Siirry suoraan sisältöönSiirry suoraan alatunnisteeseen

Yritys­vakuutus

Yritysvakuutus on yrityksen vakuutus, joka tuo monipuolista turvaa sekä yrityksen omaisuudelle että toiminnalle yllättävien vahinkojen varalta. Voit vakuuttaa Yritysvakuutuksella omat rakennuksesi ja irtaimistosi sekä yrityksen toiminnalliset riskit. Kun olet turvannut yrityksesi omaisuuden ja toiminnan, voi liiketoimintasi jatkua häiriöttä mahdollisen vahingon sattuessa.

Vakuutus rakennuksille ja irtaimistolle.

Yrityksen taloudelle turvaa esinevahingon aiheuttaman liiketoiminnan keskeytymisen varalta.

Räätälöidyt yritys- ja toimialakohtaiset ratkaisut omaisuuden ja toiminnan vakuuttamiseen.

Tunnistamme ja arvioimme yhdessä yrityksesi liiketoiminnan riskit.

Mitä yritysvakuutus kattaa

LähiTapiolan yritysvakuutus on monipuolinen vakuutuspaketti, joka sisältää eri vakuutukset niin aloittavalle kuin jo pitkään toimineelle yritykselle. Vakuutus tuo turvaa yritykselle sen omaisuudelle tai toiminnalle aiheutuneiden yllättävien vahinkojen varalta.

Yhdessä yrityksesi kanssa tunnistamme liiketoimintasi merkittävimmät riskit ja arvioimme, minkälainen turva on sopiva yrityksellesi. Yritysvakuutus tuo turvaa esimerkiksi seuraaviin omaisuuden ja toiminnan vahinkoihin:

Omaisuuden vakuuttaminen Valittavissa

Tulipalojen lisäksi myös putkistovuodot ja myrskyt voivat aiheuttaa suurta vahinkoa yrityksen omaisuudelle. Yrityksen omistamat rakennukset ja irtaimistot kannattaa vakuuttaa aina vähintään palo-, luonnonilmiö- ja vuotovakuutuksella.

Sisältyy vakuutukseen

Omaisuusrikosvakuutuksesta korvataan murto-, varkaus- ja ryöstövahinkoja sekä omaisuudelle aiheutettua vahinkoa. Varkausriski liittyy etenkin kohteisiin, joissa käsitellään arvokasta tai rikollisia muuten kiinnostavaa omaisuutta, kuten elektroniikkaa, koruja tai lääkeaineita, joita on helppo myydä eteenpäin.

Vakuutus voidaan sopia koskemaan myös ajoneuvoissa, työmailla tai ulkona aitauksessa olevan omaisuuden varkautta.

Omaisuuden suojaaminen on vakuuttamisen ohella tärkeä ennakoiva toimenpide omaisuusrikosvahinkojen ehkäisemiseksi. Noudattamalla vakuutukseen liittyvää suojeluohjetta pystyy varkausriskiä oleellisesti vähentämään.

Sisältyy vakuutukseen

Etenkin tietokoneohjatut ja paljon elektroniikkaa sisältävät koneet ja laitteet voivat rikkoutua herkästi. Ottamalla omaisuudelle rikkovakuutuksen, laajennat vakuutusturvaa äkillisiin ja ennalta arvaamattomiin vahinkoihin. Tyypillisiä korvattavia vahinkoja ovat ulkoisen tapahtuman aiheuttamat rikkoutumiset, kuten laitteen putoaminen tai kaatuminen sekä sisäiset rikkoutumiset sähkön ylijännitteen takia.

Sisältyy vakuutukseen

Pakaste- tai kylmälaitteen rikkoutuminen, jäähdytysaineen vuoto tai ennalta ilmoittamaton sähkönjakelun keskeytyminen voi aiheuttaa esimerkiksi vähittäiskaupalle mittavan vahingon, kun pakaste- tai kylmätuotteiden lämpötila nousee yli sallitun rajan ja tuotteet muuttuvat myyntikelvottomiksi. Tällaisen vahingon varalta yritys voi varautua pakaste- ja kylmätuotevakuutuksella.

Sisältyy vakuutukseen
Toiminnan vakuuttaminenValittavissa

Vastuuvakuutuksilla katetaan tilanteita, joissa yritys joutuu korvausvastuuseen toiselle aiheuttamastaan vahingosta. Kaikille yrityksille suosittelemme toiminnan vastuuvakuutusta, joka korvaa yritystoiminnassa yrityksen ulkopuolisille aiheutettuja henkilö- ja esinevahinkoja.

