Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

LokalTapiola Tillväxtmarknader Ränta

Placeringsfonden LokalTapiola Tillväxtmarknader Ränta lämpar sig för sparare och placerare som vill placera på tillväxträntemarknaderna på ett lätt och diversifierat sätt.

Börja spara i fonder eller gör lätt tilläggsplaceringar på nätet. Klicka på Köp och identifiera dig med dina nätbankskoder eller mobil ID. Om du vill få personlig betjäning kan du ringa kundtjänsten på nummer 09 453 8500 (måndag-fredag kl. 9-17).


Beskrivning av fonden

Placeringsfonden LokalTapiola Tillväxtmarknader Ränta är en räntefond som placerar tillgångarna globalt i tillväxtekonomier (emerging economies) och utvecklingsländer (developing economies). Placeringsobjekten för Tillväxtmarknader Ränta är huvudsakligen olika målfonder som kan placera i masslån som både företag och offentliga samfund emitterat. Placeringarna fördelas enligt marknadssituationen.

Fondens mål är att öka fondandelarnas värde på lång sikt. Målet eftersträvas genom aktiv portföljförvaltning där taktiska allokeringsbeslut mellan olika målfonder spelar en viktig roll.

Denna finansiella produkts underliggande investeringar beaktar inte EU-kriterierna för miljömässigt håll-bara ekonomiska verksamheter.

Bekanta dig med fondens broschyrer, stadgar och rapporter.

Månadsrapport (pdf)

Veckorapport (pdf) (på finska)