Siirry suoraan sisältöönSiirry suoraan alatunnisteeseen

Matka­vakuutus yrityksille, yhteisöille ja yrittäjille

Työntekijä tarvitsee työmatkallaan parhaan mahdollisen avun, kun hän sairastuu, hänelle sattuu tapaturma tai matkatavarat katoavat. Yrityksen matkavakuutuksella voi varautua työntekijöille tai yrittäjälle työ- ja lomamatkoilla sattuviin vahinkoihin.

Turvaa työmatkoilla sattuviin henkilö- ja esinevahinkoihin.

Ei omavastuuta.

Eri henkilöstöryhmille voidaan tehdä juuri heidän tarpeisiinsa sopiva vakuutuspaketti.

Matkahätäpalvelu - apua ja neuvoja ympäri maailmaa milloin tahansa.

Mitä matkavakuutus kattaa

Matkavakuutuksen vakuutusturva muodostuu matkustajavakuutuksesta sekä matkatavara- ja matkavastuuvakuutuksesta, jotka voi ottaa yhdessä tai erikseen.

Matkavakuutus voidaan tehdä eri henkilöstöryhmille yrityksesi tarpeen mukaan. Vakuutus voi olla voimassa koti- ja ulkomaanmatkoilla ja vakuutuksen voimassaoloaika voidaan mitoittaa niin lyhyille työmatkoille kuin pidemmille työkomennuksille.

MatkustajavakuutusSisältää

Matkustajavakuutuksesta korvataan matkasairauden ja matkatapaturman hoitokuluja ilman euromääräistä ylärajaa ja ilman omavastuuta.

Matkasairaudella tarkoitetaan matkan aikana odottamatta alkanutta ja lääkärin hoitoa vaativaa sairautta. Matkatapaturmalla tarkoitetaan äkillistä tapahtumaa, joka johtuu ulkoisesta syystä ja aiheuttaa vakuutetulle ruumiinvamman.

Lisäksi korvaamme matkustajavakuutuksesta esim. kotiinkuljetuskustannuksia ja muita ehdoissa mainittuja kustannuksia, jos vakuutetun hoito sitä vaatii.

Matkustajavakuutuksesta korvaamme myös ensiapuun verrattavaa hoitoa enintään 10 päivän ajan, jos ennen matkaa alkanut sairaus tai vamma yllättäen pahenee.

Sisältyy vakuutukseen

Matkustajavakuutukseen sisältyy peruuntumisturva, josta maksamme korvausta, jos vakuutettu ei pääse lähtemään etukäteen maksetulle matkalle ja tähän on jokin pakottava syy.

Pakottava syy voi olla oma tai lähiomaisen äkillinen, vakava sairaus, tapaturma tai lähiomaisen kuolema. Syynä voi myös olla merkittävä omaan, Suomessa olevaan omaisuuteen kohdistunut vahinko, joka edellyttää läsnäoloa vahinkopaikalla.

Matkan peruuntumisturva on voimassa, jos vakuutus on otettu viimeistään kolme vuorokautta ennen matkan alkamista.

Sisältyy vakuutukseen

Matkustajavakuutukseen kuuluu myös keskeytymisturva, josta maksamme korvausta, jos jo alkanut matka keskeytyy pakottavasta syystä.

Pakottava syy voi olla oma tai lähiomaisen äkillinen, vakava sairaus, tapaturma tai kuolema. Syynä voi myös olla merkittävä omaan, Suomessa olevaan omaisuuteen kohdistunut vahinko, joka edellyttää läsnäoloa vahinkopaikalla.

Sisältyy vakuutukseen

Matkustajavakuutuksesta korvaamme myös matkalta myöhästymisen.

Matkalta myöhästymisellä tarkoitetaan, ettei vakuutettu ehdi alkuperäisen matkasuunnitelmansa mukaisesti etukäteen varatulle lento-, laiva-, juna- tai linja-autojatkoyhteydelle meno- tai paluumatkalla.

Korvaamme myöhästymisen, kun sen syynä on vakuutetun matkallaan käyttämää yleistä kulkuneuvoa kohdannut sääeste, tekninen vika tai liikennevahinko, luonnonmullistus tai rikollinen teko tai vakuutetun käyttämää yksityistä kulkuneuvoa kohdannut liikennevahinko, joka pakottavasti estää matkan jatkamisen.

