Siirry suoraan sisältöönSiirry suoraan alatunnisteeseen

YEL-vakuutus

Lakisääteinen YEL-vakuutus on yrittäjän eläke- ja sosiaaliturvan perusta. YEL-vakuutuksen vahvistettu työtulo kerryttää sinulle työeläkettä vanhuuden varalle sekä huolehtii sinusta myös sairauden, vanhemmuuden tai työttömyyden aikana. YEL-vakuutusmaksut ovat verotuksessa kokonaan vähennyskelpoisia. YEL-vakuutusasiasi hoidat kätevästi kumppanimme työeläkeyhtiö Elon verkkopalvelussa.

Antaa taloudellista turvaa työkyvyttömyyden tai työttömyyden varalle.

Kerryttää sinulle aikanaan maksettavaa eläkettäsi.

Vaikuttaa perheen toimeentuloa turvaaviin perhe-eläkkeisiin.

Vakuutuksen voi vähentää kokonaisuudessaan yrittäjän verotuksessa.

Mitä YEL-vakuutus kattaa

Eläketurvan perustana on työllä ansaittu lakisääteinen työeläketurva. YEL-vakuutuksen työtulo vaikuttaa myös muuhun sosiaaliturvaan, esimerkiksi Kelan myöntämiin sairaus- ja vanhempainpäivärahoihin.

YEL-työtulo tarkoittaa yrittäjän työpanoksen arvoa rahassa mitattuna. Sen pitää vastata kohtuullista palkkaa, joka maksettaisiin samaa työtä tekevälle yhtä ammattitaitoiselle työntekijälle.

YEL-vakuutus tuo sinulle turvaa silloin, kun tulosi vanhuuden, työkyvyttömyyden tai perheenhuoltajan kuoleman vuoksi muuttuvat.

YEL-vakuutus Sisältää

Vanhuuseläkkeenä maksetaan koko työuran aikana ansaittu työeläke. Voit siirtyä vanhuuseläkkeelle, kun olet täyttänyt alimman vanhuuseläkeikäsi. Mitä vanhempana siirryt eläkkeelle, sitä suuremman eläkkeen saat.

Sisältyy vakuutukseen

Osittainen vanhuuseläke (OVE) on joustava eläkelaji. Voit hakea osittaista vanhuuseläkettä aikaisintaan 61-vuotiaana. Osittainen vanhuuseläke jatkuu siihen saakka, kunnes jäät vanhuuseläkkeelle. Sen avulla voit keventää työskentelyä tai lopettaa työskentelyn kokonaan.

Sisältyy vakuutukseen

Voit saada työkyvyttömyyseläkkeen, jos työkykysi on heikentynyt sairauden tai vamman vuoksi vähintään vuoden ajaksi. Ensisijainen tavoite kuitenkin on, että voisit palata töihin kuntoutuksen avulla. Jos työkyvyttömyys kestää alle vuoden, voit saada Kelan maksamaa sairauspäivärahaa ja LähiTapiolan työkyvyttömyysvakuutuksen päivärahaa.

Sisältyy vakuutukseen

Perhe-eläke turvaa toimeentulon, kun puoliso tai huoltaja kuolee. Perhe-eläkkeitä ovat leskeneläke ja lapseneläke. Nämä yhdessä muodostavat kokonaisuuden ja vaikuttavat toisiinsa.

Sisältyy vakuutukseen

Usein kysyttyä

Tarvitset YEL-vakuutuksen, kun seuraavat vakuuttamisen edellytykset täyttyvät:

Työtulosi on vähintään 8 261,71 € vuodessa (2022). Työtulo on arvio työpanoksestasi yrityksessä ja sen tulisi vastata sellaista palkkaa, jota voidaan pitää kohtuullisena korvauksena vastaavasta työstä. YEL-työtulo tarkoittaa siis työpanoksesi rahallista arvoa.

Yrittäjätoimintasi jatkuu yhdenjaksoisesti vähintään 4 kuukautta:

Yrittäjätoimintasi tulee kestää vähintään neljä kuukautta, jotta YEL-vakuuttamisvelvollisuus täyttyy. Myös kausiluonteinen yrittäjätoiminta vakuutetaan YEL:n mukaan, jos toiminta jatkuu vuodesta toiseen, vaikka se välillä keskeytyisi useammaksikin kuukaudeksi. Esimerkiksi kesäisin kioskia pitävän yrittäjän toiminnan voidaan yleensä katsoa jatkuvan yhdenjaksoisena vuodesta toiseen.

Työskentelet yrityksessäsi:

Pelkkä omistaminen ei vielä edellytä YEL-vakuuttamista, vaan sinun tulee myös työskennellä yrityksessäsi. Myös sivutoimisesti työskentelevällä yrittäjällä on oltava YEL-vakuutus, jos vakuuttamisen edellytykset muutoin täyttyvät. Jos työskentelet samaan aikaan palkansaajana toisessa yrityksessä, maksaa työnantajasi työntekijän eläkelain mukaiset maksut toisesta yrityksestä saamastasi palkasta. Tällöin voit olla samaan aikaan YEL- ja TyEL-vakuutettu.

