Siirry suoraan sisältöönSiirry suoraan alatunnisteeseen
Työelämä11.10.2023

Mikä henkilöstöetu on suomalaisten suosikki?

Työnantajan tarjoamista henkilöstöeduista selkeästi eniten arvostetaan kattavaa työterveyshuoltoa. Toisena ja kolmantena listalla tulevat liikunnan tukeminen tai lounasetu sekä työnantajan tarjoamat vapaaehtoiset vakuutukset.

LähiTapiolan Kantar TNS:llä teetetyssä Arjen katsaus –tutkimuksessa* selvitettiin, millaisia työnantajien tarjoamia henkilöstöetuja suomalaiset arvostavat. Selvä suosikki on kattava työterveyshuolto, jonka mainitsi 70 prosenttia kyselyyn vastanneista. Etu on tärkeä etenkin keski-ikäisille ja 80 prosenttia sekä 35-54-vuotiaista arvostaa sitä. Ammattiryhmistä erityisesti ylemmät toimihenkilöt ja johtajat kokevat sen hyvin arvokkaaksi.

- Julkinen terveydenhoito on paikoin ruuhkautunut ja esimerkiksi leikkausjonot pidentyneet, ja terveysvakuutusten suosio on kasvanut myös yksityisvakuutuksissa. Työnantajatkin ovat huomanneet kattavan työterveyshuollon tärkeyden henkilöstön näkökulmasta, ja on jo pelkästään yrityksen kannalta hyvä, kun työntekijät pääsevät nopeasti hoitoon ja takaisin töihin. Esimerkiksi Suomen vakuutusmarkkinoilla viimeisen kymmenen vuoden aikana työterveyteen liittyvien sairauskuluvakuutettujen määrä on kasvanut lähes 1,5-kertaiseksi, toteaa LähiTapiolan chief underwriter Stefan Sippel.

Hyvinvoinnin edistäminen houkuttaa

Tutkimuksen mukaan toiseksi eniten suomalaiset arvostavat liikunnan rahallista tukemista (40 prosenttia) sekä sitä, että työnantaja tarjoaa lounasetua (39 prosenttia). Myös erilaiset työnantajan tarjoamat vapaaehtoiset vakuutukset ovat noin kahden viidesosan (37 prosenttia) arvostamia.

- Yhä enemmän vallalla on ajatus, että työ ei ole enää kaikki kaikessa, ja vapaa-aika merkitsee ihmisille todella paljon. Ajatellaan, että työ on mielekkään vapaa-ajan mahdollistaja. Ja onhan monelle itsestä huolehtiminen ja liikunta tärkeitä, ja toki sillä on työkyvyn ylläpitäjänä väliä myös työnantajille.

Sippel on työskennellyt vuosia yritysten henkilöstöratkaisujen parissa ja tunnistaa muutoksen, joka henkilöstöetuuksien saralla on havaittavissa.

- Perinteiset etuuskokonaisuudet, kuten lounasetu, vakuutukset ja liikunnan tukeminen ovat murroksessa. Yritykset ammentavat vaikutteita maailmalta ja kansainvälisiltä toimijoilta myös henkilöstöetuihinsa, ja tulevaisuudessa yritykset voivat tarjota henkilöstölleen ihan uudenlaisia etuja, vaikka sähköautoista siivous- ja pesulapalveluihin.

Sidosryhmien edut ovat nuoremmille tärkeitä

Eri ikäiset vastaajat arvostavat hieman eri asioita. Alle 25-vuotiaille työmatkan rahallinen tukeminen on tärkeää, ja heitä houkuttavat myös muita enemmän sidosryhmien tuotteista ja palveluista annettavat alennukset (31 prosenttia). Lähes puolelle ikäryhmästä myös lounasetu on tärkein.

- Vanhemmille työntekijöille on tyypillisesti tärkeämpiä kattavat ja konkreettiset työsuhde-edut. Nuoremmissa ikäluokissa on selkeästi nähtävissä se, että heille tärkeitä ovat työnantajan vastuullisuuteen liittyvät asiat ja myös erilaiset vapaa-ajan edut, jotka mahdollistavat mielekästä tekemistä. Näillä eduilla työnantaja voi myös profiloitua omalla sektorillaan muita houkuttelevammaksi.

Runsas neljäsosa suomalaisista vastaajista kertoo arvostavansa työnantajan tarjoamaa lisäeläke-etua.

- Erilaiset vakuutusedut ovat hyviä sitouttamiskeinoja myös työnantajan näkökulmasta. Tässä kohdin suomalaisia saattaa mietityttää tuleva eläkeajan toimeentulonsa, ja eläkkeellä muut työnantajan tarjoamat edut yleensä tippuvat pois. Työnantajan tarjoamat vapaaehtoiset vakuutukset ovat selkeitä kilpailutekijöitä tietyillä toimialaloilla. Työntekijä pystyy helposti muodostamaan käsityksen sellaisten etujen taloudellisesta arvosta.

Haluaisitko sinä sitouttaa henkilöstöäsi paremmalla työterveydellä tai vakuutuksilla? Me autamme sinua.

*LähiTapiolan Arjen katsaus -kyselytutkimukseen vastasi 15.–21. tammikuuta 1027 suomalaista. He edustavat maan 15–74-vuotiasta väestöä, Ahvenanmaata lukuun ottamatta. Kyselyn toteutti Kantar TNS ja sen virhemarginaali on noin 3,1 prosenttiyksikköä.