Siirry suoraan sisältöönSiirry suoraan alatunnisteeseen

Vapaa-ajan ryhmä­vakuutus

Työtapaturmavakuutuksen lisäksi voit työnantajana tarjota työntekijöillesi laajempaa lisäturvaa vapaa-ajalla tapahtuvien tapaturmien hoitoon. Näin voit varmistaa työntekijöillesi nopean hoidon ja töihin paluun.

Loistava henkilöstöetu.

Päivärahakorvaus maksetaan työnantajalle sairausajan palkan osalta.

Varmistaa työntekijälle nopean hoidon ja töihin paluun.

Kattaa myös etätyön tauolla sattuneet tapaturmat.

Mitä vapaa-ajan ryhmävakuutus kattaa

LähiTapiolan vapaa-ajan ryhmävakuutus korvaa vapaa-ajalla tai esimerkiksi etätyön tauoilla tapahtuvien tapaturmien hoitoa Suomessa ja ulkomailla. Vakuutuksessa ei ole urheilulajikohtaisia rajoituksia. Vakuutettu voi hakea hoitoa omasta työterveydenhuollosta tai LähiTapiolan kumppanien terveyspalveluista.

Hoitolaitos tai lääkäri laskuttaa suoraan LähiTapiolaa. Vapaa-ajan ryhmävakuutus on työtapaturmavakuutukseen liitettävä vakuutus ja sen korvaukset perustuvat työtapaturma- ja ammattitautilakiin. Vakuutus kattaa mm. seuraavat korvaukset:

Vapaa-ajan ryhmävakuutusSisältää

Vakuutuksesta maksettavia korvauksia ovat päiväraha, tapaturmaeläke ja kuntoutusraha. Päivärahaa maksetaan enintään vuoden ajalta. Tapaturmaeläkettä maksetaan aikaisintaan vuoden kuluttua vahingosta. Täysi eläke on 85 % vuosityöansiosta. 65 vuoden ikäistä alkaen 70 %. Ammatillisen kuntoutuksen ajalta maksetaan kuntoutusrahaa.

Sisältyy vakuutukseen

Työntekijälle korvaamme tapaturman hoitokulut, esim. lääkärin määräämät lääkkeet, sairaalan hoitopäivämaksut, lääkärin palkkiot ja välttämättömät matkakustannukset.

Sisältyy vakuutukseen

Jos työntekijä menehtyy tapaturmaan, maksamme hänen aviopuolisolleen ja lapsilleen perhe-eläkettä. Perhe-eläkkeen määrä voi olla enintään 70 % vuosityöansiosta. Myös avopuoliso voi olla edunsaajana, jos hänellä ja työntekijällä on yhteinen lapsi tai viranomaisen oikeaksi todistama sopimus keskinäisestä elatuksesta. Lesken eläke voi päättyä uuteen avioliittoon tai vastaavaan. Lapseneläkettä voivat saada alle 18-vuotiaat lapset, 18–24-vuotiaat opiskelevat lapset ja alle 18-vuotiaat työkyvyttömät lapset 25 vuoden ikään saakka.

Sisältyy vakuutukseen

Työntekijälle voimme korvata apuvälineet, asunnon muutostyöt, kuntoutusjaksot, kuntoutustutkimukset, palveluasuminen, sopeutumisvalmennus ja muut niihin rinnastettavat kustannukset. Apuvälineet korvaamme pääsääntöisesti lääkinnällisenä kuntoutuksena. Muuna kuntoutuksena korvaamme joitakin päivittäisissä toiminnoissa tarpeellisia apuvälineitä.

Sisältyy vakuutukseen

Korvaame täyskorvauksena esim. tapaturman yhteydessä rikkoutuneet silmälasit, kuulokojeet, hammasproteesit, tekojäsenet.

Sisältyy vakuutukseen

Jos tapaturmasta johtuva vamman tila on vakiintunut, maksamme työntekijälle haittarahaa. Sitä aletaan maksaa aikaisintaan vuoden päästä tapaturmapäivästä. Ammatti tai ansio eivät vaikuta haittarahaan, vaan maksamme korvauksen pysyvästä haitasta erillisen haittaluokan mukaan.

