Siirry suoraan sisältöönSiirry suoraan alatunnisteeseen

Yrityksen liikenne­vakuutus

Lakisääteinen liikennevakuutus on pakollinen myös yritysten kaikille liikenteessä käytettäville ajoneuvoille. Liikennevakuutus korvaa liikenteessä tapahtuneet henkilövahingot, olipa kyse syyttömästä osapuolesta tai vahingon aiheuttajasta. Vakuutus korvaa myös syyttömän osapuolen omaisuusvahingot.

Lakisääteinen kaikille ajoneuvoille liikenteessä.

Korvaa liikenteessä tapahtuneet henkilövahingot.

Korvaa syyttömän osapuolen omaisuusvahingot.

Ilman vakuutusta ajoneuvoa ei voi rekisteröidä eikä katsastaa.

Mitä yrityksen liikennevakuutus kattaa

Liikennevakuutus on pakollinen kaikille liikenteessä käytettäville moottoriajoneuvoille. Ilman vakuutusta ajoneuvoa ei voi rekisteröidä eikä sitä voi katsastaa. Liikenteellä tarkoitetaan myös tieliikenteen ulkopuolella ajamista esimerkiksi työmaalla, varastoalueella, piha-alueella, metsässä tai jäällä.

Liikennevakuutuksesta korvaamme moottoriajoneuvon Suomessa aiheuttamia henkilö- ja omaisuusvahinkoja liikennevakuutuslain mukaan. Vakuutuksesta emme korvaa omistajan ja haltijan omaa omaisuutta eikä omalle ajoneuvolle aiheutunutta vahinkoa.

Liikennevakuutus on voimassa ETA-maissa ja niiden ulkopuolisissa vihreän kortin sopimusmaissa. Muissa maissa liikennevakuutus ei ole voimassa, jolloin tarvitset rajavakuutuksen tai kyseisen maan liikennevakuutuksen.

Green Card eli vihreä kortti on todistus voimassaolevasta liikennevakuutuksesta. Vihreä kortti on suositeltavaa olla mukana aina Pohjoismaiden ulkopuolelle matkustettaessa. Tietyissä maissa vihreä kortti on pakollinen. Tilaa vihreä kortti verkkopalvelustamme tai ota yhteyttä LähiTapiolaan. Muista tilata kortti auton lisäksi myös matkailuperävaunulle, jos otat sen mukaan ulkomaille.

Vahinkoa työsuoritusten aikana ei yleensä korvata. Tällaisessa tilanteessa vahinko kohdistuu ajoneuvon kuormauksen tai muun työsuorituksen yhteydessä tätä työtä tekevään henkilöön, työn kohteena olleeseen omaisuuteen tai tähän työhön osallistuvaan ajoneuvoon.

Usein kysyttyä

Liikennevakuutuksen hintaan vaikuttavat ajoneuvosta riippuen hieman eri tekijät. Hintaan vaikuttavia tekijöitä voivat olla esimerkiksi ajoneuvon tiedoista moottorin sylinteritilavuus ja teho sekä yrityksen kotipaikka sekä ansaittu bonus.

Liikennevakuutus ei korvaa yrityksen omalle autolle aiheutuneita vahinkoja. Yrityksen oman auton turvaksi kannattaa ottaa kaskovakuutus.

Ilmoituksen vahingosta ja korvauksen hakemisen voit tehdä LähiTapiolan verkkopalvelussa.

Vakuutus korvaa syyttömän osapuolen henkilövahingot sekä omaisuusvahingot.

Yrityksen liikennevakuutus korvaa vahingon aiheuttajan henkilövahingot, mutta ei omaisuusvahinkoja.

Liikennevakuutuslain mukaan kaikille liikenteessä käytettäville ajoneuvoille on otettava liikennevakuutus. Vakuutus on otettava viimeistään seitsemän päivän kuluttua siitä, kun ostit ajoneuvon rekisteriin merkityltä omistajalta. Jos et ostanut ajoneuvoa rekisteriin merkityltä omistajalta, vakuutus pitää ottaa heti.

