Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Finland Plus

Kapitalförvaltning Finland Plus är en aktivt förvaltad kapitalförvaltningsportfölj till vilken vi väljer 15-20 finländska börsaktier. Vi valet av aktier betonas en kvantitativ analys, dvs. en analys som grundar sig på siffror. En del av portföljens tillgångar placerar vi dessutom i nordiska företagsobligationer och i internationella börsnoterade fonder.

Du kan boka tid till ett möte för att diskutera med en expert på sparande och placerande. Du kan även be oss ringa dig.