Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

LokalTapiola Världen 80

Placeringsfonden LokalTapiola Världen 80 lämpar sig för sparare och placerare som vill placera globalt i både aktier och ränteobjekt på ett lätt och diversifierat sätt.

Börja spara i fonder eller gör lätt tilläggsplaceringar på nätet. Klicka på Köp och identifiera dig med dina nätbankskoder eller mobil ID. Om du vill få personlig betjäning kan du ringa kundtjänsten på nummer 09 453 8500 (måndag-fredag kl. 9-17).

Beskrivning av fonden

Placeringsfonden LokalTapiola Världen 80 är en blandfond som via olika underfonder placerar tillgångarna globalt på ränte- och aktiemarknader.

Siffran i fondnamnet anger andelen aktieplaceringar i procent. I en normal situation är 80 procent av fondens tillgångar placerade i aktier. Proportionen mellan aktie- och ränteplaceringar justeras enligt marknadssituationen. Fonden Världen 80 lämpar sig för sparare som söker högre avkastning.

Målet med Världen-fonderna är att värdet på fondandelarna ökar på lång sikt. Vi strävar efter att uppnå målet genom aktiv portföljförvaltning.

Bekanta dig med fondens broschyrer, stadgar och rapporter.

LokalTapiola Blandfonder

Förväntad avkastning och risk