Sijoitusrahastot LokalTapiola Tillväxtmarknader Ränta

LokalTapiola

Placeringsfonden LokalTapiola Tillväxtmarknader Ränta är en räntefond som placerar tillgångarna globalt i tillväxtekonomier (emerging economies) och utvecklingsländer (developing economies). Gör fondteckning med dina egna nätbankskoder eller genom att ringa telefontjänsten på nummer 09 453 8500 (mån-fre kl. 9-17).

I ett nötskal

Placeringsfonden LokalTapiola Tillväxtmarknader Ränta är en räntefond som placerar tillgångarna globalt i tillväxtekonomier (emerging economies) och utvecklingsländer (developing economies). Placeringsobjekten för Tillväxtmarknader Ränta är huvudsakligen olika målfonder som kan placera i masslån som både företag och offentliga samfund emitterat. Placeringarna fördelas enligt marknadssituationen.

Fondens mål är att öka fondandelarnas värde på lång sikt. Målet eftersträvas genom aktiv portföljförvaltning där taktiska allokeringsbeslut mellan olika målfonder spelar en viktig roll.

Bekanta dig med fondens broschyrer, stadgar och rapporter

Riskklass:

1 2 3 4 5 6 7

LokalTapiolas räntefonder

Förväntad avkastning och risk