Sisältyy vakuutukseen

Pysyvän haitan korvauksen maksamme, kun haitta on muodostunut pysyväksi, kuitenkin aikaisintaan vuoden kuluttua tapaturmasta. Maksamme korvauksen sosiaali- ja terveysministeriön antaman haittaluokituksen perusteella.

Emme maksa korvausta pysyvästä haitasta, joka ilmenee vasta kolmen vuoden kuluttua tapaturmasta tai myöhemmin.

Valinnainen

Tapaturmaisen kuoleman kertakorvauksen maksamme vakuutuskirjassa mainitulle edunsaajalle, jos vakuutettu kuolee tapaturman seurauksena.

Valinnainen

Matkustajavakuutusta voidaan laajentaa näillä turvilla: Sairauden aiheuttama haitta, Sairauden aiheuttama kuolema, Kriisiterapia, Evakuointiturva, Odottamiskorvaus, Laajennettu matkan keskeytymis- ja peruuntumisturva sekä Sijaisen matkakulut.

Valinnainen

Matkustajavakuutus on voimassa myös sotariskialueilla, mutta se ei korvaa sodasta tai aseellisesta selkkauksesta aiheutuvia vahinkoja. Jos vakuutettu on matkustamassa sotariskialueelle, on matkakohteestasi riippuen yrityksen matkavakuutukseen mahdollista saada lisäturvaa myös sodasta ja aseellisesta selkkauksesta aiheutuneiden vahinkojen varalle.

Valinnainen

Komennusvakuutus Sisältää

Komennusvakuutuksesta korvaamme komennusmatkan aikana sattuneita sairauden ja matkatapaturman hoitokuluja ilman euromääräistä ylärajaa ja ilman omavastuuta. Lisäksi komennusvakuutuksesta korvataan esim. kotiinkuljetuskustannuksia ja muita ehdoissa mainittuja kustannuksia, mikäli vakuutetun hoito sitä vaatii.

Komennusvakuutuksesta korvaamme myös ensiapuun verrattavaa hoitoa enintään 10 päivän ajan, jos ennen matkaa alkanut sairaus tai vamma yllättäen pahenee.

Sisältyy vakuutukseen

Komennusvakuutukseen sisältyy peruuntumisturva, josta maksamme korvausta, jos työntekijä tai vakuutettu ei pääse lähtemään etukäteen maksetulle matkalle ja tähän on jokin pakottava syy.

Pakottava syy voi olla oma tai lähiomaisen äkillinen, vakava sairaus, tapaturma tai lähiomaisen kuolema. Syynä voi myös olla merkittävä omaan, Suomessa olevaan omaisuuteen kohdistunut vahinko, joka edellyttää läsnäoloa vahinkopaikalla.

Matkan peruuntumisturva on voimassa, jos vakuutus on otettu viimeistään kolme vuorokautta ennen matkan alkamista.

Sisältyy vakuutukseen

Komennusvakuutukseen kuuluu myös keskeytymisturva, josta maksamme korvausta, jos jo alkanut matka keskeytyy pakottavasta syystä.

Pakottava syy voi olla oma tai lähiomaisen äkillinen, vakava sairaus, tapaturma tai kuolema. Syynä voi myös olla merkittävä omaan, Suomessa olevaan omaisuuteen kohdistunut vahinko, joka edellyttää läsnäoloa vahinkopaikalla.

Sisältyy vakuutukseen

Komennusvakuutuksesta korvaamme matkalta myöhästymisen myös siinä tapauksessa, jos komennuskohteesta on lähdetty loma- tai vapaa-ajan matkalle.

Matkalta myöhästymisellä tarkoitetaan, ettei vakuutettu ehdi alkuperäisen matkasuunnitelmansa mukaisesti etukäteen varatulle lento-, laiva-, juna- tai linja-autojatkoyhteydelle meno- tai paluumatkalla.

Korvaamme myöhästymisen , kun sen syynä on vakuutetun matkallaan käyttämää yleistä kulkuneuvoa kohdannut sääeste, tekninen vika tai liikennevahinko, luonnonmullistus tai rikollinen teko tai

vakuutetun käyttämää yksityistä kulkuneuvoa kohdannut liikennevahinko, joka pakottavasti estää matkan jatkamisen.

