Siirry suoraan sisältöön Siirry suoraan alatunnisteeseen

Potilas­vakuutus

Potilasvakuutus on lakisääteinen vakuutus, joka antaa turvaa terveyden- tai sairaanhoitoa harjoittaville yrityksille tai henkilöille toiminnan yhteydessä tapahtuvan henkilövahingon varalta. Vakuutus kattaa potilaalle aiheutuvan henkilövahingon, jonka on aiheuttanut terveydenhuollon ammattilaisen toiminta hoitotoimenpiteen yhteydessä tai hoitotoimenpiteessä käytettävät laitteet.

Pakollinen jokaiselle terveyden- tai sairaanhoitotoimintaa harjoittavalle.

Tuo turvaa sekä potilaille, hoitohenkilökunnalle että terveydenhuollon palvelujen tuottajille.

Korvaa terveyden- ja sairaanhoidon yhteydessä potilaalle aiheutuneita henkilövahinkoja, jollainen voi olla esimerkiksi sairaus tai vamma, joka on tullut hoidon yhteydessä.

Korvauskäsittely keskitetty Potilasvakuutuskeskukseen.

Mitä potilasvakuutus kattaa

Potilasvakuutus kattaa terveyden- ja sairaanhoidon yhteydessä potilaalle aiheutuneita seuraavia vahinkoja:

Potilasvakuutus Kattaa

Hoitovahinko

Sisältyy vakuutukseen

Infektiovahinko

Sisältyy vakuutukseen

Tapaturmavahinko

Sisältyy vakuutukseen

Laitevahinko

Sisältyy vakuutukseen

Implanttivahingot (jos laite asennettu 1.1.2021 tai sen jälkeen)

Sisältyy vakuutukseen

Hoitohuoneiston tai -laitteiston potilaalle aiheuttama vahinko

Sisältyy vakuutukseen

Lääkkeen virheellisestä toimittamisesta aiheutunut kohtuuton vahinko

Sisältyy vakuutukseen

Huomaa, että potilasvakuutus ei korvaa asianmukaisesti annetusta tai määrätystä lääkeaineesta potilaalle aiheutuvaa vahinkoa.

Usein kysyttyä

Jokaisella terveyden- ja sairaudenhoitotoimintaa harjoittavalla on oltava lakisääteinen potilasvakuutus. Se tarvitaan muun muassa, kun kyseessä on:

  • lääkärin, hammaslääkärin tai sairaanhoitajan antama terveyden- tai sairaanhoito

  • työpaikka-, koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto

  • optikkotoiminta

  • sairaankuljetus

  • näytteenotto, verenluovutus ja rokottaminen

  • kuntoutus, fysikaalinen hoito ja fysioterapia

  • reseptilääkkeiden myynti apteekista

  • kliininen lääketutkimus

Vakuuttamisvelvollisia ovat valtio, kunnat ja kuntayhtymät niissä tapahtuvan terveyden- ja sairaanhoidon osalta sekä kaikki yksityiset terveyden- ja sairaanhoitoa harjoittavat yritykset ja laitokset.

Myös itsenäisinä yrittäjinä toimivat terveydenhuollon ammattilaiset, jotka on merkitty sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valviran rekisteriin, kuuluvat potilasvakuutuksen piiriin. Työnantajan on vakuutettava myös työ- tai virkasuhteessa olevat ja Valviran rekisteriin merkityt työntekijät.

Harjoittelijat ja opiskelijat rinnastetaan sen yrityksen tai laitoksen henkilöstöön, jonka valvonnassa he ovat harjoittelussa.

Potilasvakuutuksen vakuutusmaksu määräytyy muun muassa terveydenhuollon ammattihenkilöiden lukumäärän sekä harjoitettavan toiminnan potilasvahinkoriskiin perustuvan luokituksen mukaan.

Vakuuttamisvelvollisuutensa laiminlyönyt on velvollinen maksamaan laiminlyöntiajalta maksun, joka vastaa kohtuulliseksi katsottavaa vakuutusmaksua eli vakuutusmaksua vastaavan maksun. Valtiokonttori määrää maksun Potilasvakuutuskeskuksen esityksestä kuluvalta ja viideltä aiemmalta kalenterivuodelta.

Jos olet laiminlyönyt vakuutuksenottovelvollisuutesi, Valtiokonttori voi määrätä Potilasvakuutuskeskuksen perimään vakuutusmaksua vastaavan maksun lisäksi laiminlyöntimaksun. Laiminlyöntimaksu on enintään kolme kertaa vakuutusmaksua vastaavan maksun suuruinen.

Korvausta potilasvahingosta voi hakea Potilasvakuutuskeskukselta vahinkoilmoituksella. Vahinkoilmoitus pitää tehdä viimeistään kolmen vuoden kuluessa siitä, kun korvaukseen oikeutettu saa tietää vahingosta tai hänen olisi pitänyt saada tieto siitä.

Korvauskäsittelystä ja korvausten maksamisesta huolehtii Potilasvakuutuskeskus. Vahinkoilmoituslomakkeita saa hoitohenkilökunnalta, potilasasiamiehiltä sekä Potilasvakuutuskeskuksesta.

Lisätietoja löytyy Potilasvakuutuskeskuksen (PVK) verkkosivuilta . PVK käsittelee kaikki terveyden- ja sairaanhoitoa koskevat potilasvahinkoilmoitukset Suomessa. PVK ratkaisee potilasvahinkoja koskevan lainsäädännön perusteella, onko kyseessä korvattava potilasvahinko, ja maksaa korvaukseen oikeutetulle lain mukaiset korvaukset.

Tuotetiedot ja vakuutusehdot

Olemme koonneet vakuutusten tuotekortit ja -selosteet, avaintiedot, ehdot sekä suojeluohjeet yhdeksi kokonaisuudeksi. Tarkista vakuutustarjouksesta tai vakuutuskirjasta, mitä ehtoa vakuutukseen sovelletaan.

Tutustu vakuutuksen tuotetietoihin ja vakuutusehtoihin huolella ; niissä kerrotaan mm. mitä vakuutus korvaa ja mitä ei.