Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Seligson & Co Emerging Markets

Fonden lämpar sig för sparare och investerare som vill investera på tillväxtmarknader.

Börja spara i fonder eller gör lätt tilläggsplaceringar på nätet. Klicka på Köp och identifiera dig med dina nätbankskoder eller mobil ID. Om du vill få personlig betjäning kan du ringa kundtjänsten på nummer 09 453 8500 (måndag-fredag kl. 9-17).


Beskrivning av fonden

Fonden är en passiv fond som investerar sina tillgångar huvudsakligen i andelar i placeringsfonder som investerar på tillväxtmarknaderna. Mottagarfonderna investerar på aktiemarknaderna på tillväxtmarknader, det vill säga bland annat Asien, Latinamerika, Östeuropa och Afrika. Via mottagarfonderna är fondens investeringar mycket diversifierade. Fondens mål är att ge investerarna en totalavkastning som motsvarar avkastningen på tillväxtaktiemarknaderna, med beaktande av fondens kostnader.

Bekanta dig med fondens broschyrer, stadgar och rapporter.