Sisältyy vakuutukseen

Komennusvakuutus sisältää myös terveydenhoidon komennuskohteessa vakuutusehtojen mukaisesti.

Sisältyy vakuutukseen
MatkatavaravakuutusOmavastuu

Matkatavaravakuutuksesta korvaamme matkatavaralle sattuneita vahinkoja, kuten tavaroiden rikkoutumisia ja varkauksia.

Lisäksi korvausta voi saada välttämättömyystarvikkeiden hankintaan, jos matkatavarat saapuvat ulkomaan kohteeseen myöhässä. Työ- ja virkamatkoilla korvausta maksetaan, kun matkatavarat myöhästyvät 4 tuntia, lomamatkoilla korvausta maksetaan 12 tunnin myöhästymisen jälkeen. Lisäksi korvataan passin, viisumin tai matkalippujen uusimisen ylimääräisiä kuluja.

Matkatavara- ja matkavastuuvakuutuksessa ovat vakuutettuina myös mukana matkustavat, vakuutetun kanssa vakinaisesti samassa taloudessa asuvat

lähiomaiset.

0, 50, 100 tai 200 €/vahinko

Matkavastuuvakuutuksesta korvaamme vakuutetun matkan aikana yksityishenkilönä toiselle aiheuttamia henkilö- ja esinevahinkoja, joista vakuutettu on lain mukaan korvausvelvollinen. Matkavastuuvakuutus sisältyy matkatavaravakuutukseen.

84, 168 tai 336 €/vahinko

Laajennettu matkatavaravakuutus Valinnainen

Matkaoikeusturvavakuutuksesta korvaamme asianajo- ja oikeudenkäyntikuluja, jotka liittyvät matkalla sattuneisiin ja matkustamiseen liittyviin tapahtumiin. Vakuutus kattaa riita-, rikos- ja hakemusasioita.

Matkaoikeusturvavakuutus sisältyy automaattisesti määräaikaiseen matkavakuutukseen.

Ota yhteyttä asiakaspalveluumme, jos yrityksesi tarvitsee työntekijälleen matkaoikeusturvavakuutuksen jatkuvaan matkatavaravakuutukseen.

Sisältyy vakuutukseen

Työ- ja virkamatkalla korvausta maksetaan, kun matkatavarat myöhästyvät vähintään tunnin.

Korvausta maksetaan enintään 500 € vakuutettua kohti. Yhteensä välttämättömyystarvikkeita korvataan enintään vakuutuskirjassa mainittu vakuutusmäärä.

Sisältyy vakuutukseen

Määräaikainen vakuutus

  • Matkakohtainen vakuutus saattaa olla yrityksellesi edullisin vaihtoehto, jos työntekijä matkustaa enintään kerran vuodessa tai harvemmin. Kun hankit määräaikaisen matkavakuutuksen, ilmoita matkan lähtö- ja paluupäivä. Huomaa kuitenkin, että matkan peruuntumisturva on voimassa vain, jos vakuutus on tehty viimeistään 3 vuorokautta ennen matkan alkamista.

  • Matkustajavakuutuksessa vakuutettuina ovat myös alle 16-vuotiaat vakuutetun mukana matkustavat omat lapset ja lapsenlapset.

  • Yrityksen määräaikainen matkavakuutus voidaan tehdä enintään 12 kuukauden mittaiselle matkalle.

Usein kysyttyä

Matkavakuutuksesta korvaamme matkalla sattuneet yllättävät sairastumiset ja tapaturmat, pakottavasta syystä johtuvan matkan peruuntumisen, matkalta myöhästymisen sekä jos pakottavasta syystä joudut palaamaan matkalta kesken kotiin.

Erikseen otettavasta matkatavaravakuutuksesta korvaamme esim. tavaroiden rikkoutumisia ja varkauksia.

Sairaankuljetus kotimaahan

Matkustajavakuutuksesta korvaamme myös vakuutetulle matkalla tapahtuneen sairastumisen tai tapaturman aiheuttamia hoito- ja kotiinkuljetuskustannuksia ja muita ehdoissa mainittuja kustannuksia, jos vakuutetun hoito sitä vaatii.

Matkavakuutustodistus

Matkavakuutustodistusta näyttämällä äkilliseen sairastumiseen tai tapaturmaan liittyvät asiat hoituvat sujuvasti suurimmassa osassa lääkäriasemia ja sairaaloita. Hoitolasku tulee suoraan LähiTapiolaan eikä sinun tarvitse itse maksaa hoidosta mitään.

