Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

LokalTapiola Sydkusten

  • Dalsbruk
  • Kolabacksvägen 4
  • 25900 DALSBRUK
  • måndagar kl 9.00 - 13.00 och 13.30 - 16.30 torsdagar kl 9.00 - 13.00 och 13.30 - 16.30
Tfn
02 420 5826
Fax
029 123 2905

Rekordresultat för LokalTapiola Sydkusten

LokalTapiola Sydkusten har haft en bra start på året och gjort ett utmärkt halvårsresultat. Försäkringsverksamhetens nettoresultat blev 0,7 miljoner euro och totalresultatet inklusive placeringsverksamhetens avkastningar 3,3 miljoner euro.

Verkställande direktör Kristian Nygréns kommentarer:
Coronapandemin har fortsättningsvis påverkat både våra kunder och vårt bolags verksamhet. Den ekonomiska utvecklingen har varit starkare än förväntat och placeringsmarknaderna har utvecklats positivt i början av året. För vissa försäkringsklasser har coronarestriktionerna samtidigt minskat på skadornas mängd.
LokalTapiola Sydkustens resultat ökade och totalresultatet under halvårsperioden var 3,3 miljoner euro. Placeringsmarknadens kraftiga utveckling påverkade totalresultat under perioden, men även försäkringsverksamheten hade en god lönsamhet och tillväxt. LokalTapiola Sydkustens nettoresultat för skadeförsäkringsverksamheten H1 2021 var 0,7 miljoner euro. Resultatet utgörs av premieintäkterna med avdrag för ersättningskostnaderna och driftskostnaderna.
Premieinkomsten av skadeförsäkringen var sammanlagt 9,2 miljoner euro år 2020 och tillväxten jämfört med motsvarande halvårsperiod föregående år var 3,3 procent. Den positiva utvecklingen av premieinkomsten grundar sig på lojala kunder samt på att många kunder har tecknat nya försäkringar. I Åboland (Pargas och Kimitoön) är LokalTapiolas marknadsandel av trafikförsäkringarna i slutet av juni detta år 55,94% (55,70%).
Överskottet från LokalTapiolas verksamhet används till förmån för ägarkunderna bl.a. genom kundåterbäringar och förmånlig prissättning. Till kunderna på Sydkusten betalades 5,3 miljoner euro ersättningar för 4517 skador under halvårsperioden. Bolagets kunder gottgjordes under halvårsperioden med helhetskundförmåner på 0,8 miljoner euro och 0,2 miljoner euro som S-gruppens bonus för försäkringspremierna.
Det lokala samhället och den regionala utvecklingen är mycket viktigt för oss. Vi är som ett lokalt bolag en betydande arbetsgivare och skattebetalare och vi har under början av året också understött många lokala föreningar och samhällsnyttiga projekt. Vi vill att samhället på verksamhetsområdet skall dra nytta av att vi är ett lokalt försäkringsbolag och att våra lokala kunder skall gynnas om vi gör goda resultat.
LokalTapiola-gruppen köpte fondbolaget Seligson & Co på hösten för att stärka sina spar- och placeringstjänster. LokalTapiola-gruppen avstår samtidigt från sina aktier i S-Banken. Detta ger oss möjlighet att erbjuda våra försäkringskunder också ett brett utbud av placeringstjänster.
LokalTapiola fortsätter också samarbetet med S-gruppen. Vi har under våren ingått ett fortsättningsavtal om bonussamarbete med S-gruppen.

Ta kontakt

Försäkrings- och ersättningstjänster Vard. 8-18, lör. 9-15
02 454 6600
Fordonskador Vard. 8-18 lör. 9-15
02 454 6600
Personskador Vard. 8-18 lör. 9-15
02 454 6600
Personskador Vard. 8–18, lör. 9-15
02 454 6600
Larmtjänst 24 h
+358 800 0 4531