Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

LokalTapiola High Yield

Placeringsfonden LokalTapiola High Yield lämpar sig för sparare och placerare som vill placera i high yield-företagsobligationer på ett lätt och diversifierat sätt.

Börja spara i fonder eller gör lätt tilläggsplaceringar på nätet. Klicka på Köp och identifiera dig med dina nätbankskoder eller mobil ID. Om du vill få personlig betjäning kan du ringa kundtjänsten på nummer 09 453 8500 (måndag-fredag kl. 9-17).


Beskrivning av fonden

Placeringsfonden LokalTapiola High Yield placerar tillgångarna via underfonder i High Yield-företagslån. Med High Yield -lån avses företagslån med en relativt hög kreditrisk. Tillgångarna kan placeras globalt men största delen placeras i USA.

High Yield -fondens placeringsobjekt är bland annat fonden Global High Yield Bond Fund som lanserats av kapitalförvaltaren T. Rowe Price och fonden High Yield Bond Fund som lanserats av kapitalförvaltaren Pacific Investment Management Company.

High Yield -fonden har som mål att öka fondandelarnas värde på medellång sikt. Vi strävar efter att uppnå målet genom aktiv portföljförvaltning.

Denna finansiella produkts underliggande investeringar beaktar inte EU-kriterierna för miljömässigt håll-bara ekonomiska verksamheter.

Bekanta dig med fondens broschyrer, stadgar och rapporter.

Månadsrapport (pdf)
Veckorapport (pdf) (på finska)