Siirry suoraan sisältöönSiirry suoraan alatunnisteeseen

Työ­tapaturma­vakuutus

Työtapaturmavakuutuksella turvaat työntekijäsi toimeentulon, kun hän sairastuu ammattitautiin tai hänelle sattuu tapaturma työssä tai työmatkalla. Työtapaturmavakuutus on lakisääteinen ja pakollinen vakuutus, joka yrityksesi on otettava työntekijällesi.

Turvaat työntekijäsi toimeentulon, jos hän sairastuu ammattitautiin tai hänelle sattuu tapaturma työssä tai työmatkalla.

Varmistat yritystoimintasi - työntekijä saa tarvitsemaansa hoitoa ja pääsee nopeasti takaisin työn pariin.

Pakollinen työtapaturma- ja ammattitautilakiin perustuva vakuutus.

Mahdollisuus ammatilliseen kuntoutukseen.

Mitä työtapaturmavakuutus kattaa

Työtapaturma- ja ammattitautilaki määrittelee vakuutuksesta maksettavat korvaukset. Hoitokulujen lisäksi vakuutuksesta maksetaan ansionmenetyskorvaukset, kuten esimerkiksi päivärahakorvaus työkyvyttömyyden ajalta ja pysyvissä työkyvyttömyyksissä tapaturmaeläkettä.

TyötapaturmavakuutusSisältää

Työtapaturmavakuutuksesta maksettavia korvauksia ovat päiväraha, tapaturmaeläke ja kuntoutusraha. Päivärahaa maksetaan enintään vuoden ajalta. Tapaturmaeläkettä maksetaan aikaisintaan vuoden kuluttua vahingosta. Täysi eläke on 85 % vuosityöansiosta. 65 vuoden ikäistä alkaen 70 %. Ammatillisen kuntoutuksen ajalta maksetaan kuntoutusrahaa.

Sisältyy vakuutukseen

Työntekijälle korvaamme tapaturman hoitokulut, esimerkiksi lääkärin määräämät lääkkeet, sairaalan hoitopäivämaksut, lääkärin palkkiot ja välttämättömät matkakustannukset.

Sisältyy vakuutukseen

Jos yrityksen työntekijä menehtyy tapaturmaan tai ammattitautiin, työntekijän aviopuolisolle ja lapsille maksetaan perhe-eläkettä. Perhe-eläkkeen määrä voi olla enintään 70 % vuosityöansiosta. Myös työntekijän avopuoliso voi olla edunsaajana, jos heillä on yhteinen lapsi tai viranomaisen oikeaksi todistama sopimus keskinäisestä elatuksesta. Lapseneläkettä voivat saada alle 18-vuotiaat lapset, 18–24-vuotiaat opiskelevat lapset ja alle 18-vuotiaat työkyvyttömät lapset 25 vuoden ikään saakka.

Sisältyy vakuutukseen

Työntekijälle voimme korvata apuvälineet, asunnon muutostyöt, kuntoutusjaksot, kuntoutustutkimukset, palveluasuminen, sopeutumisvalmennus ja muut niihin rinnastettavat kustannukset. Apuvälineet korvaamme pääsääntöisesti lääkinnällisenä kuntoutuksena. Muuna kuntoutuksena korvaamme joitakin päivittäisissä toiminnoissa tarpeellisia apuvälineitä.

Sisältyy vakuutukseen

Korvaamme täyskorvauksena esim. tapaturman yhteydessä rikkoutuneet silmälasit, kuulokojeet, hammasproteesit, tekojäsenet .

Sisältyy vakuutukseen

Jos tapaturmasta johtuva vamman tila on vakiintunut, maksamme työntekijälle haittarahaa. Sitä aletaan maksaa aikaisintaan vuoden päästä tapaturmapäivästä. Ammatti tai ansio eivät vaikuta haittarahaan, vaan korvaus maksetaan pysyvästä haitasta erillisen haittaluokan mukaan.

Sisältyy vakuutukseen

Työntekijälle korvaamme tapaturmasta johtuvat tutkimuskulut ja matkakulut. Työntekijä voi saada korvauksen tarpeellisista tutkimuksista, vaikka osoittautuisi, ettei kyse ole tapaturmavammasta. Tutkimusten aiheuttama ansionmenetys tai tutkimusten ajalta maksettu palkka voidaan korvata enintään 7 päivältä.

Sisältyy vakuutukseen

Hoitotukea maksamme, jos tapaturmasta aiheutuneen vamman vuoksi työntekijä tarvitsee toisen henkilön apua tai tukea jokapäiväisessä elämässi. Hoitotukia ovat perushoitotuki, korotettu hoitotuki ja ylin hoitotuki.

Sisältyy vakuutukseen

Työntekijälle voimme korvata koulutuksen uuteen ammattiin, jos hän ei vamman vuoksi pysty palaamaan entiseen työhönsä. Kuntoutuksen ajalta maksamme kuntoutusrahaa.

