Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

LokalTapiola Nyland

Välkommen till ditt eget regionbolags webbsidor! Vi betjänar dig ännu bättre och mera lokalt i ditt eget regionbolag, LokalTapiola Nyland. Kom till kontoret eller boka en tid, ring vår telefontjänst eller uträtta enkelt dina ärenden på nätet.

 

Aktuellt

Coronaviruspandemins inverkan på kundbetjäningen - uppdaterat 31.12.2021

Ändringar i kontorets öppethållning

Då läget med coronaviruset har försämrat vill vi minska på riskerna att sprida viruset. Från 3.1.2022 betjänar vi dig per telefon, via webbmöte eller i nättjänsten samt med beaktande av hälsotryggheten även på kontoren.

Du når oss ​per telefon på ​numret 019 222 3310.
Du kan boka tid till ett telefon- eller nätmöte här. Du kan även sköta dina försäkringsärenden i nättjänsten. Logga in i nättjänsten här.


Aktivera nät- och pappersfria tjänsten samt ge samtycke till marknadsföring, vinn en elcykel värd 2 000 e

1. Arrangör:
LokalTapiola Nyland Ömsesidigt Försäkringsbolag
Biskopsgatan 30
06100 BORGÅ
F-nummer 0224469-0

2. Tid för lotteriet samt deltagande
Tid för att delta 1.12.2021-31.3.2022. Alla LokalTapiola Nylands ägarkunder med personnummer har rätt att delta i lotteriet genom att, ta ibruk LokalTapiola-gruppens pappersfria tjänst och ge samtycke marknadsföring. LokalTapiola-gruppens personal eller dess familjemedlemmar har inte rätt att delta i lotteriet.

3. Lottdragningen sker 1.4.2022 med en opartisk person närvarande. Vinnaren meddelas personligen och kommer överens om överlåtelse av vinsten. Ifall vi inte når vinnaren inom en månad från lottdragningen, dras det en ny vinnare. LokalTapiola Nyland betalar vinstskatten.

4. Vinsten
Bland alla deltagare lottar vi ut en elcykel värd 2 000 euro. Vinnaren får välja märke och modell, LokalTapiola Nyland betalar elcykelns värde ända upp till 2.000 euro.

5. Lotteriarrangörens ansvar.
LokalTapiola Nylands ansvar begränsas till vinsten och dess värde. Eventuella tilläggskostnader för användandet av vinster eller övriga kostnader står vinnaren för. Genom deltagande i lotteriet godkänner man dessa regler och beslut fattade av arrangören.

6. Behandling av personuppgifter
Deltagarnas personuppgifter hanteras enligt bestämmelserna i personuppgiftslagen.


I HälsoHjälpen får du snabbt och enkelt svar på dina hälsoproblem

Du har distansläkartjänsterna alltid inom räckhåll när hälsovårdsproffs nås via chatt eller per telefon varje dag kl. 7 - 23.

När du har appen HälsoHjälpen i din telefon, har du distansläkartjänsterna alltid inom räckhåll. Ladda ner TerveysHelppi avgiftsfritt från App Store eller Google Play Store (Appen fungerar tillsvidare enbart på finska). Gå till App Store här eller gå till Google Play Store här.

När du blir sjuk eller råkar ut för ett olycksfall:

  • Chatta eller ring 0206 1000. Sjukskötarna och läkarna hjälper dig varje dag kl. 7 - 23 (tjänsteleverantör Mehiläinen Oy).
  • Berätta vad du har för besvär. Du får genast anvisningar för hur du ska gå till väga.
  • Tjänsten är avsedd för våra hälso-, sjukkostnads-, olycksfalls- och reseförsäkringskunder.
  • På samma gång tas även ersättningsärendet i fråga till handläggning.
  • I andra försäkrings- och skadeärenden betjänar vi dig på LokalTapiolas kontor, på nätet och per telefon.

Läs mer om HjälsoHjälpen.


Trygga det viktigaste men glöm inte en: Dig själv

Socialskyddet täcker bara minimiutkomsten och därför är det viktigt att säkerställa, att du och dina närstående klarar er även om något skulle hända. En livförsäkring är inte bara ett skydd vid dödsfall utan du får också skydd vid arbetsoförmåga och allvarlig sjukdom. Du kan teckna en livförsäkring som skydd för dig själv eller dina närmaste. Den hjälper ifall du inte längre kan arbeta. Den hjälper dina anhöriga att klara sig ekonomiskt, ifall du inte längre finns.

Läs mer om livförsäkring.


Du har råd att välja

Egenförmån belönar dig!

Vi belönar dig utgående från i vilken utsträckning som du sköter dina ekonomiska ärenden i LokalTapiola. Grunden utgörs av LokalTapiolas serviceutbud som indelats i fyra delområden: Hem, Hälsa, Fordon och Framtidsskydd.

När du har ett gällande avtal med LokalTapiola har du uppnått förmånsnivå 1. När du har produkter eller tjänster från

  • två delområden har du uppnått förmånsnivå 2
  • tre delområden har du uppnått förmånsnivå 3
  • fyra delområden har du uppnått förmånsnivå 4.

Be om anbud

Ta kontakt

Försäkringar och ersättningar vard. 8–18, lö 9-15
019 222 3310
HälsoHjälpen chat 7-23
0206 1000
Larmtjänst 24 h
+358 800 0 4531