Gå rakt till innehållGå rakt till sidfoten
Livstrygghet31.5.2023

Vad ersätter hemförsäkringen titta på

Olika slags skador kan inträffa hemma och då ger hemförsäkringen skydd för ditt hem och sakerna i hemmet. Vi samlade exempel på vad hemförsäkringen ersätter. Bekanta dig med exemplen och köp en hemförsäkring smidigt på webben.Bekanta dig med hemförsäkring

Hemförsäkringen ersätter olika skador i hemmet

Hemförsäkringen ersätter beroende på skyddets omfattning olika bräckage-, läckage-, brand-, storm- eller stöldskador. Bor du i ett egnahemshus, omfattar försäkringen för lösegendomen dina saker och försäkringen för byggnaden omfattar huset, husets konstruktioner, fast inredning, hustekniken samt gården och gårdsbyggnaderna. Bor du i ett höghus behöver du en hemförsäkring för dina saker medan bostadsaktiebolagets försäkring omfattar byggnaden. Hemförsäkringen ersätter även ansvars- och rättsskyddsskador, om du orsakar utomstående en skada eller behöver juristhjälp.Vi samlade olika exempel på skadesituationer och hur dessa handläggs från hemförsäkringen. Observera att vi handlägger skadorna från fall till fall och ersättningen kan variera beroende på skadesituationen.

Cykelstöld

Hanna bor i ett höghus och när hon återvänder från en cykeltur för hon sin cykel till bostadsaktiebolagets cykelförråd. Hanna låser cykeln noggrant. Följande morgon, när Hanna ska åka till arbetet, märker hon att hennes cykel har försvunnit från cykelförrådet. Dörren till cykelförrådet har brutits upp och även grannarnas cyklar har försvunnit. Hanna anmälde skadan till polisen och till LokalTapiola. Hanna fick ersättning från hemförsäkringen för sin cykel med beaktande av åldersavdrag och självrisk.

Tvättmaskinen läcker och vatten rinner ut på golvet

Eeli har i gång tvättprogrammet på sin tvättmaskin när han märker att mycket vatten har runnit ut från tvättmaskinen på badrumsgolvet. Tvättmaskinen har gått sönder och samtidigt orsakat en stor fuktskada. Hemförsäkringen ersätter torkningen av bostaden, de skadade ytmaterialen, reparationskostnaderna för tvättmaskinen samt Eelis tillfälliga boende under reparationsarbeten.

Försvunna solglasögon

Sanna åker hemifrån på morgonen och lägger solglasögonfodralet i fickan. När Sanna kommer hem från jobbet märker hon att fodralet inte längre finns i jackfickan och hon tror att solglasögonen har fallit ur fickan och försvunnit under resan. Sanna läser i hemförsäkringsvillkoren att försvinnande inte ersätts från hemförsäkringen. Till all lycka hittar Sanna solglasögonen följande dag.

Studsmattan revs sönder i stormen

Det var en hård höststorm och Maris och Petris studsmatta flög iväg. Studsmattan slog mot ett träd och skyddsnätet revs sönder. Mari anmäler skadan till LokalTapiola och eftersom medelhastigheten för vinden var över 15 meter per sekund, ersattes reparationskostnaderna för studsmattan från hemförsäkringen.

Mobilen går sönder

Emil är ute när han halkar och faller. Emils nya telefon finns i fickan och får ett hårt slag vid fallet. Till all lycka hände inget värre, men mobilskärmen gick sönder och fungerar inte normalt. Emil för mobilen till LokalTapiolas samarbetspartner Fonum, där mobilen repareras och skadeanmälan sköts på samma gång.

Innehållet i kylskåpet förstörs under ett elavbrott

Till följd av stormen blev det elavbrott hemma hos Janne, vilket varade i ett dygn. Janne har just före avbrottet handlat och fyllt på kylskåpet. I kylskåpet finns därtill mediciner som är viktiga för Janne. Mat och mediciner förstörs i rumsvärmen och Janne gör skadeanmälan till LokalTapiola. Janne får ersättning från hemförsäkringen för maten som blev skämd samt för oanvända mediciner.

TV:n gick sönder under flyttningen

Päivi och Heikki håller på att flytta till en ny bostad. Päivi har packat ner tv:n noggrant. När Päivi och Heikki bär tv:n till flyttbilen, snubblar Heikki och tv:n faller på marken. Det blir en spricka i hörnet av tv:n. Från hemförsäkringen ersätts reparationskostnaderna för tv:n eftersom hemförsäkringen gäller samtidigt i båda bostäderna vid flyttning under den tid bostäderna är i Päivis och Heikkis besittning.

Fotbollen flyger genom grannens fönster

Lauri, 8 år, sparkar fotboll på gården när han i misstag sparkar bollen med hög fart i fel riktning. Bollen slungas mot grannens fönster och fönstret går sönder. Grannen är hemma och kräver ersättning för fönsterreparationen. I familjens hemförsäkring ingår en ansvarsförsäkring, varifrån kostnaderna för reparationen av fönstret ersätts.

Välj den bästa hemförsäkringen för dig

Du kan bland fyra alternativ välja den hemförsäkring som lämpar sig just för dina behov.

  • Omfattande hemförsäkring är den mest populära hemförsäkringen och från den ersätts mera omfattande bräckage och andra skador.

  • Du kan lägga till Omfattande Plus -skydd till Omfattande hemförsäkring, med vilket du kan förbättra skyddet för lösegendomen bl.a. med bättre åldersavdrag.

  • Från Bas hemförsäkring ersätts skador som orsakas av brand, storm, blixtnedslag, hagel, läckage, stöld och skadegörelse. Från Bas hemförsäkring ersätts inte bräckageskador, som är vanliga lösegendomsskador.

  • Från Reducerad hemförsäkring ersätts i första hand brandskador.

Bekanta dig noggrannare med vår hemförsäkring.