Gå rakt till innehållGå rakt till sidfoten
Lant- och skogsbruk26.1.2024

Samfälld skog är en lönsam och enkel form av skogsägande

Många skogsägare kämpar med att fylla i skogsskattedeklarationen i början av året. När du ansluter dig till samfälld skog lägger du inte bara ut skogsvårdsåtgärderna utan även ifyllandet av skattedeklarationen.Läs mer om Samfälld skog

En aktiv skogsägare sköter utöver skogsvårdsåtgärderna i rätt tid även bokföringen och skattedeklarationerna för idkande av skogsbruk. De skogsägare som enbart idkar skogsbruk ska lämna in sin skattedeklaration före slutet av februari. Tidtabellen för början av året gäller alltså de flesta skogsägare. Mervärdesskatteskyldiga ska utöver skattedeklarationen för skogsbruk även lämna in mervärdesskatteanmälan när det under skatteåret har uppstått inkomster, avdrag eller annat som påverkar anmälan.

Skogsägarens skattskyldighet

Skogsägaren ska göra en skattedeklaration för skogsbruk alltid när det har uppstått inkomster eller utgifter i skogsbruket. I deklarationen ska antecknas inkomster som räknas som kapitalinkomster för skogsbruk, vilka omfattar försäljningsinkomster för virke samt betalda stöd och försäkringsersättningar. Det lönar sig att anmäla alla utgifter för skogsbruket i skattedeklarationen även om man inte alls skulle ha haft inkomster under samma skatteår. Utgifterna avdras från eventuella kapitalinkomster eller om inga kapitalinkomster finns som underskottsgottgörelse direkt från skattens belopp. För distansskogsägare kan samlas resekostnader speciellt med de nuvarande bränslepriserna och då är det bra att komma ihåg avdragsgiltigheten.

Skogsägaren kan från kapitalinkomsterna för skogsbruk avdra alla kostnader som hänför sig till skogsvården. Dessa är bl.a. resekostnader till det egna skogsskiftet, skogsvårdskostnader såsom plantor och gödselmedel, fakturerade skogsvårdsarbeten och försäkringspremier. Som mervärdesskatteskyldig får du återbäring för momsandelen under de år då du inte har haft inkomster från virkesförsäljning.

För att underlätta skattedeklaration i början av året är det bra att ha ordning på kvitton som samlats under föregående år. Skogsägaren är anteckningsskyldig men inte bokföringsskyldig. Kvitton på kostnaderna ska alltså hållas i förvar och över kostnaderna och utgifterna ska föras bok men dubbel bokföring är inte nödvändig.

Om det känns jobbigt att göra skattedeklarationen kan du ta hjälp av utomstående eller ansluta din skogsfastighet till samfälld skog och då läggs allt pappersarbete i anslutning till skogsvården ut för att göras av en expert i samfälld skog.

Skogsskattedeklarationen och eventuella mervärdesskatter ska vara framme och betalda senast 29.2.2024. Noggrannare anvisningar för att fylla i skogsskattedeklarationen hittar du på skattemyndighetens webbplats.

Lägre beskattning hör till förmånerna med samfälld skog

Skattemyndigheten gynnar samfällda skogar i form av lägre skattesats: skatteprocenten för virkesförsäljningsinkomster för en privat skogsägare är 30 - 34 % medan en samfälld skog endast betalar 26,5 % för sina beskattningsbara inkomster. Den lägre beskattningen syns i avkastningen på samfälld skog och i storleken på överskottet som årligen betalas till delägarna. Överskottet är skattefri inkomst för delägaren. Som delägare kan du njuta av de årliga avkastningarna utan oro över kvitton och skattedeklarationer.

Läs mer om LokalTapiola Samfälld skog