Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Seligson & Co Phoebus

Fonden lämpar sig för sparare och investerare som vill investera på aktiemarknaderna långsiktigt över 10 år.

Börja spara i fonder eller gör lätt tilläggsplaceringar på nätet. Klicka på Köp och identifiera dig med dina nätbankskoder eller mobil ID. Om du vill få personlig betjäning kan du ringa kundtjänsten på nummer 09 453 8500 (måndag-fredag kl. 9-17).


Beskrivning av fonden

Fonden gör långsiktiga, över 10 års investeringar i aktier i kvalitetsbolag. Fonden är aktivt förvaltad och den strävar efter en avkastning som överstiger avkastningen på sitt jämförelseindex. I fondens jämförelseindex ligger huvudvikten på finska bolag men den aktivt förvaltade fonden kan avvika från allokeringen enligt jämförelseindexet. Phoebus mål är att ge investerarna en bra och långsiktig totalavkastning på aktiemarknaderna.

Bekanta dig med fondens broschyrer, stadgar och rapporter.