Työkykypalvelu

Työkykypalvelu on kokonaisvaltainen ratkaisu, jonka tavoitteena on parantaa henkilöstön työkykyä ja yrityksen tuottavuutta. Laajensimme nyt ennestään Työkykypalvelun tarjontaamme. Lisäsimme mukaan mahdollisuuden hankkia työterveyshuollon vakuutuksen avulla. Palvelun käyttö on helppoa TerveysHelppi-palvelumme kautta.

Yrityspäättäjien kokemuksia

LähiTapiola LokalTapiola

Monta luukkua, vaikuttavuutta vaikea hahmottaa

Työnantaja vertailee ja ostaa sopivan työterveyskokonaisuuden usealta taholta. Ennalta ehkäisevän työterveyden vaikuttavuus tuottavuuteen saattaa jäädä epäselväksi.

LähiTapiola LokalTapiola

Hoitopalveluiden saatavuus ja vaikuttavuus tuottavuuteen

Työntekijä käyttää aikaa vastaanottokäynteihin eri aikoina ja eri asiantuntijoille. Hoitopalvelujen saatavuus rajoittuu usein ma-pe klo 8-16 ajalla.

LähiTapiola LokalTapiola

Budjetoinnin haasteet

Työnantajan on vaikea budjetoida tarkasti työterveyspalveluita, koska kustannukset perustuvat toteutuneeseen palveluiden käyttöön.

LähiTapiola LokalTapiola

Hallinnollinen työ kuormittaa

Työnantaja maksaa hoidon tapahtumaperusteisesti ja hakee Kela-korvauksia jälkikäteen. Työnantaja saa erilaisia raportteja useilta palveluntuottajilta.


ratkaisumme

LähiTapiola LokalTapiola

Yksi yhteydenottokanava. Palvelut saavutettavissa TerveysHelppi-applikaatiolla joka päivä klo 7–23.

LähiTapiola LokalTapiola

Yksi luukku ja yhteinen tavoite Työntekijät voivat hyvin ja palaavat nopeasti töihin. Poissaolot vähenevät ja lyhenevät, estetään ennenaikaisia eläköitymisiä.

LähiTapiola LokalTapiola

Kiinteähintainen vakuutusturva parantaa budjetoitavuutta ja kustannusten ennakoitavuutta.

LähiTapiola LokalTapiola

Sairauden tai tapaturmien hoitolaskuja ei kierrätetä työnantajan kautta. Yhtenäinen raportointi ja vähemmän paperitöitä ja enemmän aikaa keskittyä omaan työhön.


Työkykypalvelumme asiakaslupaus


Katso miten Akun Tehdas Oy:ssä varmistetaan työntekijöiden hyvinvointi


Työkykypalvelun sisältö

LähiTapiolan ja työterveyskumppanin tuottama kokonaisuus, joka mahdollistaa tarkan työterveyskustannusten ennakoinnin sekä vaikuttavuuden:

 • Mehiläisen ennaltaehkäisevä työterveyshuolto
 • LähiTapiolan Työkykyvakuutus
 • Terveyshelppi
 • Lakisääteinen työterveyshuolto
 • Työtapaturmavakuutus
 • Yleislääkäritasoinen hoitokuluturva
 • Saatavilla laajennettu turva, joka sisältää erikoislääkäritasoisen hoitokuluturvan.

Tutkittua

 • Suurin tuottavuus löytyy ilmapiirin ja henkilöstön sitoutumisen kautta: Tyytyväiset työntekijät tuottavat 40% enemmän liikevaihtoa.
 • Toimistotyöntekijän vaihtuminen maksaa yritykselle keskimäärin 2 x hänen vuosipalkkansa.
 • Poissaolojen kokonaiskustannukset ovat kolme kertaa suuremmat kuin sairausajalta maksetut palkat: keskimäärin 350 euroa/päivä.
 • Asiantuntijan/avainhenkilön vaihtuminen maksaa jopa 4 x vuosipalkan verran.