Gå rakt till innehållGå rakt till sidfoten

Information om LokalTapiola Finans värdepapperiseringsarrangemang

LokalTapiola Finans Ab har utför ett värdepapperiserinfsarrangemang där en del av bolagets avbetalningskontrat portfölj har värdepaperisesras i ett internationellt arrangemang där avbetalningsfinansieringens kundservice, kontraktsportföljens förvaltning samt balansfinansieringen differntieras till skilda bolag.

För arrangemanget har ett företag vid namn LT Autohallinto DAC grundats i Irland som ett separat företag, till vilket kontraktsportföljen har överförts. Alla kunder som har ett avbetalnignskontrakt som har överförts till LT Autohallinto DAC, har fått ett notisbrev as arrangemanget. Arrangemanget har ingen påverkan till övriga kunder. Överförning av kontrakter påverkar inte till kundernas status, rättigheter eller skyldigheter och inte heller till kundservicen som fortsätter som tidigare på LokalTapiola Finans.

Bifogat finns dokument med frågor och svar som förklarar arrangemanget. Vill du lämna, ett meddelande eller har frågor till kundtjänsten kan du göra det enklast genom att logga in i nättjänstet här.

Frågor och svar om värdepapperiseringsarrangemang (DAC V)

LT Autohallinto V DAC-Konsumenter - Frågor & Svar 19.4.2023 (pdf)

LT Autohallinto V DAC-Företagskunder - Frågor & Svar 19.4.2023 (pdf)

Frågor och svar om värdepapperiseringsarrangemang (DAC VI)

LT Autohallinto VI DAC-Konsumenter - Frågor & Svar 4.9.2023 (pdf)

LT Autohallinto VI DAC-Företagskunder - Frågor & Svar 4.9.2023 (pdf)

Tidigare värdepapperiseringsarrangemang

Frågor och svar om värdepapperiseringsarrangemang (DAC IV)

LT Autohallinto IV DAC-Konsumenter - Frågor & Svar 25.8.2022 (pdf)
LT Autohallinto IV DAC-Företagskunder - Frågor & Svar 25.8.2022 (pdf)

Värdepapperiseringen har nu finaliserats och avbelaningsportföljet har pantsätts som säkerhet till investerare. Alla kunder som har ett avbetalnignskontrakt som har pantsätts har fått ett notisbrev om detta. Pantsättningen har ingen påverkan på kunder.

Bifogat finns dokument med frågor och svar om pantsättning av avbetalningsavtal.

LT Autohallinto - Pantsättning av avbetalningsavtal - Frågor och svar 28.4.2023 (pdf)

LT Autorahoitus IV DAC etableringsdokumentation

LT Autorahoitus IV DAC –Constitution.pdf
LT Autorahoitus IV DAC- Certificate of Incorporation

Frågor och svar om värdepapperiseringsarrangemang (DAC III)

LT Autohallinto III DAC-Konsumenter - Frågor & Svar 16.3.2022 (pdf)
LT Autohallinto III DAC-Företagskunder - Frågor & Svar 16.3.2022 (pdf)

Värdepapperiseringen har nu finaliserats och avbelaningsportföljet har pantsätts som säkerhet till investerare. Alla kunder som har ett avbetalnignskontrakt som har pantsätts har fått ett notisbrev om detta. Pantsättningen har ingen påverkan på kunder.

Bifogat finns dokument med frågor och svar om pantsättning av avbetalningsavtal.

LT Autohallinto (DAC III) - Pantsättning av avbetalningsavtal - Frågor och svar 15.9.2022 (pdf)

Frågor och svar om värdepapperiseringsarrangemang (DAC II)

LokalTapiola Finans värdepapperisering_LT Autohallinto II DAC-Konsumenter - Frågor & Svar 1-6-2021

LokalTapiola Finans värdepapperisering_LT Autohallinto II DAC-Företagskunder - Frågor & Svar 1-6-2021

Värdepapperiseringen har nu finaliserats och avbelaningsportföljet har pantsätts som säkerhet till investerare. Alla kunder som har ett avbetalnignskontrakt som har pantsätts har fått ett notisbrev om detta. Pantsättningen har ingen påverkan på kunder.

Bifogat finns dokument med frågor och svar om pantsättning av avbetalningsavtal.

