Sijoitusrahastot LokalTapiola Skydd

LokalTapiola

Specialplaceringsfonden LokalTapiola Skydd placerar största delen av tillgångarna på räntemarknaden. Fonden har en riskbudget för placeringar i objekt med större risk, t.ex. aktier. Med de riskfylldare placeringarna strävar fonden efter en bättre avkastning än från ränteplaceringar. Gör fondteckning med dina egna nätbankskoder eller genom att ringa telefontjänsten på nummer 09 453 8500 (mån-fre kl. 9-17).

I ett nötskal

Specialplaceringsfonden LokalTapiola Skydd placerar den största delen av tillgångarna på räntemarknader. Fonden har en riskbudget för placeringar i objekt med större risk, t.ex. aktier. Med hjälp av de riskfyllda placeringarna strävar fonden efter att få en bättre avkastning än på ränteplaceringar.

Målet med fondens placeringsverksamhet är en strävan att kontinuerligt skydda minst 90 procent av det högsta fondvärdet under fondens historia. Skyddsmålet är dock inget kapitalskydd eftersom det inte har utomstående garantier eller säkerheter. Portföljförvaltaren har dock som central uppgift att uppnå skyddsmålet.

Fondens mål är att på medellång sikt uppnå en så stabil värdeökning som möjligt. Fonden strävar efter att uppnå målet genom aktiv portföljförvaltning och effektiv riskhantering.

Bekanta dig med fondens broschyrer, stadgar och rapporter.

Riskklass:

1 2 3 4 5 6 7

LokalTapiola Blandfonder

Förväntad avkastning och risk