Todistuksen voit pyytää omalta yhteyshenkilöltäsi tai verkkopalvelustamme.

Jos tarvitset apua matkan aikana äkillisen sairauden tai tapaturman takia, matkahätäpalvelumme auttaa sinua oikean hoitopaikan löytämisestä käytännön järjestelyihin. Matkahätäpalvelu palvelee 24/7 numerossa +358 800 0 4531.

Matkavakuutuksen hintaan vaikuttaa vakuutettavan ryhmän koko, matkavakuutukseen valitut turvat, vakuutusmäärä sekä matkan kesto ja voimassaoloalue.

Yrityksen Matkustajavakuutuksessa ovat vakuutettuna mukana matkustavat alle 16-vuotiaat omat lapset, puolison lapset, lapsenlapset sekä samassa taloudessa vakinaisesti asuvat muut kuin omat lapset.

Jokaiselle Komennusvakuutukselle lähtevälle perheenjäsenelle tulee tehdä oma komennusvakuutus, myös alle 16-vuotiaille lapsille.

Myös matkatavara- ja matkavastuuvakuutus kattaa mukana matkustavat, samassa taloudessa kanssasi vakinaisesti asuvat henkilöt.

Matkustajavakuutus on voimassa silloin, kun urheilutoimintaa harrastetaan oman fyysisen kunnon ylläpitämiseksi. Vakuutus ei ole voimassa vakuutusehdoissa mainituissa riskialttiissa urheilulajeissa ja –toiminnoissa, ammatti- eikä kilpaurheilussa.

Mikäli vakuutetun matkustajavakuutuksen voimassaoloa halutaan laajentaa koskemaan myös urheilua, ota yhteyttä LähiTapiolaan.

Alle 16-vuotiailla vakuutus on voimassa urheilutoiminnassa. 16 vuotta täyttäneillä henkilöillä vakuutus ei ole voimassa riskialttiissa urheilulajeissa, kilpaurheilussa eikä ammattiurheilussa.

Vakuutusmaksut voi vähentää yrityksen verotuksessa, eikä maksuja lueta työntekijöiden palkaksi. Työntekijälle vakuutus on siis veroton luontoisetu.

Matkustajavakuutus on voimassa myös sotariskialueilla (pdf), mutta se ei korvaa sodasta tai aseellisesta selkkauksesta aiheutuvia vahinkoja. Jos vakuutettu on matkustamassa sotariskialueelle, on matkakohteestasi riippuen yrityksen matkavakuutukseen mahdollista saada lisäturvaa myös sodasta ja aseellisesta selkkauksesta aiheutuneiden vahinkojen varalle.

Kun matkustetaan sotariskialueelle, suosittelemme seuraamaan ulkoministeriön matkustustiedotteita ja muutenkin noudattamaan erityistä varovaisuutta.

Ota yhteyttä alueyhtiösi omaan yhteyshenkilöösi, verkkopalveluumme tai asiakaspalveluumme 01019 5101 ma–pe klo 8–18.

Yli 50 henkilöä työllistäville suurasiakkaille tarjoamme räätälöidyt ratkaisut Suuret yritykset | Esittely | LähiTapiola (lahitapiola.fi)

Tuotetiedot ja vakuutusehdot

Olemme koonneet vakuutusten tuotekortit ja -selosteet, avaintiedot, ehdot sekä suojeluohjeet yhdeksi kokonaisuudeksi. Tarkista vakuutustarjouksesta tai vakuutuskirjasta, mitä ehtoa vakuutukseen sovelletaan.

Tutustu vakuutuksen tuotetietoihin ja vakuutusehtoihin huolella; niissä kerrotaan mm. mitä vakuutus korvaa ja mitä ei.

Ilmoita vahingosta tai hae korvausta

Katso toimintaohjeet sekä hoida vahinkoihin ja korvauksiin liittyviä asioita.

Katso toimintaohjeet

Hätäpalvelu 24h Kodin palo- ja vuotovahingoissa, ajoneuvo- ja ulkomaan matkavahingoissa +358 800 0 4531. Hätätapauksessa saat aina apua, neuvoja ja palvelua suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.