Siirry suoraan sisältöönSiirry suoraan alatunnisteeseen

Palkitsemispalvelut

Hyvin suunniteltu palkitseminen auttaa osaajien rekrytoinnissa, toiminnan ohjaamisessa haluttuun suuntaan sekä henkilöstön sitouttamisessa. LähiTapiola Palkitsemispalvelut Oy tarjoaa neuvontaa ja konkreettisia keinoja palkitsemisen vaikuttavuuden arviointiin, suunnitteluun ja kustannustehokkaaseen toteutukseen. Palvelumme auttavat yrityksiä rakentamaan liiketoiminnan tavoitteita tukevan palkitsemisen kokonaisuuden.

Houkuttele ja pidä parhaat työntekijät

LähiTapiola Palkitsemispalvelut Oy on palkitsemisen monipuolinen asiantuntija. Meillä työskentelee alan kokeneimpia palkitsemisen ja henkilöstörahastojen ammattilaisia. Autamme yritystänne rakentamaan houkuttelevan, motivoivan ja sitouttavaa vaikutusta lisäävän palkitsemisjärjestelmän.

Suunnittelemme ja toteutamme yritysten sekä julkishallinnon henkilöstön palkitsemisratkaisuja. Rakennamme palkitsemisjärjestelmiä ja teemme kokonaispalkitsemisen vaikuttavuuden arvioita. Autamme yritystänne henkilöstörahastojen suunnittelussa, perustamisessa ja hallinnoinnissa. Henkilöstörahastot saavat käyttöönsä LähiTapiolan palkitut varainhoidon palvelut, jotka huomioivat henkilöstörahastojen sijoitustoiminnan erityspiirteet. Lisäksi tarjoamme LähiTapiolan monipuoliset vakuutusratkaisut yritysten avainhenkilöille ja koko henkilöstölle.

Palkitsemisen analysointi ja suunnittelu

Kokonaispalkitsemisen vaikuttavuuden tunnistaminen

Kokonaispalkitsemisen analyysin avulla tunnistamme yrityksenne palkitsemisen vahvuusalueet ja kehityskohteet sekä aineellisessa että aineettomassa palkitsemisessa. Analyysin tuloksena annamme selkeän ehdotuksen palkitsemisen vaikuttavuuden ja siihen käytettävien resurssien kohdentamisen parantamisesta.

Kokonaispalkitsemisen tilan arviointi on ajankohtaista aina, kun:

  • Haluatte asiantuntijoiden näkemyksen palkitsemisen nykytilasta.

  • Haluatte selvittää, mikä palkitsemisessa toimii ja vaikuttaa toivotulla tavalla.

  • Haluatte rakentaa selkeän kokonaispalkitsemisen mallin.

  • Haluatte viestiä palkitsemisesta selkeästi henkilöstölle ja tehdä palkitsemisesta positiivisen erottautumistekijän.

Palkitsemisjärjestelmien suunnittelu

Palkitsemisjärjestelmien kehittäminen on sekä työnantajan että työntekijöiden etu. Hyvin toimiva palkitsemisjärjestelmä voi parantaa yrityksen tuloskuntoa ja mahdollistaa henkilöstön suoritukseen perustuvan oikeudenmukaisen kokonaisansion.

Meiltä saat asiantuntemusta suoritus- ja tulosperusteisten järjestelmien suunnitteluun, esimerkiksi:

  • Autamme tulos- ja voittopalkkiojärjestelmien rakentamisessa.

  • Tuemme myynnin palkkiojärjestelmien kehittämisessä.

  • Kehitämme pitkän aikavälin rahapohjaisia kannustinjärjestelmiä.

Ota yhteyttä

Ratkaisuja palkitsemiseen

Henkilöstörahastot ja palkkiorahastot

Henkilöstörahasto on kustannustehokas keino palkkioiden maksamiseen, ja houkutteleva elementti kokonaispalkitsemisessa. Henkilöstö- ja palkkiorahastojen ajatuksena on yrityksen maksamien palkkioiden hallinnointi ja kertyneiden varojen tuottava sijoittaminen.

Lue lisää henkilöstörahastosta

Ryhmäeläkevakuutus

Työnantajana voi joustavasti parantaa avainhenkilöidensä eläketurvaa. Lakisääteisen eläkkeen rinnalle tehtävä ryhmäeläkevakuutus on räätälöitävissä yrityksen tarpeiden ja tavoitteiden mukaan. Vakuutus on kustannustehokas ja vastuullinen tapa sitouttaa ja palkita henkilöstöä.

Lisää ryhmäeläkevakuutuksesta

Yhteystiedot

Ollaan yhteydessä ja jutellaan, miten voimme auttaa teidän yritystänne kehittämään palkitsemisen kokonaisuutta ja käyttämään siihen kohdistetut panokset parhaalla tavalla.

Palveluntarjoajat

Palkitsemisen asiantuntijapalveluista ja kehittämishankkeista vastaa LähiTapiola Palkitsemispalvelut Oy, joka vastaa myös henkilöstörahastojen perustamisesta ja hallinnoinnista. LähiTapiolan rahastoja hallinnoidaan Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj:ssä ja LähiTapiola Vaihtoehtorahastot Oy:ssä. LähiTapiola Varainhoito toimii omaisuudenhoitajana ja toimeksiantojen välittäjänä. Eläkevakuutuksen myöntää LähiTapiola Henkivakuutusyhtiö.