Siirry suoraan sisältöönSiirry suoraan alatunnisteeseen

Yrittäjien tapaturma­vakuutus

Yrittäjien tapaturmavakuutuksesta korvaamme yrittäjälle sattuneet tapaturmat ja ammattitaudit. Vakuutus on voimassa työ- ja vapaa-aikana kaikkialla maailmassa.

Korvauspiiriltään laajin tapaturmavakuutus yrittäjälle.

Vakuutus kattaa työ- ja vapaa-aikana sattuneet tapaturmat.

Voit hakeutua hoitoon yksityiselle lääkärille tai julkiseen hoitolaitokseen.

Vakuutusmaksu on verovähennyskelpoinen yrittäjän verotuksessa.

Mitä yrittäjien tapaturmavakuutus kattaa

Yrittäjien tapaturmavakuutus on voimassa vuorokauden ympäri, eli työtapaturmien ja ammattitautien lisäksi korvaamme vakuutuksesta myös vapaa-ajan tapaturmat. Tästä vakuutuksesta korvaamme myös urheilussa sattuneet tapaturmat lukuun ottamatta ammattimaisessa urheilussa sattuneita tapaturmia.

Yrittäjien tapaturmavakuutuksen korvaukset perustuvat työtapaturma- ja ammattitautilakiin.

Yrittäjien tapaturmavakuutus on korvauspiiriltään laajin tapaturmavakuutus yrittäjälle. Lisäksi tapaturmavakuutuksen maksu on verovähennyskelpoinen yrittäjän verotuksessa.

Yrittäjien tapaturmavakuutusSisältää

Korvaamme sairaanhoitokuluina kaikki tarpeelliset tapaturman tai ammattitaudin aiheuttamat kulut, kuten lääkärinpalkkiot, sairaalan hoitopäivämaksut, tutkimuskulut, lääkkeet ja matkakulut.

Sisältyy vakuutukseen

Voit saada tapaturman tai ammattitaudin aiheuttamiin työkyvyn esteisiin joko lääkinnällistä kuntoutusta tai ammatillista kuntoutusta. Työ- ja toimintakyvyn kuntoutuksena korvataan mm. kuntoutusjaksoja avo- tai laitoshoidossa ja apuvälineitä.

Ammatillisella kuntoutuksella edistetään palaamistasi entiseen työhösi tai uuteen työhön. Kuntoutusajalta maksetaan kuntoutusrahaa.

Sisältyy vakuutukseen

Tapaturmaeläkettä aletaan maksaa, kun työkyvyttömyytesi kestää yli vuoden kuluttua tapaturmapäivästä. Täyden tapaturmaeläkkeen määrä on 85 % vuosityöansiosta 65 vuoden ikään asti. Sen jälkeen eläke on 70 % vuosityöansiosta. Osittaisessa työkyvyttömyydessä eläkettä maksetaan työkyvyn heikentymää vastaava osa täydestä eläkkeestä.

Sisältyy vakuutukseen

Päivärahaa maksetaan, kun työkyvyttömyytesi kestää tapaturmapäivää lukuun ottamatta vähintään kolme peräkkäistä päivää. Sitä maksetaan tapaturmapäivää seuraavasta päivästä lähtien jokaiselta päivältä enintään vuoden ajan. Ansionmenetyskorvaukset perustuvat YEL-vakuutuksesi työtuloon.

Sisältyy vakuutukseen

Jos menehdyt tapaturmaan tai ammattitautiin, aviopuolisollesi ja lapsillesi maksetaan perhe-eläkettä. Perhe-eläkkeen määrä voi olla enintään 70 % vuosityöansiosta. Myös avopuolisosi voi olla edunsaajana, jos teillä on yhteinen lapsi tai viranomaisen oikeaksi todistama sopimus keskinäisestä elatuksesta. Lapseneläkettä voivat saada alle 18-vuotiaat lapset, 18–24-vuotiaat opiskelevat lapset ja alle 18-vuotiaat työkyvyttömät lapset 25 vuoden ikään saakka.

Sisältyy vakuutukseen

Jos tapaturmasta johtuva vammasi tila on vakiintunut, sinulle maksetaan haittarahaa. Sitä aletaan maksaa aikaisintaan vuoden päästä tapaturmapäivästä. Ammattisi tai ansiosi eivät vaikuta haittarahaan, vaan korvaus maksetaan pysyvästä haitasta erillisen haittaluokan mukaan.

Sisältyy vakuutukseen

Usein kysyttyä

Vakuutuksella voidaan vakuuttaa yrittäjä, jolla on voimassa oleva yrittäjien eläkevakuutus (YEL). Alle 18-vuotias yrittäjä voidaan vakuuttaa sovitulla vuosityöansiolla, jos hän täyttää yrittäjän eläkelain säädetyt edellytykset. 68 vuotta täyttänyt yrittäjä voi hakemuksesta jatkaa jo voimassa ollut ollutta vakuutustaan sovitulla vuosityöansiolla. Muissa tapauksissa vakuutuksen myöntämisen edellytyksenä on aina YEL-vakuutuksen voimassaolo.

Päivärahaa maksetaan enintään vuoden ajalta. Tapaturmaeläkettä maksetaan aikaisintaan vuoden kuluttua vahingosta tai ammattitaudin ilmenemisestä. Täysi eläke on 85 % vuosityöansiosta, 65 vuoden iästä alkaen 70 %.

Vakuutuksesta korvataan urheilutapaturmat. Vakuutuksesta ei korvata yleensä moottoriurheilussa sattuneita tapaturmia, koska ne ovat useimmiten liikennevakuutuslain mukaisia liikennevahinkoja. Vakuutus ei korvaa myöskään ammattimaista ansiotarkoituksessa tapahtuvaa urheilemista.

Vakuutus on voimassa kaikkialla maailmassa. Vakuutus korvaa kuitenkin vain tapaturmia. Sairaustapauksia varten on otettava matkavakuutus.

Yrittäjien tapaturmavakuutus on kattava vakuutus, mutta siinäkin on joitakin rajoituksia. Vakuutuksesta ei korvata esimerkiksi vahinkoa, joka sattuu toisen työnantajan työssä, jossa vakuutetulla on oikeus työtapaturma- ja ammattitautilain mukaiseen korvaukseen. Vapaa-aikana sattuneita tapaturmia ei korvata, jos kyseessä on liikennevakuutuslain mukainen liikennevahinko tai kyseessä on vamma tai sairaus, joka on aiheutunut pahoinpitelystä tai muusta toisen henkilön tahallisesta teosta. Vapaa-aikana sattunutta työliikkeen aiheuttamaa kipeytymistä ei korvata.

Maatalousyrittäjille on tarjolla maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslakiin (1026/1981) perustuva tapaturmavakuutus.

Tuotetiedot ja vakuutusehdot

Olemme koonneet vakuutusten tuotekortit ja -selosteet, avaintiedot, ehdot sekä suojeluohjeet yhdeksi kokonaisuudeksi. Tarkista vakuutustarjouksesta tai vakuutuskirjasta, mitä ehtoa vakuutukseen sovelletaan.

Tutustu vakuutuksen tuotetietoihin ja vakuutusehtoihin huolella; niissä kerrotaan mm. mitä vakuutus korvaa ja mitä ei.

Ilmoita vahingosta tai hae korvausta

Katso toimintaohjeet sekä hoida vahinkoihin ja korvauksiin liittyviä asioita.

Katso toimintaohjeet