Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

LokalTapiola Räntevärld

Placeringsfonden LokalTapiola Räntevärld lämpar sig för sparare och placerare som vill placera globalt på räntemarknaderna på ett lätt och diversifierat sätt.

Börja spara i fonder eller gör lätt tilläggsplaceringar på nätet. Klicka på Köp och identifiera dig med dina nätbankskoder eller mobil ID. Om du vill få personlig betjäning kan du ringa kundtjänsten på nummer 09 453 8500 (måndag-fredag kl. 9-17).


Beskrivning av fonden

Placeringsfonden LokalTapiola Räntevärld är en räntefond som placerar tillgångarna globalt. Fonden placerar tillgångarna på både utvecklade räntemarknader och räntemarknader med tillväxtpotential. Placeringsobjekten för fonden Räntevärld utgörs av olika fonder som kan placera tillgångar i skuldebrev som företag och offentliga sammanslutningar emitterat. Fonderna kan vara aktivt förvaltade eller följa index. Fonden betonar korta, medellånga eller långa ränteplaceringar utgående från den rådande marknadssituationen.

Fondens mål är att öka fondandelarnas värde på lång sikt. Fonden strävar efter att nå målen genom aktiv portföljförvaltning där medellånga allokeringsbeslut spelar en viktig roll.

Denna finansiella produkts underliggande investeringar beaktar inte EU-kriterierna för miljömässigt håll-bara ekonomiska verksamheter.

Bekanta dig med fondens broschyrer, stadgar och rapporter.

Månadsrapport (pdf)

ESG-rapport (pdf)

Veckorapport (pdf) (på finska)