Olet 18–68-vuotias yrittäjä:

Vakuuttamisvelvollisuus alkaa yrittäjillä 18 vuoden iän täyttämistä seuraavan kalenterikuukauden alusta ja jatkuu sen kuukauden loppuun, jolloin yrittäjä täyttää 68 vuotta. Vakuuttamisen yläikäraja nousee portaittain seuraavasti:

• 68 vuotta vuonna 1957 ja ennen syntyneillä

• 69 vuotta vuosina 1958–1961 syntyneillä

• 70 vuotta vuonna 1962 ja sen jälkeen syntyneillä

Jos olet aloittava yrittäjä, saat YEL-vakuutuksestasi jopa 22 % alennuksen ensimmäisen 48 kuukauden ajalta. Lue lisää työeläkeyhtiö Elon verkkosivuilta.

Sivutoimisesti työskentelevällä yrittäjällä on oltava YEL-vakuutus, jos vakuuttamisen edellytykset muutoin täyttyvät. Myös sivutoiminen yrittäjä on oikeutettu aloittavan yrittäjän alennukseen.

Yrittäjänä tarvitset YEL-vakuutuksen 6 kuukauden kuluessa yrittäjätoiminnan aloittamisesta. Vakuutus otetaan siitä ajankohdasta, jolloin YEL:n ehdot täyttävä yrittäjätoiminta on alkanut. Jos esimerkiksi joulukuussa huomaat, että syyskuussa aloittamasi yrittäjätoiminta on työpanoksesi näkökulmasta ylittänyt lokakuun alusta alkaen euromääräisen rajan ja muut YEL:n ehdot täyttyvät, täytyy sinun ottaa joulukuussa vakuutus takautuvasti 1.10. alkaen.

Voit ottaa vakuutuksen takautuvasti kuluvalle ja 3 edelliselle kalenterivuodelle. Vakuutus kannattaa kuitenkin ottaa ajoissa, sillä yli 6 kuukautta myöhässä otetusta vakuutuksesta voidaan periä korotettu maksu myöhästymisen ajalta.

YEL-työtulo on työpanoksesi arvo yrityksessäsi. Sen tulisi vastata sellaista palkkaa, jota voidaan pitää kohtuullisena korvauksena vastaavasta työstä. Työtulo tarkoittaa siis työpanoksesi rahallista arvoa. Työtulo määritellään aina vuositasoisena summana, jonka arvioidaan vastaavan yrittäjän työpanosta 12 kuukauden tarkastelujakson ajan.

Jos yritystoiminnassa tapahtuu muutoksia, voi se heijastua myös YEL-työtuloon. Esimerkiksi jos yrittäjä siirtyy osa-aikatyöstä päätoimiseen yrittäjätoimintaan, tulee työhön käytetyn ajan vaikutus huomioida myös työtulossa. Samoin jos työaika vähenee merkittävästi, voi työtulon tarkistaminen olla paikallaan. Muutosilmoitus on syytä tehdä aina mahdollisimman pian kun yritystoiminnassa tapahtuu muutoksia, sillä työtuloa ei voi muuttaa takautuvasti. Elon asiakkaana voit muuttaa työtuloasi Elon verkkopalvelussa.

Jos yrityksessäsi on muita työntekijöitä, tulee sinun huolehtia työntekijöittesi eläketurvasta. Lakisääteisellä ja pakollisella TyEL-vakuutuksella turvaat työntekijöitäsi vanhuuden, työkyvyttömyyden ja perheen huoltajan kuoleman varalta sekä mahdollistat ammatillisen kuntoutuksen. TyEL-vakuutus tulee ottaa heti, kun olet palkannut ensimmäisen työntekijän. Tarvitset sen viimeistään ensimmäisen palkanmaksun yhteydessä, jolloin työntekijän ansiot on ilmoitettava tulorekisteriin.

Jos olet työeläkelakien mukaisella vanhuuseläkkeellä, YEL:n mukaisen yrittäjätoiminnan vakuuttaminen on vapaaehtoista. Vapaaehtoinen eläkevakuutus tulee hakea erikseen eläkkeen myöntämisen jälkeen, sillä YEL-vakuutus päätetään automaattisesti eläkkeen myöntämistä edeltävään päivään.

Osittaisella varhennetulla vanhuuseläkkeellä, työkyvyttömyyseläkkeellä ja osatyökyvyttömyyseläkkeellä harjoitettava yrittäjätoiminta on vakuutettava YEL:n mukaan, jos vakuuttamisen edellytykset muuten täyttyvät.

Tuotetiedot ja vakuutusehdot

Olemme koonneet vakuutusten tuotekortit ja -selosteet, avaintiedot, ehdot sekä suojeluohjeet yhdeksi kokonaisuudeksi. Tarkista vakuutustarjouksesta tai vakuutuskirjasta, mitä ehtoa vakuutukseen sovelletaan.

Tutustu vakuutuksen tuotetietoihin ja vakuutusehtoihin huolella; niissä kerrotaan mm. mitä vakuutus korvaa ja mitä ei.