Yrittäjän Omaturva Henkilöturva yritys- ja yhteisöasiakkaille

Henkilöturvalla yrittäjä voi vakuuttaa itsensä ja yritys työntekijänsä tapaturmien ja sairauksien varalta. Henkilöturvan saat jos sinulla on LähiTapiolassa voimassa oleva Lakisääteinen tapaturmavakuutus, Yrittäjien tapaturmavakuutus tai maatilayrittäjän Maatilavakuutus.

Mitä Henkilöturva mm. korvaa?

Sairauden hoitokulut

Vakuutus korvaa sairauksien hoito- ja tutkimuskuluja. Hoitokuluja syntyy lääkärin tutkimuksista, magneettikuvauksista ja leikkaushoidosta.

Tapaturman hoitokulut

Vakuutus korvaa tapaturmavamman hoitoon tarvittavia hoitoja ja tutkimuksia ilman omavastuuta.

Lääkkeet

Vakuutus korvaa lääkärin määräämät apteekissa myytävät lääkkeet.

Päiväraha

Korvattavan tapaturman aiheuttamasta työkyvyttömyydestä maksetaan päivärahaa lääkärin määräämältä ajalta. Päivärahaa maksetaan lääkärihoidon alkamispäivästä ja sen maksaminen päättyy viimeistään silloin, kun tapaturmasta on kulunut yksi vuosi.

Haittakorvaus

Vakuutuksesta maksetaan korvaus tapaturman aiheuttamasta lääketieteellisesti määritellystä pysyvästä haitasta. Haitan määrityksessä käytetään sosiaali- ja terveysministeriön haittaluokitusta.

Tapaturmainen kuolema

Vakuutuksesta maksetaan korvaus, jos vakuutettu on kuollut tapaturman seurauksena. Kuolemantapauskorvauksella on mahdollista varmistaa läheisen toimeentuloa ja helpottaa taloudellista sopeutumista uuteen tilanteeseen.

Katso myös:

LähiTapiola LokalTapiola
Työtapaturmavakuutus

Työntekijälle turva työtapaturmien ja ammattitautien varalle. Lisäturvaa myös vapaa-ajalle.

Helppo Henkilöstöpaketti
Työkykypalvelu

Yrityksen tuloksen tekevät viime kädessä sen työntekijät. Palkitse ja sitouta työntekijät.

matkavakuutus
Matkustaminen

Hoida matkavakuutukset kuntoon hyvissä ajoin.