Yrityksen toimiala vaikuttaa siihen, onko tarpeen laajentaa turvaa myös muihin vastuuvakuutuksiin. Yritysten muita vastuuvakuutuksia ovat esimerkiksi tuotteen, konsultin, hallinnon tai IT-toiminnan vastuuvakuutukset.

Sisältyy vakuutukseen

Oikeudenkäyntikuluvakuutus vahvistaa yrityksen oikeusturvaa. Vakuutus korvaa yritystoiminnassa aiheutuneita asianajo- ja oikeudenkäyntikuluja. Oikeudenkäyntikuluvakuutuksesta korvataan lakimiespalveluiden käyttämisestä aiheutuneita kustannuksia riita- ja hakemusasioissa sekä tietyin rajoituksin rikosasioissa.

Sisältyy vakuutukseen

Yrityksen keskeytysvakuutuksilla turvataan yrityksen liiketoiminnan jatkuminen esinevahinkotilanteiden jälkeen. Yrityksen liiketoiminta voi häiriintyä myös tavarantoimittajan tulipalosta (riippuvuuskeskeytys) tai elintarviketuottajan tiloissa havaitun salmonellan takia (epidemiakeskeytys).

Sisältyy vakuutukseen

Kybervakuutus tuo digiturvaa yrityksille. Voit turvata yrityksesi liiketoimintaa niiltä kustannuksilta, joita tietoturvaloukkaukset aiheuttavat yrityksellesi. Jos epäilet tietoturvaloukkausta, on toimittava nopeasti.

Kybervakuutukseen liittyvästä palvelustamme saat heti apua. Pienille ja keskisuurille yrityksille meillä on tarjota KyberHelppi. Suuryrityksille LähiTapiolalla on tarjolla lisäksi erillinen tuote ja palvelu.

Sisältyy vakuutukseen

Tavarankuljetusvakuutuksilla vakuutetaan yrityksen tavarankuljetuksiin liittyvät riskit. Tavarankuljetusvakuutus kattaa tavarallesi aiheutuneita vahinkoja, jotka voivat sattua kuljetuksen, lastauksen tai purkamisen aikana.

Rahdinkuljettajan kuljetusvastuuvakuutus kattaa vastuuta, jos rahdinkuljettaja joutuu korvausvelvolliseksi lain mukaan kuljetettavan tavaran vahingoittuessa tai kadotessa, tai jos tavaran luovutus viivästyy.

Sisältyy vakuutukseen

Usein kysyttyä

Yritysvakuutuksella voit vakuuttaa yrityksesi omistaman rakennuksen ja irtaimiston. Jos rakennuksesta on osa vuokrattu ulkopuolisille, voit vakuuttaa Yritysvakuutuksella myös vuokratulon siltä varalta, että vuokratulo keskeytyy esinevahingon takia.

Ulkopuolisella tarkoitetaan vastuuvakuutuksissa esimerkiksi toista yritystä, asiakasta tai vaikkapa ohikulkijaa. Jos yritys aiheuttaa esimerkiksi asiakkaalleen vahinkoa, josta yritys on lain mukaan korvausvastuussa,  korvataan vastuuvakuutuksesta asiakkaalle aiheutunut vahinko.

Kaikki yritykset voivat hyötyä oikeudenkäyntikuluvakuutuksesta. Yrityksellä voi tulla riitatilanne esimerkiksi vuokranantajan, asiakkaan, tavarantoimittajan tai liiketiloja remontoivan yrityksen kanssa.

Kannettavan tietokoneen osalta vakuutus on voimassa myös muualla kuin yrityksen omissa toimitiloissa ja autossakin. Kun omaisuutta on varastettu ajoneuvoista, on kuitenkin käytössä korotettu omavastuu, mikä pienentää saadun vakuutuskorvauksen määrää. Kannettavat tietokoneet ja muut arvokkaammat esineet pitäisi aina pyrkiä ottamaan mukaan autosta poistuttaessa, mikäli se on suinkin mahdollista.

Asiantuntijamme LähiTapiolassa auttavat sinua mielellään valitsemaan yrityksellesi sopivan vakuutuksen. Yhdessä keskustelemalla kanssasi tunnistamme ja arvioimme liiketoimintasi riskit ja räätälöimme yrityksellesi parhaimman vakuutusturvan.

