Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Seligson & Co Euroobligation

Fonden lämpar sig för sparare och investerare som vill investera i eurostaters obligationer

Börja spara i fonder eller gör lätt tilläggsplaceringar på nätet. Klicka på Köp och identifiera dig med dina nätbankskoder eller mobil ID. Om du vill få personlig betjäning kan du ringa kundtjänsten på nummer 09 453 8500 (måndag-fredag kl. 9-17).


Beskrivning av fonden

Fonden investerar i obligationer emitterade av eurostaterna. Fonden tar inte ställning till utvecklingen av enskilda obligationer eller marknader utan portföljen avbildar förändringar som görs i det valda indexet. Fonden äger inte alla värdepapper i indexet men strävar efter en ränterisk och en geografisk allokering som liknar indexets. Fonden Euroobligations mål är att ge investerarna den genomsnittliga totalavkastningen på statsobligationerna i eurostaterna.

Bekanta dig med fondens broschyrer, stadgar och rapporter.