Siirry suoraan sisältöönSiirry suoraan alatunnisteeseen

Kuljetus­vastuu­vakuutus

Kuljetusvastuuvakuutuksilla vakuutat lain tai alalla yleisesti käytettävien sopimusehtojen mukaisen vastuun tavarasta, jota kuljetat, varastoit tai käsittelet.

Tiekuljetusvastuuvakuutus kattaa tiekuljetussopimuslain mukaista vastuuta.

Vakuutusturvan taso on sovittavissa tarpeen mukaan.

Sisältää myös vahingon torjumis- ja rajoittamiskustannuksia.

Korvauspalvelumme auttaa vahingon sattuessa.

Mitä kuljetusvastuuvakuutus kattaa

Kuljetusvastuuvakuutuksilla kuljetus-, huolinta- ja varastointipalveluiden tuottajat vakuuttavat lakiin tai alalla käytettäviin yleisiin sopimusehtoihin perustuvan korvausvastuun kuljetettavasta tai käsiteltävästä tavarasta.

Tiekuljetusvastuuvakuutuson tarkoitettu ammattimaisille maantierahdinkuljettajille, jotka kuljettavat vierasta omaisuutta maanteillä maksua vastaan sekä kuljetusliikkeille, jotka välittävät maantiekuljetuksia kotimaassa tai kansainvälisesti. Vakuutus antaa turvaa tiekuljetussopimuslain tai CMR-yleissopimuksen mukaisen rajoitetun vastuun varalle.

Tiekuljetusvastuuvakuutus kattaa tiekuljetussopimuslain (TKSL) tai kansainvälisen CMR-yleissopimuksen mukaista korvausvastuuta kuljetettavan tavaran katoamisesta, vähentymisestä, vahingoittumisesta sekä luovutuksen viivästymisen johdosta. Kotimaisessa maantiekuljetuksessa korvausvastuu on max. 20 €/kg.

Yrityksille, jotka suorittavat toimeksiantajansa tavaran huolintaa, kuljetusta tai varastointia. Vakuutus kattaa PSYM:n mukaista rajoitettua korvausvastuuta toimeksiantajalle aiheutetuissa esine- ja varallisuusvahingoissa.

Yrityksille jotka harjoittavat ahtaus- tai terminaalitoimintaa. Vakuutus kattaa enintään Satamaoperaattorit Ry:n Yleisten Satamaoperointiehtojen mukaista rajoitettua korvausvastuuta.

Usein kysyttyä

Tiekuljetusvastuuvakuutus ei sisällä oman työkoneen tai omaisuuden kuljetusta. Autokuljetusvakuutus on tarkoitettu omalla kalustolla suoritettaviin oman työkoneen kuljetuksiin.

Mikäli vakuutuksenottajan kuljetustehtävän lähtö- ja määräpaikat sijaitsevat eri maissa, tarvitaan kansainvälisen maantieliikenteen CMR-tiekuljetusvastuuvakuutus. Vakuutuksen voimassaoloalueesta sovitaan vakuutusta tehtäessä. Vakuutus ei kata kabotaasikuljetuksia, eli kolmannen maan sisäisiä kuljetuksia, ellei siitä erikseen ole sovittu LähiTapiolan kanssa.

SDR -lyhenne tulee sanoista SpecialDrawingRight ja se tarkoittaa kansainvälisen valuuttarahaston määrittelemää erityisnosto-oikeutta. Käytännössä kansainvälisessä CMR-maantiekuljetuksessa enimmäisvastuu on 8,33 SDR:ää tavaran bruttopainokiloa kohti eli noin 10 e/kg.

Huolinta- ja logistiikkapalveluita ei ole yhtenäisesti oikeudellisesti säännelty. Siksi alalla on sovittu yhteiset vakioehdot. Avaa Pohjoismaisen Speditööriliiton yleiset määräykset. PSYM määrittelee muun muassa huolitsijan velvollisuudet sekä vastuut logistiikkaketjuissa.

Tuotetiedot ja vakuutusehdot

Olemme koonneet vakuutusten tuotekortit ja -selosteet, avaintiedot, ehdot sekä suojeluohjeet yhdeksi kokonaisuudeksi. Tarkista vakuutustarjouksesta tai vakuutuskirjasta, mitä ehtoa vakuutukseen sovelletaan.

Tutustu vakuutuksen tuotetietoihin ja vakuutusehtoihin huolella; niissä kerrotaan mm. mitä vakuutus korvaa ja mitä ei.

Ilmoita vahingosta tai hae korvausta

Katso toimintaohjeet sekä hoida vahinkoihin ja korvauksiin liittyviä asioita.

Katso toimintaohjeet