Sijoitusrahastot LokalTapiola High Yield

LokalTapiola

Specialplaceringsfonden LokalTapiola High Yield placerar tillgångarna via underfonder i High Yield-företagslån. Med High Yield-lån avses företagslån med en relativt hög kreditrisk. Tillgångarna kan placeras globalt men största delen placeras i USA. Gör fondteckning med dina egna nätbankskoder eller genom att ringa telefontjänsten på nummer 09 453 8500 (mån-fre kl. 9-17).

I ett nötskal

Specialplaceringsfonden LokalTapiola High Yield placerar tillgångarna via underfonder i High Yield-företagslån. Med High Yield-lån avses företagslån med en relativt hög kreditrisk. Tillgångarna kan placeras globalt men största delen placeras i USA.

High Yield är en specialplaceringsfond eftersom den inte är bunden av de begränsningar som gäller för vanliga placeringsfonder. High Yield-fondens placeringsobjekt är bland annat fonden Global High Yield Bond Fund som lanserats av kapitalförvaltaren T. Rowe Price och fonden High Yield Bond Fund som lanserats av kapitalförvaltaren Pacific Investment Management Company.

High Yield-fonden har som mål att öka fondandelarnas värde på medellång sikt. Vi strävar efter att uppnå målet genom aktiv portföljförvaltning.

Bekanta dig med fondens broschyrer, stadgar och rapporter

Riskklass:

1 2 3 4 5 6 7

LokalTapiolas räntefonder

Förväntad avkastning och risk