vakuutettu voi nostaa vakuutussäästöjään työkyvyttömyyseläkkeenä, jos hänelle on vakuutussopimuksen voimassaoloaikana myönnetty täysi työkyvyttömyyseläke työeläkelainsäädännön perusteella.

Työkyvyttömyyseläkettä maksetaan kuukausittain sovittuun vanhuuseläkeikään saakka, josta alkaen eläke jatkuu vanhuuseläkkeenä. Maksettavan eläkkeen määrä lasketaan kuten vanhuuseläkkeenkin.

Sisältyy vakuutukseen

Vakuutetulla on oikeus nostaa kertyneitä vakuussäästöjään työttömyyseläkkeenä, jos hän on ollut viimeksi kuluneen vuoden yhtäjaksoisesti työttömänä työnhakijana.

Työttömyyseläkettä maksetaan kuukausittain sovittuun vanhuuseläkeikään saakka, josta alkaen eläke jatkuu vanhuuseläkkeenä. Maksettavan eläkkeen määrä lasketaan kuten vanhuuseläkkeenkin.

Sisältyy vakuutukseen

Yksilölliseen eläkevakuutukseen sisältyy aina turva kuoleman varalta. Mikäli vakuutettu kuolee, maksetaan edunsaajille ennen eläkeajan alkua 100 % tai eläkeaikana 80 % vakuutussäästön määrästä.

Turvan voimassaolo päättyy sovittuna ajankohtana, kuitenkin viimeistään 90–vuotiaana tai vakuutussäästön loppuessa. Kuolemantapausturva voi olla voimassa enintään 20 vuotta eläkkeen alkamisesta.

Sisältyy vakuutukseen
Pyydä tarjous

Usein kysyttyä

Yksilöllinen eläkevakuutus on tarkoitettu eläketulon parantamiseen. Sen avulla omistajayrittäjä voi täydentää omaa eläketuloaa. Yritys voi puolestaan palkita ja kannustaa tärkeitä tuloksentekijöitään yksilöllisellä eläkevakuutuksella. Työntekijälle eläkevakuutus on arvokas etu, joka voi parantaa hänen elintasoaan eläkeaikana.

Vakuutetulle aikanaan maksettavaa eläkettä verotetaan ansiotulona. Yksilöllisen eläkevakuutuksen maksut ovat pääsääntöisesti vähennyskelpoisia yrityksen verotuksessa.

Vakuutusmaksuja ei lueta vakuutetun palkaksi, mikäli vakuutusmaksut eivät ylitä 8 500 € verovuodessa. Lisäksi edellytetään, että eläke alkaa aikaisintaan vakuutetun saavutettua tuloverolaissa annetun, syntymävuodesta riippuvan eläkeiän.

Sopimusta tehtäessä sovitaan maksusuunnitelma, jossa määritellään laskutettavan vuosimaksun määrä ja vuosittaisten maksuerien lukumäärä. Eläkkeen suuruus määräytyy maksettujen vakuutusmaksujen ja sopimukseen liitettyjen sijoituskohteiden arvonkehityksen perusteella.

Säästäminen eläkevakuutukseen on joustavaa. Vakuutusmaksut voi maksaa haluamassaan tahdissa joko maksusuunnitelman mukaan tai siitä poiketen.

Sijoituskohteiksi voi valita LähiTapiolan hyväksymiä sijoitusrahastoja ja LähiTapiolan valitseman varainhoitajan hoitamia sijoitussalkkuja. Vakuutussäästön määrä seuraa sijoituskohteiden arvonkehitystä.

Sijoitusfilosofiamme ydin on pyrkiä saavuttamaan mahdollisimman hyvää tuottoa harkitulla riskillä. Vältämme turhaa kaupankäyntiä ja arvostamme kustannustehokkuutta.

Uskomme, että sijoittamalla vastuullisesti olemme mukana vaikuttamassa kestävämpään tulevaisuuteen lähellä ja kaukana. Vastuullisuus ei tarkoita sijoitustuotoista tinkimistä, vaan se on osa riskienhallintaa ja voi mahdollistaa hyvän tuottokehityksen pitkällä aikavälillä.

Tuotetiedot ja vakuutusehdot

Olemme koonneet vakuutusten tuotekortit ja -selosteet, avaintiedot, ehdot sekä suojeluohjeet yhdeksi kokonaisuudeksi. Tarkista vakuutustarjouksesta tai vakuutuskirjasta, mitä ehtoa vakuutukseen sovelletaan.

Tutustu vakuutuksen tuotetietoihin ja vakuutusehtoihin huolella; niissä kerrotaan mm. mitä vakuutus korvaa ja mitä ei.

Palveluntarjoaja

Eläkevakuutuksen myöntää LähiTapiola Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö.