Siirry suoraan sisältöönSiirry suoraan alatunnisteeseen

Liike­kumppa­nuus­turva

Liikekumppanuusturva on henkivakuutusratkaisu, joka turvaa yrityksen toiminnan jatkuvuutta ja osakkaiden asemaa yllättävän tilanteen varalta. Kyseessä on omistajayrittäjille tehtävä vakuutus, joka edesauttaa osakassopimuksen mukaisen lunastusoikeuden toteuttamista osakkaan äkillisen kuoleman sattuessa.

Varmistaa yrityksen jatkuvuutta ja omistuspohjaa.

Omistusosuuden arvo on monesti piiloriski.

Turvaa vakuutetun läheisten toimeentulon yllätystilanteissa.

Tukee osakassopimuksen toteuttamista yllättävässä tilanteessa.

Mitä liikekumppanuusturva kattaa

Omistajayrittäjän työpanos on korvaamaton. Osakkaan yllättävä menettäminen vakavan sairauden, pysyvän työkyvyttömyyden tai kuoleman seurauksena voi halvaannuttaa yrityksen toimintaa.

Yhtiöjärjestyksen (Oy), yhtiösopimuksen (Ay, Ky) tai osakassopimuksen pohjalta tehtävällä Liikekumppanuusturvalla yritys voi varmistaa, että jäljelle jäävät omistajat pystyvät huolehtimaan yritystoiminnan jatkamisesta haluamallaan tavalla. Vakuutetun yrittäjän läheisille vakuutus takaa toimeentulon yllättävissä tilanteissa.

Liikekumppanuusturva sisältää kuolemanvaravakuutuksen, jonka kertakorvaus maksetaan vakuutetun omistajan kuollessa yritykselle. Vakuutusmäärä perustuu yhtiön arvoon ja osakkaiden omistusosuuteen.

Pyydä tarjous

Usein kysyttyä

Liikekumppanuusturva on henkivakuutusratkaisu, jolla yritys voi varmistaa liiketoimintansa jatkuvuutta osakkaan kuoleman varalta. Jos yksi omistajista kuolee, liikekumppanuusturvalla mahdollista auttaa menehtyneen omistajayrittäjän omistusosuuden lunastuksessa, eikä kuolema pakota tekemään merkittäviä muutoksia yrityksen omistusrakenteessa.

Osakassopimuksessa voidaan määrittää askelmerkit sille, mistä kukakin on vastuussa ja minkälaisen korvauksen osakkaat työpanoksestaan saavat. Tyypillisesti sopimus ottaa kantaa myös osakkeiden luovutukseen liittyviin sääntöihin. Osakassopimuksessa voidaan esimerkiksi määritellä, miten lunastettavien osakkeiden arvo määräytyy, jos joku osakkaista haluaa tai joutuu luopumaan yritystoiminnasta.

Yrittäjän perillisiä voivat olla esimerkiksi hänen perheensä tai muut omaiset. Liikekumppanuusturva tehdään turvaamaan sitä, että jäljellä olevien osakkaiden asema yrityksessä säilyy mahdollisimman vakaana. Ilman henkivakuutusta yrityksellä tai osakkailla ei välttämättä ole riittäviä varoja, joilla osakkeiden lunastaminen voitaisiin toteuttaa.

Tuotetiedot ja vakuutusehdot

Olemme koonneet vakuutusten tuotekortit ja -selosteet, avaintiedot, ehdot sekä suojeluohjeet yhdeksi kokonaisuudeksi. Tarkista vakuutustarjouksesta tai vakuutuskirjasta, mitä ehtoa vakuutukseen sovelletaan.

Tutustu vakuutuksen tuotetietoihin ja vakuutusehtoihin huolella; niissä kerrotaan mm. mitä vakuutus korvaa ja mitä ei.

Palveluntarjoaja

Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö.

Kuolemantapauksen sattuessa

Jos läheisesi on kuollut ja hänellä on kuolemantapauskorvaukseen oikeuttava vakuutus LähiTapiolassa, ilmoitathan asiasta meille puhelimitse numeroon 09 453 8000, ma–pe klo 8–17. Voit myös varmistaa, onko hänellä vakuutus kuoleman varalle.

Kun olemme saaneet ilmoituksen kuolemasta, lähetämme vakuutuksen tiedot vakuutuksen edunsaajalle tai -saajille. Kirjeen liitteenä lähetämme korvaushakemuksen sekä korvauksen hakuohjeet.