Siirry suoraan sisältöönSiirry suoraan alatunnisteeseen

Pääoma- ja velkapääoma­rahastot

Menestyksekkäällä kokemuksella ja ammattitaidoilla hoidamme rahastojamme vastuullisesti mahdollistaen asiakkaillemme parhaimman tuotto-riskisuhteen.

Näin hyödyt pääoma- ja velkapää­omarahastois­tamme

Kanssasijoittaminen ja yhteinen tuottointressi

LähiTapiola on itse rahastojen merkittävin sijoittaja.

Kokemus ja ammattitaito

Rahastovalintojemme perustana on yli 25 vuoden menestyksekäs historia pääomasijoittamisesta.

Hajauttaminen

Hajautamme sijoituksemme huolellisesti valittuihin eri kokoluokan rahastoihin.

Laadukkaat hankevirrat

LähiTapiola on arvostettu pohjoismainen toimija, jonka pitkä historia ja verkostot mahdollistavat laadukkaissa rahastoissa mukanaolon.

Sijoitushistoriamme

LähiTapiolalla on yli 25 vuoden kokemus pääomarahastosijoittamisesta. Olemme sijoittajana yli 100 pääoma- ja velkapääomarahastossa.

1994 Teimme ensimmäisen pääomarahastosijoituksemme.

1994-2014 LähiTapiolan vakuutusyhtiöt tekivät pääomarahastosijoituksia suoraan omasta taseestaan.

2015 Perustimme ensimmäisen yhteissijoitusrakenteen (Ky), jonka jälkeen sijoitukset pääoma- ja velkapääomarahastoihin on pääosin tehty vastaavien yhteissijoitusrakenteiden kautta.

2019 Loimme ensimmäisen kanssasijoitusmahdollisuuden ulkoisille institutionaalisille sijoittajille LähiTapiola Pääomasijoitus IV Ky:n ja LähiTapiola Velkasijoitus II Ky:n kautta.

Rahasto sijoittaa pääosin buyout- ja jälkimarkkinarahastoihin. Sijoitukset keskitetään maantieteellisesti Eurooppaan ja Pohjois-Amerikkaan.

Perustamisvuosi: 2024
Rahaston koko: 238,2 M
LähiTapiola-ryhmän sitoumus: 224,5 M€
Vaihe: Varainkeruu
Rahastorakenne: Ky ja Feeder

Hallinnointipalkkio on 0,3-0,7 % p.a. sijoitussitoumuksesta sitoumuksen suuruudesta riippuen. Sijoituskauden jälkeen hallinnointipalkkio laskee 10 % vuodessa.

Avaintietoasiakirja: Pääomasijoitus VI (pdf)

Avaintietoasiakirja: Pääomasijoitus VI Feeder (pdf)

Kestävyyteen liittyvät tiedot: Pääomasijoitus VI

Rahasto sijoittaa buyout-, jälkimarkkina- ja velkapääomarahastoihin. Sijoitukset keskitetään maantieteellisesti Eurooppaan ja Pohjois-Amerikkaan.

Perustamisvuosi: 2021
Rahaston koko: 380,7 M€
LähiTapiola-ryhmän sitoumus: 311,9 M€
Vaihe: Sijoituskausi on päättynyt
Rahastorakenne: Ky ja Feeder

Hallinnointipalkkio on 0,3-0,7 % p.a. sijoitussitoumuksesta sitoumuksen suuruudesta riippuen. Sijoituskauden jälkeen hallinnointipalkkio laskee 10 % vuodessa.

Rahasto sijoittaa buyout, jälkimarkkina- ja velkapääomarahastoihin. Sijoitukset keskitetään maantieteellisesti Eurooppaan ja Pohjois-Amerikkaan.

Perustamisvuosi: 2018
Rahaston koko: 321,2 M€
LähiTapiola-ryhmän sitoumus: 290,8 M€
Vaihe: Sijoituskausi päättynyt
Rahastorakenne: Ky ja Feeder

Hallinnointipalkkio on 0,3-0,7 % p.a sijoitussitoumuksesta sitoumuksen suuruudesta riippuen. Sijoituskauden jälkeen hallinnointipalkkio laskee 10 % vuodessa.

Rahasto sijoittaa hajautetusti velkapääomarahastoihin ja sijoitukset keskitetään maantieteellisesti Eurooppaan.

Perustamisvuosi: 2020
Rahaston koko: 289,7 M€
LähiTapiola-ryhmän sitoumus: 281 M€
Vaihe: Sijoituskausi päättynyt
Rahastorakenne: Ky ja Feeder

Hallinnointipalkkio on 0,3-0,5 % p.a rahaston nettovarallisuudesta + 0,1 % - 0,3 % p.a sijoitussitoumuksesta sijoituksen suuruudesta riippuen. Sijoituskauden jälkeen sijoitussitoumukseen perustuva osuus hallinnointipalkkiosta laskee 10 % vuodessa.