Kun yrityksesi tiedot ovat pilvessä eli käytät yritysten ulkopuolista tallennuspalvelua, ne ovat kyllä turvassa tietoturvaloukkauksen varalta ja helposti sitten otettavissa uudelleen käyttöön. Tietokoneesi voi olla kuitenkin yhteydessä verkkoon tai palvelimiin ja saattaa joutua kyberhyökkäyksen tai tietoturvaloukkauksen kohteeksi. Kybervakuutus tuo digiturvaa kyberhyökkäyksiin. Kun tietoturvasi on ajan tasalla, voit paremmin ennakoida ja varautua verkossa tapahtuviin riskeihin ja suojautua niiltä.

Suojeluohjeet ovat vakuutukseen liittyviä määräyksiä, joita noudattamalla pienennetään vahinkoriskiä. Ne antavat ohjeita esimerkiksi omaisuuden suojaamiseen varkauksilta ja neuvoja, miten voidaan pienentää erilaisten koneiden paloriskiä.

Ei. Vakuutus ei korvaa riitoja, jotka johtuvat maksamattomista laskuista. Jos kuitenkin laskun määrästä tulee riitaa, ja näkemysero on merkittävä, riidasta johtuvat oikeudenkäyntikulut ovat korvattavia. Näitäkin riitoja kannattaa kuitenkin pyrkiä välttämään hyvin laadituilla kirjallisilla toimeksiantosopimuksilla.

Kyllä. Yrityksesi on mahdollista ottaa varsinaisen yrityksen Keskeytysvakuutuksen lisäksi Riippuvuuskeskeytysvakuutus tällaisia tilanteita varten.

Ei. Epidemiavakuutus on tarkoitettu tilanteisiin, jossa yrityksen omissa liiketiloissa havaitaan bakteeria tai virusta, joka leviää elintarvikkeiden mukana ja sairastuttaa ihmisiä. Ja tämän takia viranomainen määrää yrityksen liiketilan toimintakieltoon siksi aikaa, että tilat on puhdistettu, desinfioitu ja saastuneet elintarvikkeet on heitetty pois.

Vakuutuksenottajan hankkimat huoneiston pintamateriaalit eli seinä-, katto- ja lattiapinnoitteet ja väliseinärakenteet kuuluvat vakuutukseen aina 10 000 € saakka, mutta ne voidaan vakuuttaa myös suuremmasta määrästä.

Jos yrityksesi tietojärjestelmiin on tunkeuduttu luvatta, ja tästä aiheutuu tietosuojaloukkaus, on se korvattava vahinko. Vakuutuksesta korvataan kustannuksia, jotka ovat seurausta lain mukaisesta ilmoittamisvelvollisuudesta ja juridisesta neuvonnasta, jos sellaista on käytetty. Kybervakuutuksesta korvataan myös mahdollinen yrityksellesi tuleva korvausvastuu, joka voi syntyä, jos tietosuojaloukkauksesta aiheutuu taloudellista vahinkoa henkilöille, joiden tiedot on varastettu.

Jos valmistettavat tuotteet tulevat myyntiin vain teidän kahvilan asiakkaille, eikä niitä myydä muualla, ette tarvitse erillistä tuotevastuuvakuutusta. Yrityksen toiminnan vastuuvakuutukseen tehdään laajennus, joka kattaa tuotteen aiheuttamat vahingot.

Yrityksellesi sopiva vakuutus on IT-toiminnan vastuuvakuutus. Se on tarkoitettu myös IT-alan konsulttiyrityksille. Konsultin vastuuvakuutus on tarkoitettu esimerkiksi rakentamiseen tai koneenrakennukseen liittyvään suunnittelutoimintaan.

Henkilökeskeytysvakuutuksessa vakuutettuna on yrityksen liiketoiminta. Jos siis vakuutukseen nimetyn henkilön työkyvyttömyys aiheuttaa yrityksen liiketoiminnalle häiriötä ja yritykselle jäävä kate pienenee sen takia, korvausta saamatta jääneestä katteesta maksetaan yritykselle.

Kyllä korvaa, jos vakuutukset ovat olleet voimassa yhtäjaksoisesti, eli edellisen päättyessä uusi on alkanut.

Tuotetiedot ja vakuutusehdot

Olemme koonneet vakuutusten tuotekortit ja -selosteet, avaintiedot, ehdot sekä suojeluohjeet yhdeksi kokonaisuudeksi. Tarkista vakuutustarjouksesta tai vakuutuskirjasta, mitä ehtoa vakuutukseen sovelletaan.

Tutustu vakuutuksen tuotetietoihin ja vakuutusehtoihin huolella; niissä kerrotaan mm. mitä vakuutus korvaa ja mitä ei.

Ilmoita vahingosta tai hae korvausta

Katso toimintaohjeet sekä hoida vahinkoihin ja korvauksiin liittyviä asioita.

Katso toimintaohjeet