Siirry suoraan sisältöönSiirry suoraan alatunnisteeseen

Henkilöstörahasto

Henkilöstörahasto on kustannustehokas keino palkkioiden maksamiseen ja houkutteleva elementti kokonaispalkitsemisessa. Henkilöstörahastoista käytetään toisinaan myös termiä palkkiorahasto. Sen tarkoituksena on yrityksen maksamien palkkioiden hallinnointi ja kertyneiden varojen tuottava sijoittaminen.

Henkilöstörahasto kannustaa säästämään.

Rahastointi keventää palkkioiden verotusta.

Rahastoimalla säästetään palkkioiden henkilösivukulut.

Rahaston jäsen saa suuren sijoittajan edut.

Henkilöstörahaston toiminta

Henkilöstörahaston muodostamat keskeiset hyödyt ovat ennakoitavissa, koska ne perustuvat lainsäädäntöön. Rahastointi muodostaa palkkionsaajalle noin 50 % nettohyödyn, jota sijoitustoiminnan tuotto voi entisestään kasvattaa.

Henkilöstörahasto ei ole itsessään palkitsemisjärjestelmä, vaan kanava palkkioiden maksamiselle. Rahasto voidaan kytkeä osaksi yrityksessä käytössä olevia palkkiojärjestelmiä, tai ne voidaan määritellä osana rahaston perustamisprosessia.

LähiTapiolassa työskentelee alan kokeneimmat henkilöstörahastojen asiantuntijat, jotka auttavat rahastoihin kytkeytyvien palkkiojärjestelmien suunnittelussa, rahastojen perustamisessa ja niiden hallinnoinnissa.

Henkilöstörahasto saavat halutessaan käyttöönsä LähiTapiolan palkitut rahastot ja varainhoidon palvelut, jotka huomioivat henkilöstörahastojen sijoitustoiminnan erityispiirteet.

Ota yhteyttä

Henkilöstörahasto tarjoaa työnantajalle merkittäviä etuja:

 • Henkilöstörahasto mahdollistaa aikaisempaa suurempien palkkioiden maksamisen ilman, että maksamisen kokonaiskustannukset kasvavat. Siten henkilöstön kiinnostus tavoitteiden saavuttamiseen kasvaa.

 • Rahasto on joustava henkilöstöetu, jota työntekijät arvostavat myös rekrytointitilanteissa. Rahaston hyödyntäminen voidaan tehdä työntekijöille kokonaan tai osin vapaehtoiseksi.

 • Henkilöstörahastolla on mahdollista toteuttaa henkilöstön omistus omassa yhtiössä.

 • Henkilöstörahasto on positiivista yhteistoimintaa ja uusi palkitsemisviestinnän kanava.

Henkilöstörahaston hyötyjä työntekijöille:

 • Rahastoidut palkkiot ovat merkittävästi suurempia kuin käteispalkkioina maksettavat erät.

 • Rahaston hyödyntäminen keventää ja lykkää tuloverotusta, sekä säästää työntekijän henkilösivukulut.

 • Etuuden hyödyntäminen voidaan tehdä palkkionsaajalle vapaaehtoiseksi.

 • Rahastosijoituksille on mahdollista määritellä useita riskitasoja, joista kukin henkilö voi valita itselleen parhaiten soveltuvan.

 • Työntekijä voi nostaa pääomaa rahastosta vuosittain tai halutessaan jatkaa säästämistä koko työuran ajan.

Asiakkaan kokemuksia

"Pohjois-Karjalan Osuuskauppa lähti kehittämään henkilökunnan rahallista palkitsemista ja sen kustannustehokkuutta. Henkilöstörahasto osoittautui mitä parhaimmaksi malliksi tähän tarpeeseen. Henkilöstörahastosta hyötyvät kaikki ja se on otettu Osuuskaupassa ilolla vastaan. Henkilöstörahaston hallinnointi ja pyörittäminen on tehty meille yrityksille ja rahaston jäsenille niin helpoksi, ettei siitä aiheudu merkittävää hallinnollista lisätyötä, mutta palkitsemisen vaikuttavuus kasvoi rahastoinnin muodostamien kustannushyötyjen vaikutuksesta.

Tärkeimpinä asioina rahaston hallinnointikumppania valittaessa meillä nousee kolme kriteeriä:

 • luotettava ja kotimainen

 • palvelun laatu ja taso

 • sekä luonnollisesti ennuste tulevaisuuden hyödyistä ja tuotoista.

Näillä kriteereillä valintamme yhteistyökumppaniksi on LähiTapiola."

Mika-Jussi Mononen
henkilöstöjohtaja
Pohjois-Karjalan Osuuskauppa

Yhteystiedot

Ollaan yhteydessä ja jutellaan, miten voimme auttaa teidän yritystänne kehittämään palkitsemisen kokonaisuutta ja käyttämään siihen kohdistetut panokset parhaalla tavalla.

Palveluntarjoajat

Palkitsemisen asiantuntijapalveluista ja kehittämishankkeista vastaa LähiTapiola Palkitsemispalvelut Oy, joka vastaa myös henkilöstörahastojen perustamisesta ja hallinnoinnista. LähiTapiolan rahastoja hallinnoidaan Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj:ssä ja LähiTapiola Vaihtoehtorahastot Oy:ssä. LähiTapiola Varainhoito toimii omaisuudenhoitajana ja toimeksiantojen välittäjänä. Eläkevakuutuksen myöntää LähiTapiola Henkivakuutusyhtiö.