Gå rakt till innehållGå rakt till sidfoten
Lant- och skogsbruk23.5.2024

Samfälld skog skapar ett band mellan generationer

Lahtisbon Jouko Iso-Kuortti har röjt sin unika väg från hemgården till skogsägare och slutligen till delägare i LokalTapiola Samfälld skog. Samfälld skog binder även i sinom tid kommande generation till skogen, även om den inte längre skulle vara intresserad av att jobba med röjsågen.

En fredag i april firas hunden Milus födelsedag med kaffe och tårta i Nikkilänmäki i Lahtis när Milus husse Jouko Iso-Kuortti börjar berätta om sitt förhållande till skogen.

Från den första skogsfastigheten till strategiskt ägande

Joukos hemgård på landsbygden har ägts av släkten sedan 1600-talet.

– Pappa höll på med skogsarbete, men som barn var jag inte särskilt intresserad av det, minns Jouko. – Av någon anledning köpte jag ändå i tjugoårsåldern efter armén en röjsåg med egna pengar. Jag började röja hemgårdens skogar och på den vägen är jag. Tanken kom som en blixt från klar himmel.

År 1995 köpte Jouko sin första skogsfastighet, men först tänkte han inte alls det som en investering. Han var bara av någon anledning intresserad av skogar och drömde om att utveckla fastigheten enligt sin syn. Jouko följde aktivt olika skogsbrukspublikationer och hittade andra skogsfastigheter som var till salu. Det första anbudet gick lite överraskande igenom och snart tillkom den andra och även den tredje skogsfastigheten. I detta skede började Jouko fundera på om det skulle vara bra att ha en strategi för sitt skogsägande, så att det skulle stå på en hållbar och förnuftig grund.

Jouko beslöt att det skulle vara bra med goda trafikförbindelser och de flesta av Joukos skogar fanns längs asfaltvägar eller statliga grusvägar samt på ett avstånd på cirka 50–80 kilometer från riksväg 5. Jouko har gått i sin fars fotspår och vid sidan av sitt lönearbete har han gjort leveransavverkningar. Dessutom har Jouko varit en ägarmedlem i Metsäliitto, men har ändå regelbundet besökt fastigheterna personligen för att kolla situationen.

En riksomfattande aktör inom samfälld skog sprider riskerna över ett större område

Jouko blev pensionär för två år sedan efter en lång karriär inom bankbranschen. Han började fundera på att det i takt med åldern började bli tungt att underhålla helheten och å andra sidan delade inte den kommande generationen sin fars passion för skogsvård än så länge.

Till slut blev LokalTapiola Samfälld ett naturligt val för Jouko. Det var viktigt för honom att aktören är riksomfattande, eftersom hans skogsfastigheter var utspridda på ett stort område. Att äga andelar i flera mindre samfällda skogar skulle ha varit onödigt arbetsamt ur ägarens synvinkel.

– Jag tänkte att om jag till exempel skulle höra till fem olika samfällda skogar, så skulle det hela bli samma lapptäcke som det är nu, säger Jouko och skrattar. Jouko resonerade dessutom att med en riksomfattande aktör skulle riskerna spridas mera omfattande, till exempel vid stormar eller andra naturkatastrofer.

Samfälld skog har varit ett koncept som Jouko känt till länge, men tidigare har han i huvudsak själv velat ansvara för skötseln av sina skogar. – Hösten 2022 deltog jag i LokalTapiolas investerarevenemang, som även innehöll en presentation av LokalTapiola Samfälld skog. En anslutning till Samfälld skog skulle med tiden innebära att även den kommande generationen binds till skogen, åtminstone i någon mån, förklarar Jouko när han motiverar sitt val.

Sommaren 2023 anslöt Jouko äntligen en del av sina skogar till LokalTapiola Samfälld skog.

– Jag funderar ännu på resten av fastigheterna och väntar bara på rätt ögonblick för att ansluta dem till LokalTapiola Samfälld skog. Självklart kommer jag att själv behålla hemgården.

Jouko tror att det finns en fördel med skogsägande i samfälld skog, vilken många inte kommer att tänka på.

– Erfarenheten har visat att en privat skogsägare många gånger lätt blir överkörd av myndigheterna och byråkratin, men ordet av en större aktör väger tyngre.

Efter mer än 35 år finns Joukos kärlek till skogen kvar, även om den har ändrat formen många gånger. För den tidiga röjningen av plantbeståndet använder jag fortsättningsvis röjsågen som jag köpte i tjugoårsåldern, även om märkesaffärerna inte längre kan serva den. Lyckligtvis har jag hittat en betrodd reparatör i Suomussalmi som letar reservdelar till gamla sågar över hela världen.

Läs mer om LokalTapiola Samfälld skog