Siirry suoraan sisältöönSiirry suoraan alatunnisteeseen

Pääoma­sijoitussalkku I

Pääomasijoitussalkku I tarjoaa ainutlaatuisen pääsyn pääomasijoituksiin, jotka ovat yleensä vain suurten sijoittajien saatavilla. Sijoitus on tarkoitettu kokeneelle ja pitkäjänteiselle sijoittajalle.

Mikä on Pääomasijoitussalkku I?

Pääomasijoitussalkku I on sijoitusvakuutukseen ja kapitalisaatiosopimukseen valittavissa oleva sijoituskohde. Salkku mahdollistaa sijoittamisen pörssin ulkopuolisiin yhtiöihin epälikvidien rahastorakenteiden kautta. Varat hajautetaan LähiTapiolan valitsemiin pääomarahastoihin ja varoja sijoitetaan myös korkomarkkinoille sekä listatuille osakemarkkinalle.

Pääomasijoitussalkun varat vapautuvat pääosin arviolta vuosina 2028-2034. Sijoitus on pitkäaikainen ja sijoittajan tulee huomioida, että osa varoista voi olla sidottuna jopa 15 vuoden ajan. Kun varoja vapautetaan Pääomasijoitussalkku I:stä, asiakas voi sijoittaa ne uudelleen vakuutussopimuksen sisällä ilman veroseuraamuksia tai nostaa ne ilman kuluja.

Pääomasijoitussalkku I on tarjolla LähiTapiola Private Banking -asiakkaille 29.11.2024 saakka.

Kanssasijoittaminen ja yhteinen tuottointressi

LähiTapiola on itse merkittävä sijoittaja pääomasijoituksissa.

Kokemus ja ammattitaito

LähiTapiolalla on yli 30 vuoden kokemus menestyksekkäästä pääomasijoittamisesta.

Hyvä tuottopotentiaali

Pääomasijoituksilla on historiallisesti muita omaisuusluokkia korkeampi tuottopotentiaali.

Miksi Pääomasijoitussalkku I?

  • Tuottopotentiaali. Pääomasijoituksilla on ollut historiallisesti muita omaisuusluokkia korkeampi tuottopotentiaali.

  • Vaivattomuus. LähiTapiola hoitaa salkun sijoitustoimintaa ja vastaa sen hallinnosta. LähiTapiola hoitaa ammattimaisesti pääomarahastojen valinnan, seurannan ja kassavirrat koko salkun elinkaaren ajan. Salkun varoja sijoitetaan myös korkosijoituksiin ja listatulle osakemarkkinalle.

  • Hajautus. Salkun rakenne mahdollistaa pääsyn useisiin pääomarahastoihin ja hajautuksen maantieteellisesti, ajallisesti, kokoluokan ja sijoitustyylin mukaan.

  • Sijoitussumma. Salkun avulla myös yksityishenkilöt ja yrityksen voivat sijoittaa yleensä vain suurille sijoittajille suunnattuihin pääomasijoituksiin.

Ota yhteyttä

Minkälaiselle sijoittajalle Pääomasijoitussalkku I sopii?

  • Pitkäjänteiselle ja kokeneelle sijoittajalle, joka haluaa sijoittaa pääomasijoitusmarkkinoille.

  • Hyväksyy pääomasijoitusten epälikvidin luonteen ja korkeat riskit.

  • Arvostaa vaivattomuutta ja hyvää hajautusta.

  • On valmis sitomaan varansa Pääomasijoitussalkku I:n koko toimikauden (15 v.) ajaksi. Ennen toimikauden päättymistä tehtävistä nostoista tai siirroista peritään nostokuluna 20 % nostettavasta euromäärästä.

  • Sijoittaa vakuutussopimukseen vähintään 100 000 €, josta Pääomasijoitussalkku I:n vähimmäissijoitussumma on 50 000 €. Pääomasijoitussalkku I:n osuus asiakkaan koko velattomasta sijoitusvarallisuudesta tulee olla enintään 20 %.

Lue lisää

Private Banking

Private Banking on yksityispankki, joka keskittyy oleelliseen eli sinuun.

Lisää Private Bankingista

Kapitalisaatiosopimus

Kapitalisaatiosopimus tarjoaa kattavaa varainhoitoa ja suuren sijoittajan etuja.

Lisää kapitalisaatiosopimuksesta

Palveluntarjoajat

Vakuutuksenantaja: LähiTapiola Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö. Vakuutuksenantajaa edustava asiamies: LähiTapiola Varainhoito Oy.

Historiallinen tuotto ei ole sijoituksen tulevasta arvonkehityksestä. Tuotto-odotus on arvio ja toteutunut tuotto voi olla pienempi tai suurempi kuin tuotto-odotus.

LähiTapiola ei vastaa sijoitusten arvon kehityksestä tai mahdollisesta arvon alentumisesta. Sijoittaja voi myös menettää osittain tai kokonaan sopimukseen sijoittamansa pääoman.

Sijoituskohteeseen liittyvät keskeiset riskit on kuvattu sijoituskohteen tuotemateriaaleissa. Sijoittajan tulee ennen sijoituspäätöksen tekemistä tutustua huolellisesti sopimusta ja tuotetta koskeviin materiaaleihin, kuten sopimuksen tuoteselosteeseen, ehtoihin, sijoitussalkun sijoituskohdeliitteeseen, sijoitussalkun erityispiirteisiin sekä avaintietoasiakirjoihin.

Sijoituskohteen muutettavuus rahaksi on sijoituskohteen luonteen vuoksi rajoitettu. Säästönnostoja, säästön siirtoja tai irtisanomisia toteutetaan salkusta tiettyinä päivinä neljä kertaa vuodessa.

Käsittelemme antamiasi tietoja toteuttaaksemme palvelujamme toiveittesi mukaisesti. Lue lisätietoja tietosuojakäytännöistä.

Tutustu sijoituspalveluita koskevaan lainsäädäntöön ja sijoittajan suojaan.