LT Autohallinto (DAC II) - Pantsättning av avbetalningsavtal - Frågor och svar 15.2.2022

Frågor och svar om värdepapperiseringsarrangemang (DAC I)

LT Autohallinto DAC - Frågor och svar

Värdepapperiseringen har nu finaliserats och avbelaningsportföljet har pantsätts som säkerhet till investerare. Alla kunder som har ett avbetalnignskontrakt som har pantsätts har fått ett notisbrev om detta. Pantsättningen har ingen påverkan på kunder.
Bifogat finns dokument med frågor och svar om pantsättning av avbetalningsavtal.

LT Autohallinto DAC - Pantsättning av avbetalningsavtal - Frågor och svar

Information regarding a securitisation transaction carried out by LocalTapiola Finance

LocalTapiola Finance Ltd has separated its hire purchase contract portfolio as well as its customer service, vehicle management and balance sheet financing activities relating to vehicle financing into separate companies in an international securitisation transaction.

For this purpose a special purpose company, LT Autohallinto DAC has been established in Ireland to be the transferee of the hire purchase contract portfolio. All the customers whose Hire Purchase contract has been transferred to LT Autohallinto DAC have received a notification letter explaining the transfer. The securitization transaction has no effect on other customers whose contracts are not part of the transaction. The transaction will not affect the status, rights or obligations of customers and also the customer service activities will continue with LocalTapiola Finance Ltd as before.

Below you will find a Q & A document designed to give you answers to common questions. If you wish to leave a message or have questions please log in to the customer service portal here.

Questions and answers about securitisation arrangement (DAC V)

LT Autohallinto V DAC-Consumers - Q & A 19.4.2023 (pdf)

LT Autohallinto V DAC-Corporate customers - Q & A 19.4.2023 (pdf)

Questions and answers about securitisation arrangement (DAC VI)

LT Autohallinto VI DAC-Consumers - Q & A 4.9.2023 (pdf)

LT Autohallinto VI DAC-Corporate customers - Q & A 4.9.2023 (pdf)

Previous securitisation transactions

Questions and answers about securitisation arrangement (DAC IV)

LT Autohallinto IV DAC-Consumers - Q & A 25.8.2022 (pdf)
LT Autohallinto IV DAC-Corporate customers - Q & A 25.8.2022 (pdf)

The securitisation transaction has now reached its final stage where the Hire Purchase Portfolio has been pledged as security for the funding received from the investrors. All the customers whose Hire Purchase contract has been pledged have received a notification letter of the pledging, which has no impact to the customers.

Below you will find a Q & A document regarding the pledging of the Hire Purchase contract, designed to give you answers to common questions.

LT Autohallinto - Notice of pledge - Questions and answers 28.4.2023 (pdf)

LT Autorahoitus IV DAC Incorporation and constitution documents

LT Autorahoitus IV DAC –Constitution.pdf
LT Autorahoitus IV DAC- Certificate of Incorporation

Questions and answers about securitisation arrangement (DAC III)

LT Autohallinto III DAC-Consumers - Q & A 16.3.2022 (pdf)
LT Autohallinto III DAC-Corporate customers - Q & A 16.3.2022 (pdf)

The securitisation transaction has now reached its final stage where the Hire Purchase Portfolio has been pledged as security for the funding received from the investrors. All the customers whose Hire Purchase contract has been pledged have received a notification letter of the pledging, which has no impact to the customers.

Below you will find a Q & A document regarding the pledging of the Hire Purchase contract, designed to give you answers to common questions.

LT Autohallinto DAC (III) - Notice of pledge - Questions and answers 15.9.2022 (pdf)

Questions and answers about securitisation arrangement (DAC II)

LocalTapiola Finance Ltd securitisation_LT Autohallinto II DAC-Consumers - Q & A - 1-6-2021

LocalTapiola Finance Ltd securitisation_LT Autohallinto II DAC-Corporate customers - Q & A - 1-6-2021

The securitisation transaction has now reached its final stage where the Hire Purchase Portfolio has been pledged as security for the funding received from the investrors. All the customers whose Hire Purchase contract has been pledged have received a notification letter of the pledging, which has no impact to the customers.

Below you will find a Q & A document regarding the pledging of the Hire Purchase contract, designed to give you answers to common questions.

LT Autohallinto DAC (II) - Notice of pledge - Questions and answers 15.2.2022

Questions and answers about securitisation arrangement (DAC I)

LT Autohallinto DAC - Questions and answers

The securitisation transaction has now reached its final stage where the Hire Purchase Portfolio has been pledged as security for the funding received from the investrors. All the customers whose Hire Purchase contract has been pledged have received a notification letter of the pledging, which has no impact to the customers.

Below you will find a Q & A document regarding the pledging of the Hire Purchase contract, designed to give you answers to common questions.

LT Autohallinto DAC - Notice of pledge - Questions and answers