Sijoitusrahastot LokalTapiola Världen 20

LokalTapiola

Placeringsfonden LokalTapiola Världen 20 är en blandfond som via olika underfonder placerar tillgångarna globalt på ränte- och aktiemarknader. Gör fondteckning med dina egna nätbankskoder eller genom att ringa telefontjänsten på nummer 09 453 8500 (mån-fre kl. 9-17).

I ett nötskal

Placeringsfonden LokalTapiola Världen 20 är en blandfond som via olika underfonder placerar tillgångarna globalt på ränte- och aktiemarknader.

Siffran i fondnamnet anger andelen aktieplaceringar i procent. I en normal situation är 20 procent av fondens tillgångar placerade i aktier, så den passar en mer försiktig sparare. Proportionen mellan aktie- och ränteplaceringar justeras enligt marknadssituationen.

Målet med Världen-fonderna är att värdet på fondandelarna ökar på lång sikt. Vi strävar efter att uppnå målet genom aktiv portföljförvaltning.

Bekanta dig med fondens broschyrer, stadgar och rapporter.

Riskklass:

1 2 3 4 5 6 7

LokalTapiola Blandfonder

Förväntad avkastning och risk