Rahasto sijoittaa hajautetusti velkapääomarahastoihin ja sijoitukset keskitetään maantieteellisesti Eurooppaan ja Pohjois-Amerikkaan.

Perustamisvuosi: 2023
Rahaston koko: 310,1 M€
LähiTapiola-ryhmän sitoumus: 267,2 M€
Vaihe: Sijoituskausi
Rahastorakenne: Ky ja Feeder

Hallinnointipalkkio on 0,35-1 % p.a rahaston nettovarallisuudesta sijoituksen suuruudesta riippuen.

Avaintietoasiakirja: Velkasijoitus III Feeder Ky (pdf)
Avaintietoasiakirja: Velkasijoitus III Ky (pdf)

Pääoma- ja velkapääoma­rahasto­sijoitta­jamme

Pääoma- ja velkapääomarahastosijoittajiemme jakauman toimialaluokittain: vakuutusyhtiöt 90,26 %, yritykset 6,06 %, julkinen sektori 1,13 %, säätiöt ja eläkeyhtiöt 2,55 %.

Pääoma- ja velkapääomarahastosijoittajiemme jakauman maantieteellisen sijainnin mukaan: Suomi 100 %.

Vastuullisesti joka päivä

Vastuullisuus on tärkeä osa sijoitustoimintaamme ja se on osana pääomasijoitustiimimme jokapäiväistä työtä. Tehtävämme on tavoitella sijoittajillemme parasta mahdollista tuotto-riskisuhdetta ja olemme sitoutuneet saavuttamaan tämän tavoitteen vastuullisilla toimintatavoilla ja valinnoilla.

Noudatamme sijoitustoiminnassamme YK:n tukemia vastuullisen sijoittamisen periaatteita (PRI), jotka ohjaavat huomioimaan niin ympäristöön, yhteiskuntaan kuin hyvään hallintotapaan (ESG) liittyvät tekijät sijoituspäätöksissämme. Olemme myös vahvistaneet omat kestävän sijoitustoiminnan periaatteemme vuonna 2021.

Olemme lisäksi jäsen Pääomasijoittajat Ry -yhdistyksessä, jonka tavoitteena on edistää toimialaa, sen läpinäkyvyyttä ja avoimuutta sekä vastuullista sijoittamista. Yhdistyksen jäsenenä olemme sitoutuneet noudattamaan yhdistyksen sääntöjä sekä avoimuudesta että vastuullisuudesta ja haluamme näin olla mukana edistämässä toimialan kehitystä.

Raportoimme asiakkaillemme kvartaaleittain ja raporteilla esitämme kattavasti kvartaalin aikaiset tapahtumat. Rahastojemme arvostuksessa noudatamme Invest Europen hyväksymiä International Private Equity and Venture Capital Valuation Guidelines -ohjeita (IPEV).

Lisätietoa kestävyydestä LähiTapiola Varainhoidossa

Lue lisää kestävyydestä LähiTapiolan sijoitustoiminnassa tästä.

Lue tästä LähiTapiola Vaihtoehtorahastojen kestävän sijoitustoiminnan periaatteet (pdf).

Valinta

Ennen sijoituspäätöstämme tarkastelemme huolella rahastoyhtiön tapaa toimia, teemme siitä kestävyysluokituksen ja kirjaamme havainnot sijoitusesitykseen.

Seuranta

Seuraamme aktiivisesti rahastoyhtiöiden kestävyysraportointia ja sen kehittymistä. Osallistumme rahastoyhtiöiden järjestämiin vuosikokouksiin ja keskustelemme kestävyysteemoista säännöllisissä tapaamisissamme.

Raportointi

Raportoimme rahastoista LähiTapiola Varainhoitokonsernin PRI-raportoinnissa omana sijoituslajinamme. Lisäksi raportoimme sijoittajillemme kvartaaleittain.

LähiTapiola Velkasijoitus III Ky, Pääomasijoitus V Ky, LähiTapiola Pääomasijoitus IV Ky ja Velkasijoitus II Ky ovat AIFM-sääntelyn tarkoittamia vaihtoehtorahastoja. Rahastoja hallinnoi LähiTapiola Vaihtoehtorahastot Oy, jolle on myönnetty AIFM-toimilupa vuonna 2015. Rahastojen säilytysyhteisö on 1.1.2021 alkaen Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukonttori.

Lue tästä lisää LähiTapiola Vaihtoehtorahastot Oy:stä.

Rahastojen kohderyhmä on ammattimaiset ja ei-ammattimaiset yritys-ja yhteisösijoittajat Suomessa, joiden taloudellinen kantokyky on riittävä ja jotka ymmärtävät pääoma-ja velkapääomasijoituksiin liittyvät riskit, epälikviditeetin sekä pitkän sijoitusajan.