Sisältyy vakuutukseen

Työntekijälle korvaamme tapaturmasta johtuvat tutkimuskulut ja matkakulut. Työntekijä voi saada korvauksen tarpeellisista tutkimuksista, vaikka osoittautuisi, ettei kyse ole tapaturmavammasta. Tutkimusten aiheuttama ansionmenetys tai tutkimusten ajalta maksettu palkka voidaan korvata enintään 7 päivältä.

Sisältyy vakuutukseen

Hoitotukea maksamme, jos tapaturmasta aiheutuneen vamman vuoksi työntekijä tarvitsee toisen henkilön apua tai tukea jokapäiväisessä elämässi. Hoitotukia ovat perushoitotuki, korotettu hoitotuki ja ylin hoitotuki.

Sisältyy vakuutukseen

Työntekijälle voimme korvata koulutuksen uuteen ammattiin, jos hän ei vamman vuoksi pysty palaamaan entiseen työhönsä. Kuntoutuksen ajalta maksamme kuntoutusrahaa.

Sisältyy vakuutukseen

Työntekijälle maksamme vaatelisää proteesin tai muun apuvälineen aiheuttamasta vaatteiden kulumisesta.

Sisältyy vakuutukseen

Usein kysyttyä

Vapaa-ajan tapaturmavakuutus korvaa vapaa-ajalla tai etätyön tauoilla sattuneita tapaturmia. Vakuutuksessa ei ole urheilulajikohtaisia rajoituksia, joten riskialttiitkin urheilulajit kuuluvat vakuutuksen korvauspiiriin.

Vapaa-ajan ryhmävakuutukseen kuuluvat työtapaturma- ja ammattitautivakuutukselle vakuutetut työntekijät, kun työantaja on ottanut vapaa-ajan vakuutuksen lisäturvana työntekijöilleen. Vakuutettavia henkilöitä on oltava vähintään kaksi, kun kyse on ryhmävakuutuksesta.

Vapaa-ajan ryhmävakuutus korvaa vain tapaturmia, joten esimerkiksi matkalla lähdettäessä on hyvä muistaa myös matkavakuutus, joka kattaa myös sairauksien aiheuttamat lääkärinkulut.

Yrittäjät eivät kuulu Vapaa-ajan ryhmävakuutuksen piiriin, mutta yrittäjä voi vakuuttaa itsensä yrittäjien tapaturmavakuutuksella, johon kuuluu myös vapaa-ajan osa, jonka kattavuus on samanlainen kuin vapaa-ajan ryhmävakuutuksen.

Vakuutusturva on voimassa kaikkialla maailmassa vapaa-ajalla ja etätöiden tauoilla.

Yritys pystyy budjetoimaan vakuutuksen avulla etukäteen vapaa-ajan tapaturmien kulut, koska päivärahakorvaus maksetaan työnantajalle sairausajan palkan ajalta. Vakuutusmaksu on verovähennyskelpoinen yritykselle. Yritys tarjoaa työntekijöilleen loistavan henkilöstöedun ja varmistaa myös mm. etätöiden taukojen tapaturmaturvan.

Vakuutuksesta ei korvata ammattiurheilussa sattuneita vahinkoja. Vakuutus ei kata vapaa-ajalla sattuneita liikennevahinkoja eikä pahoinpitelyjä. Myöskään vapaa-ajalla sattuneen työliikkeen yhteydessä tapahtunutta lihaksen tai jänteen kipeytymistä tai akillesjänteen katkeamista esim. juostessa tai pelatessa ilman ulkoista tekijää ei korvata.

Vakuutusmaksut voi vähentää yrityksen verotuksessa, eikä vakuutusmaksuja lueta työntekijöiden palkaksi. Työntekijälle vakuutus on siis veroton luontoisetu.

Tuotetiedot ja vakuutusehdot

Olemme koonneet vakuutusten tuotekortit ja -selosteet, avaintiedot, ehdot sekä suojeluohjeet yhdeksi kokonaisuudeksi. Tarkista vakuutustarjouksesta tai vakuutuskirjasta, mitä ehtoa vakuutukseen sovelletaan.

Tutustu vakuutuksen tuotetietoihin ja vakuutusehtoihin huolella; niissä kerrotaan mm. mitä vakuutus korvaa ja mitä ei.

Ilmoita vahingosta tai hae korvausta

Katso toimintaohjeet sekä hoida vahinkoihin ja korvauksiin liittyviä asioita.

Katso toimintaohjeet