Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

LokalTapiola Världen 20

Placeringsfonden LokalTapiola Världen 20 lämpar sig för sparare och placerare som vill placera globalt i både aktier och ränteobjekt på ett lätt och diversifierat sätt.

​Börja spara i fonder eller gör lätt tilläggsplaceringar på nätet. Klicka på Köp och identifiera dig med dina nätbankskoder eller mobil ID. Om du vill få personlig betjäning kan du ringa kundtjänsten på nummer 09 453 8500 (måndag-fredag kl. 9-17).


Beskrivning av fonden

Placeringsfonden LokalTapiola Världen 20 är en blandfond som via olika underfonder placerar tillgångarna globalt på ränte- och aktiemarknader.

Siffran i fondnamnet anger andelen aktieplaceringar i procent. I en normal situation är 20 procent av fondens tillgångar placerade i aktier, så den passar en mer försiktig sparare. Proportionen mellan aktie- och ränteplaceringar justeras enligt marknadssituationen.

Målet med Världen-fonderna är att värdet på fondandelarna ökar på lång sikt. Vi strävar efter att uppnå målet genom aktiv portföljförvaltning.

Denna finansiella produkts underliggande investeringar beaktar inte EU-kriterierna för miljömässigt håll-bara ekonomiska verksamheter.

Bekanta dig med fondens broschyrer, stadgar och rapporter.

Månadsrapport (pdf)

ESG-rapport (pdf)

Veckorapport (pdf) (på finska)