Vakuutettavia ajoneuvoja ovat esimerkiksi autot, moottoripyörät, mopot, moottorikelkat, mönkijät, traktorit, moottorityökoneet ja perävaunut. Myös sellaisille ajoneuvoille on pääsääntöisesti otettava liikennevakuutus, joita ei tarvitse rekisteröidä. Myös rekisteröimättömät ajoneuvot ovat liikenteessä esimerkiksi oman talon piha-alueella tai metsässä.

Jos ajoneuvolle ei ole otettu liikennevakuutusta, ajoneuvoa ei saa käyttää liikenteessä.

Liikennevakuutus on otettava viimeistään seitsemän päivän kuluttua siitä, kun ostit ajoneuvon rekisteriin merkityltä omistajalta. Jos et ostanut ajoneuvoa rekisteriin merkityltä omistajalta, vakuutus pitää ottaa heti.

Jos olet laiminlyönyt vakuuttamisvelvollisuuden, peritään vakuuttamattomalta ajalta vakuuttamattomuusmaksu.

Liikennevakuutuskeskus korvaa vakuuttamattomalla ajoneuvolla aiheutetun liikennevahingon. Korvauspiirin ulkopuolelle jäävät kuitenkin vakuuttamattoman ajoneuvon

  • omistajlla tai haltijalle aiheutunut vahinko

  • kuljettajalle aiheutunut vahinko, mikäli kuljettaja tiesi, ettei ajoneuvoa varten ollut otettu liikennevakuutusta.

Ajoneuvojen yhteentörmäystilanteessa korvausvastuuta voidaan jakaa osapuolten välillä ottaen huomioon vahinkoon vaikuttavat seikat.

Kun ajoneuvon aiheuttama vahinko on kohdistunut toiseen ajoneuvoon, kiskoilla kulkevaan raideliikenneajoneuvoon tai tällaisessa ajoneuvossa olevaan henkilöön tai omaisuuteen, vahinkoa ei korvata ensiksi mainitun ajoneuvon vakuutuksesta, jollei vahinko ole aiheutunut ajoneuvon:

1) omistajan, haltijan, kuljettajan tai matkustajan tuottamuksesta

2) liikennesääntöjen vastaisesta kulusta tai sijainnista tai

3) puutteellisesta kunnosta tai virheellisestä kuormauksesta

Jos myös sillä vahingon osapuolella, jolle vahinkoa aiheutui, oli tuottamusta tai muu 1 momentin 1–3 kohdassa mainittu olosuhde, korvausvastuu osapuolten välillä jaetaan ottaen huomioon kaikki vahinkoon vaikuttaneet seikat.

Sen estämättä, mitä 1 ja 2 momentissa säädetään, korvaus henkilövahingosta suoritetaan vahinkoa kärsineelle kokonaan sen ajoneuvon vakuutuksesta, jossa vahinkoa kärsinyt oli matkustajana tai kuljettajana, ja muiden vahinkoa kärsineiden osalta tämän valitseman vahinkoon osallisen ajoneuvon vakuutuksen perusteella. Tämän jälkeen vakuutusyhtiöiden keskinäinen vastuunjako määräytyy 51 §:n perusteella.

Tuotetiedot ja vakuutusehdot

Olemme koonneet vakuutusten tuotekortit ja -selosteet, avaintiedot, ehdot sekä suojeluohjeet yhdeksi kokonaisuudeksi. Tarkista vakuutustarjouksesta tai vakuutuskirjasta, mitä ehtoa vakuutukseen sovelletaan.

Tutustu vakuutuksen tuotetietoihin ja vakuutusehtoihin huolella; niissä kerrotaan mm. mitä vakuutus korvaa ja mitä ei.

Ilmoita vahingosta tai hae korvausta

Katso toimintaohjeet sekä hoida vahinkoihin ja korvauksiin liittyviä asioita.

Katso toimintaohjeet