Sijoitusrahastot LokalTapiola Räntevärld

LokalTapiola

Placeringsfonden LokalTapiola Räntevärld är en räntefond som placerar tillgångarna globalt. Fonden placerar tillgångarna på både utvecklade räntemarknader och räntemarknader med tillväxtpotential. Gör fondteckning med dina egna nätbankskoder eller genom att ringa telefontjänsten på nummer 09 453 8500 (mån-fre kl. 9-17).

I ett nötskal

Placeringsfonden LokalTapiola Räntevärld är en räntefond som placerar tillgångarna globalt. Fonden placerar tillgångarna på både utvecklade räntemarknader och räntemarknader med tillväxtpotential. Placeringsobjekten för fonden Räntevärld utgörs av olika fonder som kan placera tillgångar i skuldebrev som företag och offentliga sammanslutningar emitterat. Fonderna kan vara aktivt förvaltade eller följa index. Fonden betonar korta, medellånga eller långa ränteplaceringar utgående från den rådande marknadssituationen.

Fondens mål är att öka fondandelarnas värde på lång sikt. Fonden strävar efter att nå målen genom aktiv portföljförvaltning där medellånga allokeringsbeslut spelar en viktig roll.

Bekanta dig med fondens broschyrer, stadgar och rapporter.

Riskklass:

1 2 3 4 5 6 7

LokalTapiolas räntefonder

Förväntad avkastning och risk