Sisältyy vakuutukseen

Työntekijälle maksamme vaatelisää proteesin tai muun apuvälineen aiheuttamasta vaatteiden kulumisesta.

Sisältyy vakuutukseen

Usein kysyttyä

Tapaturmalla tarkoitetaan äkillistä tapahtumaa, joka johtuu ulkoisesta syystä ja aiheuttaa vakuutetulle vamman hänen sitä tahtomatta. Työtapaturmavakuutus ei korvaa hoito- yms. kuluja, jotka aiheutuvat sairausperäisistä syistä.

Työtapaturmavakuutus on otettava, kun työnantajan maksamaksi sovitut palkat ylittävät kalenterivuodessa 1 500 €. Raja on työnantajakohtainen, joten kaikki työnantajan saman kalenterivuoden aikana maksamat palkat lasketaan yhteen. Vakuutus on otettava kaikkeen Suomessa tehtävään työhön kaikenikäisille työntekijöille ennen vakuutettavan työntekijän työn alkamista.

Vakuutus on jatkuva eikä sitä voi ottaa takautuvasti. Työtapaturmavakuutukseen liitetään työehtosopimusten edellyttämä työntekijäin ryhmähenkivakuutus.

Vakuutuksesta maksettavat korvaukset määräytyvät työtapaturma- ja ammattitautilain mukaan. Työtapaturmien hoitokulut korvataan samoin perustein riippumatta siitä, onko hoito annettu yksityisessä vai julkisessa hoitolaitoksessa. Tavoitteena on vahingoittuneen nopea hoitoon pääsy ja työhön paluu.

Ammatillisen kuntoutuksen tarkoituksena on mahdollistaa paluu entisiin töihin tai siirtyminen uusiin työtehtäviin. Kuntoutus on aina yksilöllistä ja sisältää erilaisia vaihtoehtoja työkokeilusta uudelleenkoulutukseen.

Ilmoita aina viipymättä esimiehellesi tai työnantajallesi sattuneesta tapaturmasta tai jos kyseessä on ammattitautiepäily. Työnantaja tekee vahinkoilmoituksen LähiTapiolalle ja saat tästä vakuutustodistuksen tekstiviestinä matkapuhelimeesi. Voit tarvita sitä hoitolaitoksessa.

HUOM! Jos työskentelet yli 50 hengen yrityksessä, olemme saattaneet sopia yhdessä työnantajasi kanssa juuri teille räätälöidystä toimintamallista vahinkotilanteessa. Kysy tästä lisää työnantajaltasi.

Otamme vahinkosi käsittelyyn viimeistään 7 arkipäivän kuluessa vahinkoilmoituksen saapumisesta. Tästä ns. vireille tulosta ilmoitamme sinulle joko tekstiviestillä tai kirjeellä. Jos tarvitsemme lisätietoja, olemme sinuun yhteydessä.

Jos hoitava lääkärisi pyytää maksusitoumusta jatkohoitoasi varten, ilmoitamme päätöksestä sinulle puhelimitse tai tekstiviestillä.

Jos olet itse maksanut vahingosta aiheutuneita matka- tai hoitokuluja, säilytä alkuperäiset kuitit ja tositteet. Voit hakea kuluista korvausta vuoden kuluessa niiden aiheutumispäivästä.

Jos olet tyytymätön korvauspäätökseen tai haluat lisätietoa ratkaisun perusteista, ota yhteyttä henkilöön, joka on käsitellyt asiasi. Oikaisemme päätöksen, jos se osoittautuu virheelliseksi.

Jos emme voi oikaista päätöstä, voit tehdä valituksen tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnalle. Valitusaika on 30 päivää siitä, kun sait tiedon päätöksestä. Valitus lähetetään LähiTapiolaan ja me toimitamme sen muutoksenhakulautakunnalle.

Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnan päätöksestä voi valittaa vakuutusoikeuteen ja vakuutusoikeuden päätöksestä voi hakea valituslupaa korkeimmalta oikeudelta. Muutoksenhaku on maksutonta.

Tuotetiedot ja vakuutusehdot

Olemme koonneet vakuutusten tuotekortit ja -selosteet, avaintiedot, ehdot sekä suojeluohjeet yhdeksi kokonaisuudeksi. Tarkista vakuutustarjouksesta tai vakuutuskirjasta, mitä ehtoa vakuutukseen sovelletaan.

Tutustu vakuutuksen tuotetietoihin ja vakuutusehtoihin huolella; niissä kerrotaan mm. mitä vakuutus korvaa ja mitä ei.

Ilmoita vahingosta tai hae korvausta

Katso toimintaohjeet sekä hoida vahinkoihin ja korvauksiin liittyviä asioita.

Katso toimintaohjeet